Mönster Gris Snuttis / Pattern Pig Ragdoll

pig ragdoll

English at the end of the post.

Här kommer nästa djur i snutte-serien, en hjärtegris 😀 Passar perfekt nu tycker jag eftersom det är alla ❤ dag idag.

img_6051

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att hänvisa till mönstret eller länka till annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

Mönster Gris Snuttis

Garn: Scheepjes Catona färg 222 och färg 105 (små restbitar av svart/grått)
Åtgång: 100 g rosa, 25 g vitt
Virknål: 3 mm
Höjd: 23 cm

Virktermer
lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
sm – smygmaska
hö – hoppa över
2 fm/st tills – (minskning) Virka ihop nästa 2 maskor
2i1, 3i1 – (ökning) Virka 2 (eller 3) fasta maskor i samma maska.

Bra att veta
– Siffrorna inom () i slutet av ett varv visar hur många maskor varvet har.
-() inne i varvet betyder att det som står inom () ska utföras x antal gånger. I detta mönstret är det bara x 2, alltså 2 ggr.
– Huvud, armar, ben och ögon virkas runt, utan att avsluta varje varv med en sm. Använd gärna en garnbit eller en markör för att se var varvet börjar.
– Första stolpen är alltid 2 lm med en vanlig stolpe i samma maska. På de varv där det börjar med 2 st tills, innebär detta att man först gör de två lm sen virkas den första stolpen (som görs i samma maska som de två lm) ihop med nästa stolpe.
– Varje varv med stolpar avslutas med en sm i första stolpen, alltså inte i de två lm utan i den första stolpen.

img_6018

Kropp
Lägg upp 60 lm, slut till en ring med en sm. Se till att luftmask-kedjan inte är snurrad.

V1-3. 60 stolpar/varv
V4. 2 st tills, 26 st, (2 st tills) x 2, 26 st, 2 st tills.
V5. 14 st, 1 vit st, 41 st (56)
V6. 2 st tills, 11 st, 3 vita st, 10 st,  (2 st tills) x 2, 24 st, 2 st tills. (52)
V7. 11 st, 5 vita st, 36 st (52)
V8. 2 st tills, 8 st, 7 vita st, 7 st, (2 st tills) x 2, 22 st, 2 st tills. (48)
V9. 8 st, 9 vita st, 31 st (48)
V10. 2 st tills, 5 st, 11 vita st, 4 st, (2 st tills) x 2, 20 st, 2 st tills. (44)
V11. 6 st, 11 vita st, 27 st (44)
V12. 2 st tills, 5 st, 5 vita st, 1 st, 5 vita st, 3 st, (2 st tills) x 2, 18 st, 2 st tills. (40)
V13. 6 st, 3 vita st, 3 st, 3 vita st, 25 st (40)
V14. 2 st tills, 16 st, (2 st tills) x 2, 16 st, 2 st tills. (36)
V15. 36 st.
V16. 2 st tills, 14 st, (2 st tills) x 2, 14 st, 2 st tills. (32)
V17. 32 st.
V18. 2 st tills, 12 st, (2 st tills) x 2, 12 st, 2 st tills. (28)
V19. 28 st.
V20. 2 st tills, 10 st, (2 st tills) x 2, 10 st, 2 st tills. (24)
V21. 24 st.
V22. 2 st tills, 8 st, (2 st tills) x 2, 8 st, 2 st tills. (20)
V23. 20 st.

Klipp av garnet men lämna en ganska lång tråd så det går att sy fast huvudet på kroppen.

Fötter (gör 2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. 1 fm, 2i1 varvet runt (18)
V4-6. 18 fm (18)
V7. 1 fm, 2 fm tills, varvet runt (12)
V8-10. 12 fm (12)

Virka ihop med 6 fm. Man kan fylla fötterna lite lätt om man vill, gör då detta innan du virkar ihop dem. Klipp av garnet och fäst.

Armar (gör 2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
V4. 18 fm i bakre maskbågen (18)
V5-6. 18 fm (18)
V7. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt (12)
V8-18. 12 fm (12)

Fyll med lite stoppning, platta till öppningen och virka ihop med 6 fm. Klipp av garnet och lämna en lång bit att sy fast med.

