Mönster Julstrumpa / Pattern Christmas sock

juliga strumpor

English pattern at the end of the post!

Jag har ett bra tag funderat på att göra en julstrumpa att hänga på väggen i E:s rum. Förra året var ju tomten så snäll att han hade lagt fram tomtenisse kläder och frågade om E ville hjälpa honom dela ut julklappar, eftersom det var lite stressigt för jultomten att hinna till alla barnen. E tog detta på största allvar och gick omkring i sina nissekläder hela julen 😀

Han har använt kläderna flitigt under året och när det gick hål på knäna för några veckor sedan, så sa han att han hoppades han fick nya av tomten detta året. Nu har jag inte hittat likadana kläder men jag hittade pepparkaksgubbe kläder, så jag hoppas att de kan bli lika uppskattade 😉

Ett tack till Erika på fingerscroched.se som är förebilden med hälen hon gjorde på sina Raketsockor.

Strumporna går att göra i vilket garn som helst, det du får tänka på är att anpassa virknålen till ditt garn. Ska du göra strumporna så att du ska kunna använda dem så är det bra att prova dem under tiden.

Virktermer
sm – smygmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
2 st tills – 2 stolpar tillsammans; påbörja en st men gör inte sista genomdragningen, påbörja en ny stolpe och den sista genomdragningen gör du genom båda.
hö – hoppa över
m – maska
fg – föregående
relst fram – stolpe runt om stolpen på varvet innan, framifrån
relst bak – stolpe runt om stolpen på varvet innan, bakifrån
kors st – korsade stolpar; hoppa över en maska, gör en stolpe, gör sedan en stolpe i den överhoppade maskan

Bra att veta 
Vet du inte hur man gör en magisk cirkel så finns en bra tutorial här.
Alla varv avslutas med en sm i första m.
Hälen virkas i rader fram och tillbaka.

img_4284

Mönster Julstrumpa

Garn: Scheepjes Catona, färg 115 och 105
Åtgång: 100 g rött (115) 50 g vitt (105)
Virknål: 3,5 mm

V1. Med vitt – 12 st i en magisk cirkel, sm i första st.
V2. 2 lm , relst fram, (1 st i nästa m, 1 relst fram runt samma st som du gjorde 1 st i precis) upprepa () varvet ut. (24 st)
V3. 2 lm, 1 st i nästa m, (1 relst fram om relst i fg v, 2 st) upprepa () varvet ut. (36 st)
V4. 2 lm, 2 st, (relst fram om relst i fg v, 3 st) upprepa () varvet ut. (48 st)
V5-6. 2 lm , 2 st, (relst fr om relst i fg v, hö 1 m, 3 st) upprepa () varvet ut. (48 st)
V7-9. Byt till rött – 2 lm, 1 st i varje m (48 st)
V10. kors st varvet runt
V11. 48 hst
V12-18. Upprepa varv 10 och 11
V19-21. 48 st

Nu är det dags att göra hälen. Byt till vitt garn igen. För att lättare hålla reda på mellan vilka maskor hälen virkas så satte jag ut två markörer. Utgå från där varven slutar/börjar, sätt markören 11 m till höger om utgångspunkten och 11 m till vänster om utgångspunkten. Då blir det totalt 23 m som hälen virkas över. Börja längst till höger med utsidan av strumpan mot dig.

V22. 2 lm + 1 st i samma m (= 2 st tills), 21 st, i sista m virkas 2 st tills.
V23. 2 lm + 1 st i samma m, 20 st, 2 st tills i sista m.
V24-26. fortsätt på samma vis som varv 22-23
V27. 2 lm + 1 st i samma m, 8 st, nästa 2 st ihop, 1 st, nästa 2 st ihop, 8 st, 2 st ihop i sista m.
V28. 2 lm + 1 st i samma m, 8 st, nästa 3 st ihop, 8 st, 2 st ihop i sista m.

Klipp av garnet men lämna en ganska lång tråd så du kan sy ihop ändarna på hälen. Den sista raden du virkade, viker du på mitten och syr ihop kanterna.

Nu är det dags för skaftet på strumpan. Byt till rött garn och börja mitt bak på hälen (där du sydde ihop den).

Varv 29. 15 st, 2 st tills, 27 st, 2 st tills, 15 st.

samma varv men mer detaljerat beskrivet: 15 st på häldelen, (sista st på häldelen (st nr 16) ska virkas ihop med första st du gör på fotdelen av skaftet, dvs st som görs i samma m där hälens 2 st tills är), 27 st, virka ihop nästa 2 st (sista st på fotdelen, dvs stolpen du gör i samma m där hälens 2 st tills är gjorda och första st du gör på häldelen), 15 st på häldelen.

