Mönster PandaSnuttis / Pattern Panda Ragdoll

English at end of the post.

Nu kommer nästa djur i snutteserien 😀 En panda som tydligen har en farfar som är tvättbjörn 😉 nästa snuttedjur som står på listan att skapas är en anka.

Som vanligt; om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att hänvisa till mönstret eller länka till annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

Mönster PandaSnuttis

Garn: Scheepjes Catona
Åtgång: 75 g vitt (105), 50 g svart (110) och rester i blått (261)
Virknål: 3 mm
Höjd: 23 cm

Virktermer
lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
sm – smygmaska
hö – hoppa över
2 fm/st tills – (minskning) Virka nästa 2 fm/st tillsammans.
2i1 – (ökning) Virka 2 fasta maskor i samma maska.
popcorn – gör 5 stolpar i samma maska, ta ur virknålen, sätt in den mellan stolpe 1 och stolpe 2 och ta på öglan på virknålen igen, dra sedan tillbaka genom stolparna.

Bra att veta
– Siffrorna inom () i slutet av ett varv visar hur många maskor varvet har.
-() inne i varvet betyder att det som står inom () ska utföras x antal gånger. I detta mönstret är det bara x 2, alltså 2 ggr.
– Huvud, armar, ben och ögon virkas runt, utan att avsluta varje varv med en sm. Använd gärna en garnbit eller en markör för att se var varvet börjar.
– Första stolpen är alltid 2 lm med en vanlig stolpe i samma maska. På de varv där det börjar med 2 st tills, innebär detta att man först gör de två lm sen virkas den första stolpen (som görs i samma maska som de två lm) ihop med nästa stolpe.
– Varje varv med stolpar avslutas med en sm i första stolpen, alltså inte i de två lm utan i den första stolpen.

img_5893
Kropp
Med vitt lägg upp 60 lm, slut till en ring med en sm. Se till att luftmaskkedjan inte är snurrad.

V1-3. 60 stolpar/varv
V4. 2 st tills, 26 st, (2 st tills) x 2, 26 st, 2 st tills.
V5. 56 st.
V6. 2 st tills, 24 st, (2 st tills) x 2, 24 st, 2 st tills. (52)
V7. 52 st.
V8. 2 st tills, 22 st, (2 st tills) x 2, 22 st, 2 st tills. (48)
V9. 48 st.
V10. 2 st tills, 20 st, (2 st tills) x 2, 20 st, 2 st tills. (44)
V11. 44 st.
V12. 2 st tills, 18 st, (2 st tills) x 2, 18 st, 2 st tills. (40)
V13. 40 st.
V14. 2 st tills, 16 st, (2 st tills) x 2, 16 st, 2 st tills. (36)
V15. 36 st.
V16. 2 st tills, 14 st, (2 st tills) x 2, 14 st, 2 st tills. (32)
V17. 32 st.

Byt till svart
V18. 2 tills, 12 st, (2 st tills) x 2, 12 st, 2 st tills. (28)
V19. 28 st.
V20. 2 tills, 10 st, (2 st tills) x 2, 10 st, 2 st tills. (24)

Byt tillbaka till vitt
V21. 24 st.
V22. 2 lm, 2 tills, 8 st, (2 st tills) x 2, 8 st, 2 st tills. (20)
V23. 20 st.

Klipp av garnet men lämna en ganska lång tråd så det går att sy fast huvudet på kroppen.

Med svart garn virkade jag en liten kant i nederdelen på kroppen.
Börja i ena sidan och gör (1 fm, 2 hst, 2 st, 2 lm, 2 st, 2 hst, 1 fm) upprepa detta 6 ggr och avsluta med en sm i första m.

Fötter (gör 2 st med svart garn)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. 1 fm, 2i1 varvet runt (18)
V4-6. 18 fm (18)
V7. 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12)
V8-10. 12 fm (12)

Virka ihop med 6 fm. Man kan fylla fötterna lite lätt om man vill, gör då detta innan du virkar ihop dem. Klipp av garnet och fäst.

Armar (gör 2 st med svart garn)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. 1 fm, 2i1 varvet runt (18)
V4-5. 18 fm (18)
V6. 2 fm, 1 popcorn, 15 fm (18)
V7. 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12)
V8-18. 12 fm (12)

Fyll med lite stoppning, platta till öppningen och virka ihop med 6 fm.Klipp av garnet och lämna en lång bit att sy fast med.