Huvud
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
V4. (2 fm, 2i1) varvet runt (24)
V5. (3 fm, 2i1) varvet runt (30)
V6. (4 fm, 2i1) varvet runt (36)
V7. (5 fm, 2i1) varvet runt (42)
V8. (6 fm, 2i1) varvet runt (48)
V9-16. 48 fm (48)
V17. (6 fm, 2 fm tills) varvet runt (42)
V18. (5 fm, 2 fm tills) varvet runt (36)
V19. (4 fm, 2 fm tills) varvet runt (30)
V20. (3 fm, 2 fm tills) varvet runt (24)

Nästa varv görs endast i den bakre maskbågen,
här är det lagom att börja stoppa huvudet.
V21. (2 fm, 2 fm tills) varvet runt(18)

Nu virkas det i båda maskbågarna igen.
V22. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt (12)
V23. 2 fm tills, varvet runt (6)

Fyll huvudet med stoppning, sy ihop hålet och fäst tråden.

img_5997

Ögonhålorna görs genom att man tar en tråd från baksidan av huvudet, mellan varv 9 och 10, och trär rakt genom huvudet. Hoppa ner två varv och trä tillbaka till baksidan. Se till att du kommer ut i samma maska som du började i. Gör likadant en gång till med ca 10 maskors mellanrum.

 

 

 

Ögon (2 st med svart)
6 fm i en magisk cirkel, avsluta med en sm i första m. Klipp av garnet men lämna en tråd så du kan sy fast ögat på huvudet.

Öron (2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. (1 fm, 2i1) varvet runt (9)
V3. 9 fm
V4. (2 fm, 2i1) varvet runt (12)
V5. 12 fm
V6. (3 fm, 2i1) varvet runt (15)
V7-8. 15 fm / varv

Platta till och virka ihop med 7 fm.

Tryne
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 3i1, 1 fm, 1 fm, 3i1, 1 fm, 1 fm (10)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (15)
V4. 1 fm, 1 fm, 2i1, 3i1, 5 fm, 3i1, 2i1, 4 fm (21)
V5. 21 fm i bakre maskbågen
V6. 21 fm

Montering
Stick in benen i öppningen i nederkanten. Placera ut dem där det ser bra ut, men försök få dem lika långt från yttersidorna. Nåla fast benen och sy fast dem när du syr ihop hela nederkanten.

Armarna sydde jag fast ca 1,5 cm från ovankanten på kroppen.

Sy fast öronen där du tycker de passar på huvudet. Sy fast ögonen i ögonhålorna. Trynet sys fast mellan rad 11 och 16, fyll efterhand som du syr fast den. Sy sedan streck som näsborrar och ögonbryn (med grått). Sy även till ett vitt blänk i ögonen.

När du syr ihop kroppen och huvudet använder du dig av de främre maskbågarna från v21 på huvudet.

Klart!

Hittar du någon som inte stämmer eller du har några frågor  så kontakta gärna mig på annavirkpanna@gmail.com eller lämna en kommentar.

❤ Anna

ENGLISH BELOW!

This is my latest pattern in the ragdoll series, a heartpig 😀 I think it’s perfect since it’s Valentines Day today.

img_6051

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern. I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Pig Ragdoll

Yarn: Scheepjes Catona color 222 and color 105 (small pieces of black/grey)
Amount: 100 g pink (222), 25 g white (105)
Crochet hook: 3 mm
Height: 23 cm

Abbrevations
ch– chain
sc– single crochet
dc– double crochet
sl st– slip stitch
sk– skip
2 sc/dc tog – 2 single/double crochet together (decrease)
2 dc tog – 2 double crochet together (decrease)
2in1/3in1 – 2/3 single crochet in the same stitch (increase)

Good to know
– The numbers in () in the end of a round tells the number of stitches in that round.
– () in a round means that you should repeat the () x times. In this pattern I only use x 2.
– Head, arms, feet, eyes, nose and ears are worked in continuous rounds. Use a stitch marker or a piece of yarn to keep track of the beginning of each round.
– The first dc is always replaced with ch 2, together with a regular dc in the same stitch. In the rounds where you do 2 dc tog, this means you first do the ch 2, then the first real dc together with the dc in the second stitch.
– Each round of dc’s ends with a sl st to the first stitch, NOT in the ch 2.

img_6018

Body
Chain 60, join with sl st to form a ring. Make sure the chain isn’t twisted.

R1-3. 60 dc/round
R4. 2 dc tog, 26 dc, (2 dc tog) x 2, 26 dc, 2 dc tog.
R5. 14 dc, 1 white dc, 41 dc (56)
R6. 2 dc tog, 11 dc, 3 white dc, 10 dc,  (2 dc tog) x 2, 24 dc, 2 dc tog. (52)
R7. 11 dc, 5 white dc, 36 dc (52)
R8. 2 dc tog, 8 dc, 7 white dc, 7 dc, (2 dc tog) x 2, 22 dc, 2 dc tog. (48)
R9. 8 dc, 9 white dc, 31 dc (48)
R10. 2 dc tog, 5 dc, 11 white dc, 4 dc, (2 dc tog) x 2, 20 dc, 2 dc tog. (44)
R11. 6 dc, 11 white dc, 27 dc (44)
R12. 2 dc tog, 5 dc, 5 white dc, 1 dc, 5 white dc, 3 dc, (2 dc tog) x 2, 18 dc, 2 dc tog. (40)
R13. 6 dc, 3 white dc, 3 dc, 3 white dc, 25 dc (40)
R14. 2 dc tog, 16 dc, (2 dc tog) x 2, 16 dc, 2dc tog. (36)
R15. 36 dc.
R16. 2 dc tog, 14 dc, (2dc tog) x 2, 14 dc, 2 dc tog. (32)
R17. 32 dc.
R18. 2 dc tog, 12 dc, (2 dc tog) x 2, 12 dc, 2 dc tog. (28)
R19. 28 dc.
R20. 2 dc tog, 10 dc, (2 dc tog) x 2, 10 dc, 2 dc tog. (24)
R21. 24 dc.
R22. 2 dc tog, 8 dc, (2 dc tog) x 2, 8 dc, 2 dc tog. (20)
R23. 20 dc.

