Erigeneia sjalen på svenska

Jag berättade ju för ett tag sedan (se detta inlägg) att jag fått ett OK från designern, att översätta Erigeneia sjalen. Nu är jag färdig med den svenska översättningen och delar den här med alla er!

Erigeneia mönstret är skapat av Silke Terhorst – http://www.maschenzaehler.de/http://www.ravelry.com/designers/silke-terhorst och får ej kopieras, säljas eller översättas utan tillåtelse!

img_4917
Bild lånad med tillåtelse från Silke Terhorst

Material

 • Ca 200 g garn (360m/100g)
 • Virknål 4,5 mm

Storlek

 • Blockad: Mellan spetsarna ca 182 cm, djup ca 75 cm
 • Oblockad: Mellan spetsarna ca 170 cm, djup ca 69 cm

Storleken kan anpassas genom att upprepa Del A och Del B så många ggr du vill. (Med originalgarnet behövdes ca 30% av garnet till kanten. Så tänk på att du har tillräckligt mycket garn kvar över till den.)

Virkfasthet

Efter de första 5 raderna:

 • oblockad: mellan spetsarna 17,5 cm, djup 7 cm
 • blockad: mellan spetsarna 20,5 cm, djup 9 cm

Om du använder originalgarnet bör den inte vara större än så här. Annars kommer garnet inte räcka till kanten. Är den mindre och du gillar hur den ser ut så är det bara att fortsätta.

Virktermer

lm – luftmaska
vlm – vändluftmaskor
sm – smygmaska
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
m – maskor
lmb – luftmaskbåge
hö – hoppa över
puff [3] / puff [2] – puff maska med 3 eller 2 nedtagningar med virknålen

Speciella maskor

 • Puff maska:omslag, stick ner nålen i angiven maska och dra igenom garnet till en längd som motsvarar en stolpe. För puff [3] upprepa 2 gånger. För puff [2] upprepa 1 gång. Omslag, dra nålen genom alla utom en maska. Omslag och dra genom de sista två maskorna.
 • Liten snäcka: 1 st, 2 lm, 1 st i samma maska
 • Stor snäcka: 2 st, 1 lm, 2 st i samma maska
 • 2-puff-snäcka: puff [3], 2 lm, puff [3] i samma maska
 • 3-puff-snäcka: puff [3], 2 lm, puff [3], 2 lm, puff [3] i samma maska
 • St mellan 2 st: Som en vanlig st, men istället för att sticka virknålen i en st från föregående varv, så sticks virknålen ner i mellanrummet mellan 2 st på föregående varv.

Mönster
Start

 • 4 lm, slut till en ring med en sm.
 • Rad 1: 4 vlm, i ringen görs 5 st, 1 lm, 5 st, 1 dst.
 • Rad 2: 4 vlm, 2 st i första m, 1 st i varje st fram till lmb i spetsen på sjalen. (2 st, 1 lm, 2 st) i lmb, 1 st i varje st raden ut. (I sista st lägger du till 1 st, 1 dst).
 • Rad 3: 4 vlm, 1 st i första m, 1 lm, 1 st i nästa m. * 1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m * upprepa mellan * – * till lmb i spetsen på sjalen. (1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm) i lmb i spetsen på sjalen. 1 st i nästa m. * 1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m * upprepa mellan * – * raden ut. (1 lm, 1 st, 1 dst) i 4:e vlm.
 • Rad 4-5: se rad 2

Del A

Tips: Du kommer alltid att göra små snäckor i lmb på en stor snäcka och en stor snäcka i de 2 lm i lmb i en liten snäcka. Det är bara början och slutet av en rad och i spetsen på sjalen som det görs annorlunda.

