Mönster Eliza strumpor / Pattern Eliza socks

eliza socks

Eftersom jag har slitit ut mina stickade raggsockar så kom jag på den utmärkta idén att virka mig ett par nya. Fast jag vet inte om jag vill kalla dem raggsockar, tycker nog de passar bättre att kallas myssockar 😉

Jag använde mig av det supermjuka polyestergarnet Scheepjes Eliza. Eliza finns i 36 färger, varav 7 är melerade i toner som matchar de solida.

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att hänvisa till mönstret eller länka till annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

Mönster Eliza strumpor

Garn: Scheepjes Eliza färg: 213
Garnåtgång: 100 g
Virknål: 4 mm
Storlek: 38-39 (anpassas lätt)

img_7432

Bra att veta
– 2 lm i början på ett varv räknas ej
– sm i första st, ej i de 2 lm
– text inom *-* upprepas varvet ut om inget annat anges
– siffrorna inom () i slutet på varvet anger antalet m på varvet

Virktermer
lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
relst fr – reliefstolpe framifrån
relst bak – reliefstolpe bakifrån
hö – hoppa över
2 st tills – 2 stolpar virkas ihop

1. 12 st i en magisk cirkel
2. 2 lm, *2 relst fr om varje st på fg varv * (24)
3. 2 lm, *1 relst fr, 2 relst fr om nästa st* (36)
4-11. 2 lm, *1 relst fr om varje st* (36)

Dags för själva foten på strumpan. Här är det lätt att lägga till/ta bort varv för att få strumpan att passa just dig.
Räknat från varvets början, sätt en markör i maska 9 och en markör i maska 27. Halvan där varven börjar/slutar blir undersidan på strumpan.

IMG_8358

12. 1 lm, 1 fm i samma m, 35 fm (36)
13. 2 lm, 1 st i samma m, 8 st, 2 relst bak, *hö 2 m, (2 st+2 lm+2 st) i nästa m* 4 ggr, hö 1 m, 2 relst bak, 9 st.
14-23. 2 lm, 1 st i samma m, 8 st, 2 relst bak, *(2 st+2 lm+2 st) i nästa lmb* 4 ggr, 2 relst bak, 9 st

Dags för hälen, flytta upp markörerna men låt de sitta på ”samma” plats. Med undersidan mot dig, börja längst till höger.

24. 18 st, vänd
25-28. 2 lm + 1 st i samma m (= 2 st tills), 16 st, 2 st tills i sista m, vänd
29. 2 lm + 1 st i samma m, 5 st, (2 st tills) x 3, 5 st, 2 st tills i sista m. Vänd
30. 2 lm + 1 st i samma m, 5 st, 3 st tills, 5 st, 2 st tills i sista m.

Klipp av garnet, lämna lång tråd så du kan sy ihop ändarna.

Nu ska du göra skaftet på strumpan. Börja i mitten där hälen virkades ihop.

31. 9 st, 2 relst bak tills, *2 st+2 lm+2 st* i nästa m 4 ggr, 2 relst bak tills, 9 st, sm i första st.
32. 9 st, 1 relst bak (om de 2 relst tills), *2 st+2 lm+2 st* i nästa m 4 ggr, 1 relst bak (om de 2 relst bak tills), 9 st, sm i första st.
33. *2 lm+1 st+2 lm+2 st* i första m, hö 2 m, *2 st+2 lm+2 st* i nästa m 2 ggr, hö 1 m. 1 rel st bak om nästa, *2 st+2 lm+2 st* i nästa m 4 ggr, hö 1 m, 1 relst bak, hö 2 m, *2 st+2 lm+2 st* i nästa m, hö 2 m, 2 ggr. Sm i 2:a lm.
34-38. Sm fram till lmb, sen virkas *2 st+2 lm+2 st* i varje lmb varvet runt. Sm i 2:a lm.
39. 1 lm, 1 fm i samma m, sen 1 fm i varje m och lmb varvet ut.

Jag använde upp hela nystanet till denna storleken på strumporna, vill du ha längre skaft kommer du behöva ett nystan till.