Huvud (med vitt garn)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. 1 fm, 2i1 varvet runt (18)
V4. 2 fm, 2i1 varvet runt (24)
V5. 3 fm, 2i1 varvet runt (30)
V6. 4 fm, 2i1 varvet runt (36)
V7. 5 fm, 2i1 varvet runt (42)
V8. 6 fm, 2i1 varvet runt (48)
V9-16. 48 fm (48)
V17. 6 fm, 2 fm tills, varvet runt (42)
V18. 5 fm, 2 fm tills, varvet runt (36)
V19. 4 fm, 2 fm tills, varvet runt (30)
V20. 3 fm, 2 fm tills, varvet runt (24)

Nästa varv görs endast i den bakre maskbågen,
här är det lagom att börja stoppa huvudet.
V21. 2 fm, 2 fm tills, varvet runt(18)

Nu virkas det i båda maskbågarna igen.
V22. 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12)
V23. 2 fm tills, varvet runt (6)

Fyll huvudet med stoppning, sy ihop hålet och fäst tråden.

Ögon (2 st)
Med svart – 6 fm i en magisk cirkel, avsluta med en sm i första m.
Med blått – V1. 2i1 varvet runt. V2. 1 fm i de första 6 m, avsluta sedan med en sm i nästa m.
Med vitt – Börja i samma maska som du avslutade förra varvet i. Med det vita ska du göra en fm i resterande 6 maskor på varv 2.

Nu ska du göra den svarta fläcken ”bakom” ögat.
I den bakre maskbågen virkar du ett varv med 2 fm i varje maska = 30 fm.
Vänd, hö första maskan, 1 sm, 1 fm, 2 hst, 4 st, 2 hst, 1 fm, 1 sm.

Klipp av garnet men lämna lång tråd så du kan sy fast ögat på huvudet.

Öron (2 st med svart garn)
V1. 5 fm i en magisk cirkel (5)
V2. 2i1, varvet runt (10)
V3. 1 fm, 2i1, varvet runt (15)
V4-5. 15 fm / varv (15)

Platta till och virka ihop med 7 fm.

Nos (med vitt garn)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1, varvet runt (12)
V3-5. 1 fm, 2i1, varvet runt (18)

Montering
Stick in benen i öppningen i nederkanten. Placera ut dem där det ser bra ut, men försök få dem lika långt från yttersidorna. Nåla fast benen och sy fast dem när du syr ihop hela nederkanten. Sy där det vita är, i luftmask-kedjan som du började med.

Armarna sydde jag fast ca 1,5 cm från ovankanten på kroppen.

Sy fast öron, nos och ögon där du tycker det passar på huvudet. Brodera sedan nos och mun. Glöm inte att fylla nosen med lite fyllning innan du syr igen hålet helt.

När du syr ihop kroppen och huvudet använder du dig av de främre maskbågarna från v21 på huvudet.

Klart!

Hittar du någon som inte stämmer eller du har några frågor  så kontakta gärna mig på annavirkpanna@gmail.com eller lämna en kommentar.

❤ Anna

ENGLISH BELOW!

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern. I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Pattern Panda Ragdoll

Yarn: Scheepjes Catona: 75g white (105), 50g black (110) and small piece of blue (261) for the eyes
Crochet hook: 3 mm
Height : 23 cm

Abbreviations
ch – chain
sc – single crochet
dc – double crochet
sl st – slip stitch
sk – skip
2 sc/dc tog – 2 single/doubl crochet together (aka decrease)
2in1 – 2 single crochet in the same stitch (increase)

Popcorn – 5 dc’s in the same stitch. Take the loop of the hook, place the hook between the first and second dc, put the loop back on the hook and pull through the dc’s.

Good to know
– The numbers in () in the end of a round tells the number of stitches in that round.
– () in a round means that you should repeat the () x times. In this pattern I only use x 2.
– Head, arms, feet, eyes, nose and ears are worked in continuous rounds. Use a stitch marker or a piece of yarn to keep track of the beginning of each round.
– The first dc is always replaced with ch 2, together with a regular dc in the same stitch. In the rounds where you do 2 dc tog, this means you first do the ch 2, then the first real dc togeheter with the dc in the second stitch.
– Each round of dc’s ends with a sl st to the first stitch, NOT in the ch 2.

Body
With white ch 60, join with sl st to form a ring. Make sure the chain isn’t twisted.

Rnd 1-3. 60 dc/round (60)
Rnd 4. 2 dc tog, 26 dc, (2 dc tog) x 2, 2 dc, 2 sc tog. (56)
Rnd 5. 56 dc.
Rnd 6. 2 dc tog, 24 dc, (2 dc tog) x 2, 24 dc, 2 dc tog. (52)
Rnd 7. 52 dc.
Rnd 8. 2 dc tog, 22 dc, (2 dc tog) x 2, 22 dc, 2 dc tog. (48)
Rnd 9. 48 dc.
Rnd 10. 2 dc tog, 20 dc, (2 dc tog) x 2, 20 dc, 2 dc tog. (44)
Rnd 11. 44 dc.
Rnd 12. 2 dc tog, 18 dc, (2 dc tog) x 2, 18 dc, 2 dc tog. (40)
Rnd 13. 40 dc.
Rnd 14. 2 dc tog, 16 dc, (2 dc tog) x 2, 16 dc, 2 dc tog. (36)
Rnd 15. 36 dc.
Rnd 16. 2 dc tog, 14 dc, (2 dc tog) x 2, 14 dc, 2 dc tog. (32)
Rnd 17. 32 dc.

