AnnaVirkpannaDesign · Mönster · Mössor / Hats · Virkat

Puffmössa / Puffbeanie

Virktermer
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
st – stolpe
hö – hoppa över
m – maska
relst fr – reliefstolpe fram, stolpe runt stolpen i föregående varv, framifrån
relst b – reliefstolpe bak, stolpe runt stolpen i föregående varv, bakifrån
puff – 4 st tillsammans i en maska, när sista stolpen är gjord ta ur nålen från öglan. Sätt nålen mellan stolpe 1 och 2 och sätt på öglan på nålen igen. Dra igenom och gör sedan en lm för att låsa fast maskan

Bra att veta
Varje varv avslutas med en sm i första m på varvet.
Denna mössan är gjort för att passa mig, jag har lite större huvud än genomsnittet verkar det som, så mät luftmask-kedjan runt ditt eget huvud för att få en mössa som passar.

Mönster Puffmössa
Garn: Scheepjes Soft Fun Denim, färgnr 516
Åtgång: 2 nystan
Virknål: 4,5 mm
Omkrets: 58 cm
Höjd: 23 cm

Lägg upp 86 lm och slut till en ring med en sm i första lm.

V1. 2 lm (räknas ej) 1 st i varje m varvet runt.
V2-4. (2 relst fr, 2 relst bak) rep varvet runt.
V5. 1 lm, 1 fm i varje m.
V6. (2 relst fr, 1 lm, hö 1m, puff i nästa m, 2 lm, 2 relst fr, 1 lm, hö 3 m (räkna maskorna bakom relst), puff i nästa m, 2 lm) rep varvet runt.
V7. (2 relst fr, puff i lm, 1 lm) rep varvet runt.
V8. (2 relst fr, 1 lm, hö lmb och puff, puff i nästa lmb, 1 lm) rep varvet runt.
V9, V11, V13, V15. Virkas som V7.
V10, V12, V14, V16. Virkas som V8.
V17-18. hö 1 relst, gör 1 relst fr om nästa relst, (puff, 1 lm, 2 relst fram ihop, puff) upprepa inom () varvet runt.

Klipp av garnet men lämna en lång tråd. Trä tråden fram och tillbaka mellan maskorna och dra sedan åt hårt så det inte blir något hål. Fäst tråden noga.

Vill du ha mössan längre så upprepar du bara v7-8 tills du har lagom längd på din mössa.

img_3954

ENGLISH BELOW

Abbreviations
ch – chain
sc– single crochet
dc – double crochet
sk– skip
st – stitch
sl st –  slip stitch
fpdc- front post double crochet
bpdc – back post double crochet
puff – 4 dc together in one st. When you finished the last dc, pull out the hook from the yarn. Place the hook between the first and the second dc. Put the yarn back on the hook and pull through. Chain 1 to lock the stitch.

Good to know
Each round ends with a sl st in the first st.
This beanie is made for my head. To be sure it will fit you, measure the beginning chain around your head. 

Pattern Puffbeanie
Yarn: Scheepjes Soft Fun Denim, colornr: 516
Amount: 2 skeins
Hook size: 4,5 mm
Circumference: 58cm
Height: 23 cm

Chain 86 and join with slip stitch to first chain to form a ring.

R1. Ch2 (does not count) 1 dc in each st around.
R2-4. (2 fpdc, 2 bpdc) repeat () around.
R5. Ch1, 1 sc in each st around.
R6. (2 fpdc, ch1, sk 1 st, puff in next st, ch 2, 2 fpdc, ch1, sk 3 st (count the st behind the fpdc’s), puff in next st, ch2) repeat () around.
R7. (2 fpdc, puff in ch, ch1) repeat () around.
R8. (2 fpdc, ch1, sk ch and puff, puff in next ch, ch1) repeat () around.
R9, R11, R13, R15. See R7.
R10, R12, R14, R16. See R8.
R17-18. sk 1 fpdc, make 1 fpdc in next, (puff, ch1, 2 fpdc togheter, puff) repeat () around.

Cut the yarn but leave a long end. Pull the end in and out through the stitches and pull tight, not leaving a hole. Secure the end.

If you want your beanie longer, just repeat R7-8 until it’s long enough.

One thought on “Puffmössa / Puffbeanie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s