Mönster Nallekudde / Pattern Teddypillow

teddy pillow

 English at end of the post.

Jag kommer ihåg min stora vita nalle jag hade när jag var liten. Han var så mjuk och fluffig, brun nos, bruna öron och brun under tassarna. Undrar om han inte finns i någon kartong i källaren fortfarande.

När jag kände på Scheepjes Sweetheart Soft så visste jag att jag ville göra en nalle som påminde om min gamla. Sweetheart Soft är väldigt mjukt och fluffigt, vilket gör det till lite av en utmaning att virka i. Men slutresultatet är så värt det. Här är nytolkningen, i form av en kudde, av min älskade nalle.

Virktermer
lm – luftmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
sm – smygmaska
2i1 – ökning, virka två fm i samma maska
2 ihop – minskning, virka ihop två maskor

Bra att veta
– Kudden virkas med en tråd Sweetheart Soft och en tråd Colour Crafter och virknål 6 mm.
– Nos och öron virkas endast med Sweetheart Soft och virknål 4 mm.
– Som innerkudde har jag använt en billig huvudkudde från IKEA, det gick utmärkt att trycka in den och möblera runt lite så fyllningen fyllde ut hela den runda kudden. Jag öppnade upp innerkudden och tryckte i lite extra fyllning, sen sydde jag ihop innerkudden igen.
– Siffrorna inom  () efter ett var visar hur många maskor det är på varvet.

Garn: Scheepjes Sweetheart Soft färgnr 05 (beige) och färgnr 06 (brun), Scheepjes Colour Crafter färgnr 1710, Scheepjes Catona färgnr 105, 110, 247
Åtgång: 150 g beige Sweetheartt Soft, 70 g brun Sweethear Soft, 75 g Colour Crafter, Catona restgarner till ögonen och nosen
Virknål: 6 mm (kudde), 4 mm (nos, öron) och 3 mm (ögon)
Diameter: 32 cm

Mönster Nallekudde

Med virknål 6, en beige tråd Sweetheart Soft och en tråd Colour Crafter virkas:
1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
2. 2i1 (12)
3. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut (18)
4. (2 fm, 2i1), upprepa varvet ut (24)
5. (3 fm, 2i1), upprepa varvet ut (30)
6. (4 fm, 2i1), upprepa varvet ut (36)

7. (5 fm, 2i1), upprepa varvet ut (42)
8. (6 fm, 2i1), upprepa varvet ut (48)
9. (7 fm, 2i1), upprepa varvet ut (54)
10. (8 fm, 2i1), upprepa varvet ut (60)
11. (9 fm, 2i1), upprepa varvet ut (66)

12. (4 fm, 2i1), upprepa varvet ut, hö sista fm (78)
13. (5 fm, 2i1), upprepa varvet ut (91)
14. (6 fm, 2i1), upprepa varvet ut (104)
15. (7 fm, 2i1), upprepa varvet ut (117)

16-26. 117 fm / varv
27. (7 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (105)
28. (6 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (92)
29. (5 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (79)
30. (4 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (66)

31. (9 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (60)
32. (8 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (54)
33. (7 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (48)
34. (6 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (42)
35. (5 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (36)

Här är det lagom att stoppa i innerkudden och se till att den fyller ut nallekudden bra, fortsätta gärna fylla och rätta till efterhand nu de sista varven.

36. (4 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (30)
37. (3 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (24)
38. (2 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (18)
39. (1 fm, 2 ihop), upprepa varvet ut (12)
40. (2 ihop), upprepa varvet ut (6)

Klipp av garnet och sy igen hålet.

img_6456

Nos
Med en tråd brun Sweetheart Soft och virknål 4 virkas:
1. 6 fm i en magisk cirkel
2. 2i1
3. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut
4. (2 fm, 2i1), upprepa varvet ut
5. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut
6. (2 fm, 2i1), upprepa varvet ut
7. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut
8. (2 fm, 2i1), upprepa varvet ut
9. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut

Öron (gör 2)
Med en tråd brun Sweetheart Soft och virknål 4 virkas:
1. 6 fm i en magisk cirkel
2. 2i1 (12)
3. (1 fm, 2i1), upprepa varvet ut (18)
4. (2 fm, 2i1), upprepa varvet ut (24)
5. (3 fm, 2i1), upprepa varvet ut (30)
5-14. 30 fm / varv

Ögon (gör 2)
Med Catona och virknål 3 virkas:
1. Svart – 6 fm i en magisk cirkel.
2. (2i1), upprepa varvet runt.
3. (1 fm, 2i1), upprepa varvet runt, avsluta med en sm.
4. Blått – börja med en sm i samma m som förra varvet avslutades i, sm i nästa två fm.
5. (1 fm, 2i1) x 6, 1 fm, 1 sm i första m.
6. 1 lm, 3 fm, 1 hst,  2 hst i nästa, 1 hst, 2 hst i nästa, 7 st, 2 hst i nästa, 1 hst, 2 hst i nästa, 1 hst, 3 fm, 1 sm
4. Vitt – sm i första hst, 20 fm, 1 sm, VÄND, hö första m, 17 fm, 1 sm.

Klipp av och fäst trådarna, lämna en lång vit tråd och en lång blå tråd så du kan använda dessa när du syr fast ögonen på kudden. Glöm inte det vita blänket i ögonen med.

Montering
Den bruna nosen sydde jag fast med ovankanten precis under mitten på kudden. Se till att den är centrerad. Brodera en svart nos och mun.
Ögonen syddes fast 3 varv ovanför den bruna nosen, med ytterkanterna ganska i linje med ytterkanten på den bruna nosen.
Ögonfransar och ögonbryn broderas där du tycker de passar, beroende på vilket uttryck du vill att din nallekudde vill ha.