 • Rad 6: 4 vlm, 1 lm, hö 1 m, liten snäcka i nästa m. * hö 3 m, stor snäcka i nästa m, hö 3 m, liten snäcka i nästa m * upprepa melllan * – * till spetsen på sjalen. Hö 3 m, (2 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 2 st) i lmb i spetsen på sjalen. (Det blir 2 stora snäckor som delar st i mitten). * hö 3 m, liten snäcka i nästa m, hö 3 m, stor snäcka i nästa m * upprepa mellan * – * raden ut. Hö 3 m, liten snäcka i nästa m, 1 lm, dst i 4:e vlm.
 • Rad 7: 3 vlm, 2 lm, 1 st i första st (ersätter en liten snäcka), * stor snäcka i lmb på den lilla snäckan, liten snäcka i lmb på den stora snäckan * upprepa mellan * – * till spetsen av sjalen. 1 lm, 1 dst (i stolpen som de två snäckorna delar i spetsen), 1 lm. * liten snäcka i lmb på den stora snäckan, stor snäcka i lmb på den lilla snäckan * upprepa mellan * – * raden ut. Liten snäcka i 3:e vlm.
 • Rad 8: 4 vlm, 1 lm, stor snäcka i lmb på den lilla snäckan, liten snäcka i lmb på den stora snäckan * upprepa mellan * – * till spetsen av sjalen. Stor snäcka i lmb på den lilla snäckan. (1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st) i dst i spetsen på sjalen (blir två små snäckor som delar st i mitten). * Stor snäcka i lmb på den lilla snäckan, liten snäcka i lmb på den stora snäckan * upprepa mellan * – * varvet ut. Stor snäcka i lmb på den lilla snäckan, 1 lm, 1 dst i 4:e vlm.
 • Rad 9: 3 vlm, (1 st, 1 lm, 2 st) i första st (ersätter en stor snäcka), liten snäcka i lmb på den stora snäckan, stor snäcka i lmb på den lilla snäckan * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. 1 lm, 1 dst i st i spetsen av sjalen (det är den stolpen de två små snäckorna delar), 1 lm. * stor snäcka i lmb på den lilla snäckan, liten snäcka i lmb på den stora snäckan * upprepa mellan * – * raden ut. Stor snäcka i 3 :e vlm.
 • Rad 10: 4 vlm, 1 lm, * liten snäcka i lmb på den stora snäckan, stor snäcka i lmb på den lilla snäckan * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. Liten snäcka i lmb på den stora snäckan, (2 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 2 st) i dst i spetsen av sjalen (det blir två stora snäckor som delar stolpe i mitten), * liten snäcka i lmb på den stora snäckan, stor snäcka i lmb på den lilla snäckan * upprepa mellan * – * raden ut. Liten snäcka i lmb på den stora snäckan, 1 lm, 1 dst i 4:e vlm.
 • Rad 11: se rad 7.
 • Rad 12: se rad 8.

Del B

 • Rad 13: 4 vlm, 2 st i första m, 1 st i lmb. * 1 st i varje m i den stora snäckan (5 st totalt), 3 st i lmb på den lilla snäckan * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. (2 st, 1 lm, 2 st) i st i spetsen på sjalen (det är den stolpen de två små snäckorna delar). * 3 st i lmb på den lilla snäckan, 1 st i varje m på den stora snäckan * upprepa mellan * – * raden ut. 1 st i lmb, (2 st, 1 dst) i 4:e vlm.
 • Rad 14 -17: se raderna 2-5.

Upprepa Del A och Del B två ggr till.

 

 