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the head to the body

Feet (make 2)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1 around (12)
Rnd 3. 1 sc, 2in1, around (18)
Rnd 4-6. 18 sc (18)
Rnd 7. 1 sc, 2 sc tog, around (12)
Rnd 8-10. 12 sc (12)

Flatten and crochet closed with 6 sc. You can put a little bit of stuffing in the feet if you want to, do it before you close them 😉 Cut the yarn and secure it.

Arms (make 2)
R1. 6 sc in a magic circle (6)
R2. 2in1 around (12)
R3. (1 sc, 2in1) around (18)
R4. 18 sc in back loops only (18)
R5-6. 18 sc (18)
R7. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
R8-18. 12 sc(12)

Stuff lightly, flatten the end and crochet closed with 6 sc. Cut the yarn but leave a long tail to attach the arms to the body.

Head
R1. 6 sc in a magic circle (6)
R2. 2in1, around (12)
R3. (1 sc, 2in1) around (18)
R4. (2 sc, 2in1) around (24)
R5. (3 sc, 2in1) around (30)
R6. (4 sc, 2in1) around (36)
R7. (5 sc, 2in1) around (42)
R8. (6 sc, 2in1) around (48)
R9-16. 48 sc (48)
R17. (6 sc, 2 sc tog) around (42)
R18. (5 sc, 2 sc tog) around (36)
R19. (4 sc, 2 sc tog) around (30)
R20. (3 sc, 2 sc tog) around (24)

Next round is crocheted in the back loop only. It’s also time to start stuffing the head.
R21. (2 sc, 2 sc tog) around (18)

And now you crochet in both loops again.
R22. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
R23. 2 sc tog, around (6)

Stuff the last in the head and sew the opening closed. Secure the end.

img_5997

 

To make the ”holes” for the eyes, take a needle with a thread from the backside of the head, between round 9 and 10, straight through the head. Jump down 2 rounds and back through the head to the backside, make sure you end where you entered. 

Do the same thing one more time, 10 st from the first.

 

 

Eyes (make 2, with black)
6 sc in a magic circle, close with a sl st to the first st. Cut yarn but leave a long enough end so you can sew the eyes to the head.

Ears (make 2)
R1. 6 sc in a magic circle (6)
R2. (1 sc, 2in1) around (9)
R3. 9 sc
R4. (2 sc, 2in1) around (12)
R5. 12 dc
R6. (3 sc, 2in1) aound (15)
R7-8. 15 sc / round

Flatten and crochet closed with 7 sc.

Nose
R1. 6 sc in a magic circle (6)
R2. 3in1, 1 sc, 1 sc, 3in1, 1 sc, 1 sc (10)
R3. (1 sc, 2in1) around (15)
R4. 1 sc, 1 sc, 2in1, 3in1, 5 sc, 3in1, 2in1, 4 sc (21)
R5. 21 sc in back loops only
R6. 21 sc

Assembly
Put the feet in the big opening in the bottom of the body. Place them where you think they look good. Sew the whole bottom closed, with the legs in the right places. Attach the arms 1,5 cm from the top of the body.

Place the ears, nose and eyes where you want them. Embroidery the nose and eyebrows. Don’t forget to put some stuffing in the nose before closing it.

When you attach the head to the body, use the front loops from round 21 on the head.

Done!

If you find any errors or you have any questions, please leave a comment or contact med at annavirkpanna@gmail.com.

❤ Anna

 

8 reaktioner till “Mönster Gris Snuttis / Pattern Pig Ragdoll

  1. Hej Anna

    Dina mönster är enkla att följa och resultatet blir bra. Även för en nybörjare som mej.
    Det enda jag funderar på är
    Ska armarna verkligen sitta så högt upp som 1,5 cm från halskanten? Tycker det verkar bli högt upp. Tittar man på bilderna så verkar dom sitta längre ner.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.