ENGLISH BELOW!

I remember when I was a little girl, I had this big, cute teddybear. He was white with a brown nose, brown ears and brown under his paws. I think I still have him somewhere in the basement.

Scheepjes Sweetheart Soft is such a soft, cuddly yarn. A bit challenging to crochet in but it’s worth it in the end 😉 I knew I had to try to make a Teddypillow that reminds med of my old teddybear, and here she is 😀

Abbreviations
ch- chain
sc – single crochet
hdc – halfdouble crochet
dc – double crochet
sl st – slip stitch
2in1 – increase, crochet 2 sc in next stitch
2tog – decrease, crochet 2 sc together

Good to know
– The pillow is crocheted with two strands, one Sweetheart Soft and one Colour Crafter, with hook 6 mm.

– Nose and ears is only crocheted with one strand Sweetheart Soft and hook 4 mm.
– I used a regular pillow from IKEA as a innercushion. I cut it open and added som filling from another pillow, and made sure it hade enough filling for the whole Teddy. Then I just sew the innerpillow closed again.
– The numbers in () after a round indicates how many stitches that round has.

Yarn: Scheepjes Sweetheart Soft colour 05 (beige) och colour 06 (brown), Scheepjes Colour Crafter colour 1710, Scheepjes Catona colour 105, 110, 247
Amount: 150 g beige Sweetheart Soft, 70 g brown Sweetheart Soft, 75 g Colour Crafter, Catona leftovers for eyes and the black nose
Crochet hook: 6 mm (pillow), 4 mm (nose and ears) and 3 mm (eyes)
Diameter: 32 cm

Pattern Teddypillow

With crochet hook 6 mm, one beige strand of Sweetheart Soft and one strand of Colour Crafter, crochet:
1. 6 sc in a magic circle (6)
2. 2in1 (12)
3. (1 sc, 2in1), repeat around (18)
4. (2 sc, 2in1), repeat around (24)
5. (3 sc, 2in1), repeat around (30)
6. (4 sc, 2in1), repeat around (36)

7. (5 sc, 2in1), repeat around (42)
8. (6 sc, 2in1), repeat around (48)
9. (7 sc, 2in1), repeat around (54)
10. (8 sc, 2in1), repeat around (60)
11. (9 sc, 2in1), repeat around (66)

12. (4 sc, 2in1), repeat around, sk last sc (78)
13. (5 sc, 2in1), repeat around (91)
14. (6 sc, 2in1), repeat around (104)
15. (7 sc, 2in1), repeat around (117)

16-26. 117 sc / round
27. (7 sc, 2 tog), repeat around (105)
28. (6 sc, 2 tog), repeat around (92)
29. (5 sc, 2 tog), repeat around (79)
30. (4 sc, 2 tog), repeat around (66)

31. (9 sc, 2 tog), repeat around (60)
32. (8 sc, 2 tog), repeat around (54)
33. (7 sc, 2 tog), repeat around (48)
34. (6 sc, 2 tog), repeat around (42)
35. (5 sc, 2 tog), repeat around (36)

Now it’s time to put in the inner pillow and make sure it fills out the Teddy. Keep putting in filling if needed in the next rounds.

36. (4 sc, 2 tog), repeat around (30)
37. (3 sc, 2 tog), repeat around (24)
38. (2 sc, 2 tog), repeat around (18)
39. (1 sc, 2 tog), repeat around (12)
40. (2 tog), repeat around (6)

Cut the yarn and sew the hole closed.

img_6456

Nose
With one strand brown Sweetheart Soft and crochet hook 4 mm crochet:
1. 6 sc in a magic circle
2. 2in1
3. (1 sc, 2in1), repeat around
4. (2 sc, 2in1), repeat around
5. (1 sc, 2in1), repeat around
6. (2 sc, 2in1), repeat around
7. (1 sc, 2in1), repeat around
8. (2 sc, 2in1), repeat around
9. (1 sc, 2in1), repeat around

Ears (make 2)
With one strand brown Sweetheart Soft and crochet hook 4 mm, crochet:
1. 6 sc in a magic circle
2. 2in1
3. (1 sc, 2in1), repeat around
4. (2 sc, 2in1), repeat around
5. (3 sc, 2in1), repeat around
6-14. 30 sc / varv

Cut the yarn, but leave a long tail so you can attach the ears to the pillow.

Eyes (make 2)
With Catona and crochet hook 3 mm, crochet:
1. Black – 6 sc in a magic circle.
2. (2in1), repeat around.
3. (1 sc, 2in1), repeat around, end with a sl st.
4. Blue – begin with a sl st in the same st as you ended last round. Sl st in next 2 sc.
5. (1 sc, 2in1) x 6, 1 sc, 1 sl st in the first st.
6. Ch 1, 3 sc, 1 hdc,  2 hdc in next, 1 hdc, 2 hdc in next, 7 dc, 2 hdc in next, 1 hdc, 2 hdc in next, 1 hdc, 3 sc, 1 sl st.
4. White – sl st in first hdc, 20 sc, 1 sl st, TURN, sk first st, 17 sc, 1 sl st.

Cut the yarn and secure the ends. Leave one long white strand and one long blue strand, and use these when you sew the eyes to the pillow. Don’t forget the little white in the eye.

Assembly
I attached the brown nose just below the center of the pillow. Make sure it’s in the middle. Embrodery a black nose and a mouth.
Attach the eyes 3 rounds above the brown nose, with the outer part in line with the noses outer part.
Embrodery eyelashes and eyebrows if you want to.

And now your teddypillow is done! I hope you have many cuddly moments together.

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.