Kant

 • Rad 1: 4 vlm, 2 lm, 1 st i vardera nästa 7 m, * 2 lm, hö 2 m, puff [3] i nästa m, 2 lm, hö 2 m, 1 st i vardera nästa 7 m * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. 2 lm, (puff [3], 1 lm, puff [3], 1 lm, puff [3]) i lmb i spetsen på sjalen. 2 lm, hö 2 m, 1 st i vardera nästa 7 m. * 2 lm, hö 2 m, puff [3] i nästa m, 2 lm, hö 2m, 1 st i vardera nästa 7 m * upprepa mellan * – * till slutet av raden. 2 lm, dst i 4:e vlm.
 • Rad 2: 2 vlm, (puff [2], 2 lm, puff [3]) i första m (ersätter en 2-puff-snäcka), 2 lm, (1 st mellan st) 6 ggr. * 2 lm, 2-puff-snäcka i puff m, 2 lm, (1 st mellan st) 6 ggr * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. (2 lm, 2-puff-snäcka i nästa puff m) 3 ggr, 2 lm, (1 st mellan st) 6 ggr. * 2 lm, 2-puff-snäcka i puff m, 2 lm, (1 st mellan ) 6 ggr * upprepa mellan * – * till slutet av raden. 2 lm, 2-puff-snäcka i 2:a vlm.
 • Rad 3: 4 vlm, * 3 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 3 lm, (1 st mellan st) 5 ggr * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. (3 lm, 2-puff-snäcka i lmb på nästa puff-snäcka) 3 ggr, 3 lm. * (1 st mellan st) 5 ggr, 3 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 3 lm, * upprepa mellan * -* raden ut. 1 st i 4:e vlm.
 • Rad 4: 3 vlm, * 4 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 4 lm, (1 st mellan st) 4 ggr * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. 4 lm, (2-puff-snäcka i lmb på nästa puff-snäcka, 3 lm) 3 ggr, 1 lm. * (1 st mellan st) 4 ggr, 4 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 4 lm * upprepa mellan * – * till slutet på raden. 1 st i 3:e vlm.
 • Rad 5: 3 vlm, 1 st i första m. * 3 lm, 3-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 3 lm, (1 st mellan st) 3 ggr * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. (3 lm, 3-puff-snäcka i lmb på nästa puff-snäcka) 3 ggr, 3 lm. * (1 st mellan st) 3 ggr, 3 lm, 3-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 3 lm * upprepa mellan * – * till slutet på raden. 2 st i 3:e vlm.
 • Rad 6: 3 vlm, (1 st mellan st) 2 ggr. * 3 lm, 2-puff-snäcka i första lmb på första puff-snäckan, 3 lm, 2-puff-snäcka i andra lmb på puff-snäckan, 3 lm, (1 st mellan st) 2 ggr * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. 3 lm, (2-puff-snäcka i första lmb på puff-snäckan, 3 lm, 2-puff-snäcka i andra lmb på puff-snäckan, 2 lm) 3 ggr, 1 lm, (1 st mellan st) 2 ggr, 3 lm, 2-puff-snäcka i lmb på första puff-snäckan, 3 lm, 2-puff-snäcka i andra lmb på puff-snäckan, 3 lm * upprepa mellan * – * till slutet på raden. 1 st mellan st, 1 st i 3:e vlm.
 • Rad 7: 3 vlm, * 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 2 lm , 3-puff-snäcka i lmb, 2 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 1 st mellan st * upprepa mellan * – * till spetsen på sjalen. (2-puff-snäcka i lmb på nästa puff-snäcka, 2 lm, 3-puff-snäcka i lmb, 2 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan) 3 ggr. * 1 st mellan st, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan, 2 lm , 3-puff-snäcka i lmb, 2 lm, 2-puff-snäcka i lmb på puff-snäckan * upprepa mellan * – * raden ut. 1 st mellan st.

Klipp av garnet och fäst trådarna ordentligt. Blocka sjalen.

Diagram på sjalen och kanten (bilder lånade med tillåtelse från Silke Terhorst).

 

Vill du ha mönstret som en pdf, finns det här: erigeneia_pattern_sv

Jag har lagt ner många timmar på att översätta detta underbara mönster. Tagga gärna era bilder med #annavirkpanna och #erigeneia så jag och Silke kan få se alla fina sjalar som görs. Hänvisa även tillbaka till mönstret hos mig eller hos Silke.

Tack!

❤ Anna

14 reaktioner till “Erigeneia sjalen på svenska

  1. Vilket fantastiskt jobb du har lagt ner. Tur det finns sådana som dig som orkar lägga ner så mycket arbete, så att vi andra kan njuta av det. Tack 🌹

   Gilla

  1. När jag virkade den i Cotton Flowers så upprepade jag A och B en gång till men jag fick ta bort de 3 sista raderna från B den andra gången, annars hade det inte räckt till kanten.

   Gilla

   1. Jag tänkte mer på att mönstret ska stämma. Men ser nu att fler har gjort så, så då testar jag också. Tack för hjlpen och för ett megajobb med översättning.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.