Det är som att gå på moln med dessa mjuka sköna strumporna, de kommer bli nya favoriter här hemma 😀 Fast jag måste göra mig ett nytt par för dessa blev en present till Karin Virlust

Hittar du något som är fel i mönstret så kontakta mig här eller på annavirkpanna@gmail.com. Tack!

❤ Anna

ENGLISH BELOW!

Since my knitted socks have big holes in them and my feet are always cold, I decided that I needed to crochet a pair of cozy socks for myself 🙂

I used the supersoft polyesteryarn Scheepjes Eliza. Eliza comes in 36 colors, 7 of them are melated in  tones that match the solid colors. 

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern. I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Yarn: Scheepjes Eliza color 213
Amount: 100 g
Crochet hook: 4 mm
Size: 38-39 (easily adapted to your size)

Good to know
– Ch 2 in the beginning of a round does not count
– Sl st in the first dc, not the ch 2
– text inside ** repeat around if nothing else is told
– the numbers inside () tells the number of stitches in that round

Abbreavtions
ch – chain

sc – single crochet
dc – double crochet
fpdc – front post double crochet
bpdc – back post double crochet
sk – skip
2 dc tog – 2 double crochet togheter

1. 12 dc in a magic circle (12)
2. Ch 2, *2 fpdc around each dc from round 1 * (24)
3. Ch 2, *1 fpdc, 2 fpdc around the next* (36)
4-11. Ch 2, *1 fpdc around each dc* (36)

Time for the foot on the sock. Here you can easily adjust the size by adding or skipping rounds to make it fit you. Cound from the beginning, put a marker in stich no 9 and no 27. The side where the rounds begin/ends will be the bottom side of the sock.

IMG_8358

12. Ch 1, 1 sc in the same st, 35 sc.
13. Ch 2, 1 dc in the same st, 8 dc, 2 bpdc, *sk 1 st, (2 dc+ch 2+2 dc) in next st* 4 times, sk 1 st, 2 bpdc, 9 dc.
14-23. Ch 2, 1 dc in the same st, 8 dc, 2 bpdc, *(2 dc+ch 2+2 dc) in next st* 4 times, 2 bpdc, 9 dc.

Time for the heel, move the markers up to the previous round. With the bottom towards you, begin to the right.

24. 18 dc, turn
25-28. Ch 2 + 1 dc in the same st (= 2 dc tog), 16 dc, 2 dc tog in the last st, turn.
29. Ch 2 + 1 dc in the same st, 5 dc, (2 dc tog) x 3, 5 dc, 2 dc tog in the last st, turn,
30. Ch 2 + 1 dc in the same st, 5 dc,, 3 dc tog, 5 dc, 2 dc tog in the last st.

Cut the yarn, leave a long end and sew the ends togehter.

And now it’s time for the stockings. Begin in the middle where the heel is sewn toghether.

31. 9 dc, 2 bpdc tog, *2 dc+ch 2+2 dc* in the next st, 4 times , 2 bpdc tog, 9 dc, sl st to first dc.
32. 9 dc, 1 bpdc (around the 2 tog), *2 dc+ch 2+2 dc* in the next st, 4 times, 1 bpdc (around the 2 tog), 9 dc, sl st to first dc.
33. *Ch 2+1 dc+ch 2+2 dc* in the first st, sk 2 st, *2 dc+ch 2+2 dc* in the next st, 2 times, sk 1 st. 1 bpdc around next, *2 dc+ch 2+2 dc* in the next st, 4 times, sk 1 st, 1 bpdc, sk 2 st, *2 dc+ch 2+2 dc* in the next st, sk 2 st, 2 times. Sl st to ch 2.
34-38. sl st to the ch, *2 dc+ch 2+2 dc*in each ch around. Sl st to ch 2.
39. Ch 1, 1sc in the same st, 1 sc in each st and ch around. Sl st to first st.

I used one skein for my socks, if you want longer stockings, you’ll need one more skein.

It feels like walking on clouds when you wear these socks. And I just know they will be a favourite. Although I have to make another pair for me, because these already moved to my friend Karin Virlust

If you find any errors or have any questions please let me know here or at annavirkpanna@gmail.com. Thank you!

❤ Anna

En reaktion till “Mönster Eliza strumpor / Pattern Eliza socks

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.