Change to black yarn
Rnd 18. 2 dc tog, 12 dc, (2 dc tog) x 2, 12 dc, 2 dc tog. (28)
Rnd 19. 28 dc.
Rnd 20. 2 dc tog, 10 dc, (2 dc tog) x 2, 10 dc, 2 dc tog. (24)

Change back to white yarn
Rnd 21. 24 dc. Rnd 22. 2 dc tog, 8 dc, (2 dc tog) x 2, 8 dc, 2 dc tog. (20)
Rnd 23. 20 dc

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the head to the body.

Edging
With black I crocheted a little edge at the bottom of the body. Begin in a side and crochet (1 sc, 2 hdc, 2 dc, ch 2, 2 dc, 2 hdc, 1 sc) repeat 6 times and finish off with a sl st to the first st.

Feet (make 2, with black yarn)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1 around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4-6. 18 sc (18)
Rnd 7. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
Rnd 8-10. 12 sc (12)

Flatten and crochet closed with 6 sc. You can put a little bit of stuffing in the feet if you want to, do it before you close them 😉 Cut the yarn and secure it.

Arms (make 2, with black yarn)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4-5. 18 sc (18)
Rnd 6. 2 sc, 1 popcorn, 15 sc (18)
Rnd 7. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
Rnd 8-18. 12 sc (12)

Stuff lightly, flatten the end and crochet closed with 6 sc. Cut the yarn but leave a long tail to attach the arms to the body.

Head (with white yarn)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4. (2 sc, 2in1) around (24)
Rnd 5. (3 sc, 2in1) around (30)
Rnd 6. (4 sc, 2in1) around (36)
Rnd 7. (5 sc, 2in1) around (42)
Rnd 8. (6 sc, 2in1) around (48)
Rnd 9-16. 48 sc (48)
Rnd 17. (6 sc, 2 sc tog) around (42)
Rnd 18. (5 sc, 2 sc tog) around (36)
Rnd 19. (4 sc, 2 sc tog) around (30)
Rnd 20. (3 sc, 2 sc tog) around (24)

Next round is crocheted in the back loop only. It’s also time to start stuffing the head.
Rnd 21. (2 sc, 2 sc tog) around (18)

And now you crochet in both loops again.
Rnd 22. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
Rnd 23. 2 sc tog, around (6)

Stuff the last in the head and sew the opening closed. Secure the end.

Eyes (make 2)
With black – 6 sc in a magic circle, end with a sl st to the first st.
With blue – Rnd 1. 2in1, around (12) Rnd 2. 1 sc in each of the first 6 st. End with a sl st to the seventh stitch.
With white – Begin in the same stitch you ended last round. Now crochet 6 sc in the remaining 6 stitches of round 2.

Now it’s time to do the black patch ”behind” the eye.
Crochet in the back-loop; one round with 2 sc in each stitch = 30 sc. Turn, skip first stitch, (in both loops) 1 sl st, 1 sc, 2 hdc, 4 dc, 2 hdc, 1 sc, 1 sl st.

Cut the yarn but leave a long tail so you can sew the eyes to the head.

Ears (make 2, in black yarn)
Rnd 1. 5 sc in a magic circle (5)
Rnd 2. 2in1, around (10)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (15)
Rnd 4-5. 15 sc / round (15)

Flatten and crochet together with 5 sc. Leave ends long enough so you can sew the ears to the head.

Nose (in white yarn)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4-5. 18 sc / round
Rnd 5-6. 28 sc / round

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the nose to the head.

Assembly
Put the feet in the big openening in the bottom of the body. Place them where you think they look good. Sew the whole bottom closed, with the legs in the right places.
Attach the arms 1,5 cm from the top of the body.
Place the ears, nose and eyes where you want them. Embrodery the black nose and mouth. Don’t forget to put some stuffing in the nose before closing it.
When you attach the head to the body, use the front loops from round 21 on the head.

Done!

If you find any errors or you have any questions, please leave a comment or contact med at annavirkpanna@gmail.com .

❤ Anna

En reaktion till “Mönster PandaSnuttis / Pattern Panda Ragdoll

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.