V30. 14 st, 3 st tills, 24 st, 3 st tills, 13 st.
V31. kors st varvet ut (48 st)
V32. 48 hst
V33-48. upprepa v 31 och v 32
V49. 48 st
V50. Byt till vitt. 48 st
V51-54. Relst fr, relst bak varvet ut, innan varvet avslutas med sm så görs 25 lm (ögla att hänga stumpan i)

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Nu är julstrumpan klar (Y) Som ett litet extra plus fungerar detta mönstret även som en vanlig strumpa 😀 Jag har strl 40 i skor och strumpan sitter fint på min fot 😉

img_4285

 

Glöm inte att om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

 

 

 

ENGLISH BELOW!

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern. I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Abbreviation
sl st – slip stitch
hdc – half double crochet
dc – double crochet
2 dc tog – 2 dc together
sk – skip
st – stitch
ch – chain
prev – previous
fpdc – frontpost dc
bpdc – backpost dc
xst – x-stitch (skip 1 stitch, make a dc in the next, then go back and make a dc in the skipped stitch)

Good to know
Each round ends with a sl st to first st.
The heel is crocheted in rows back and forth.

img_4284

Pattern Christmas stocking

Yarn: Scheepjes Catona, colour 115 and 105.
Amount: 100 g red (115) 50 g white (105)
Hook-size: 3,5 mm

R1. With white – 12 dc in a magic circle, sl st to first st.
R2. Ch 2 , fpdc, (1 dc in nex st, 1 fpdc around the same dc you just made 1 dc in). Repeat () around. (24 dc)
R3. Ch 2, 1 dc in the next st, (1 fpdc around the fpdc in the prev round, 2 dc). Repeat () around. (36 dc)
R4. Ch 2, 2 dc, (1 fpdc around the fpdc in the prev round, 3 dc). Repeat () around. (48 dc)
R5-6. Ch 2, 2 dc, (1 fpdc around the fpdc in the prev round, sk 1 st, 3 dc). Repeat () around. (48 dc)
R7-9. Change to red – Ch 2, 1 dc in every st. (48 dc)
R10. Xst around
R11. 48 hdc
R12-18. Repeat round 10 and 11
R19-21. 48 dc

Now it’s time for the heel. Change back to white yarn. I put some markers to easier keep track between which stitches the heel is crocheted. Begin where the rounds begins/ends, put the first marker 11 st to the right, and then one marker 11 st to the left of the startingpoint. It will be 23 st that the heel is crocheted in. Begin to the right with the outside of the sock towards you.

R22. Ch 2 + 1 dc in the same st (= 2 dc tog), 21 dc, in the last st crochet 2 dc tog.
R23. Ch 2 + 1 dc in the same st, 20 dc, 2 dc tog in the last st.
R24-26. repeat round 23.
R27. Ch 2 + 1 dc in the same st, 8 dc,  next 2 dc tog, 1 dc, next 2 dc tog, 8 dc, 2 dc tog in the last st.
R28. Ch 2 + 1 dc in the same st, 8 dc, next 3 dc tog, 8 dc, 2 dc tog in the last st.

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the ends of the heel together. Fold the last row you made, in the middle and sew the ends together.

And now it’s time for the rest of the sock to be made. Change to red yarn and begin at the back of the heel (in the middle of the heel, where you closed it).

R29. 15 dc, 2 dc tog, 27 dc, 2 dc tog, 15 dc.

(R29 in more detail: 15 dc on the heel part, last dc on the heel, number 16, is crocheted together with the first dc on the foot part, 27 dc, next 2 dc tog (last dc on the foot part together with the first dc on the heel part), 15 dc on the heel.

R30. 14 dc, 3 dc tog, 24 dc, 3 dc tog, 13 dc.
R31. Xst aruond (48 dc)
R32. 48 hdc
R33-48. Repeat round 31 and 32
R49. 48 dc
R50. Change to white. 48 dc.
R51-54. Fpdc, bpdc, around. Before closing the round with a sl st, chain 25 (if you want to hang your sock)

Cut the yarn and secure the ends.

Now you have finished your Christmas stocking (Y) And as a little extra addittion you can also use this pattern to make a regular sock 😀 My feet are 25,5 cm and the sock fits like a glove 😉

img_4285

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.