Mönster Anksnuttis / Pattern DuckRagdoll

duck ragdoll

English at end of the post.

Då har jag äntligen tagit mig tid att skriva ner mönstret till anksnuttisen. Så kul att testa att göra mina snuttedjur med olika garner. Alla snuttedjuren går att göra i vilket garn som helst, det är ju bara att de blir olika stora.

Ankan är gjord med Scheepjes Soft Fun Aquarel. Ett mjuk och skönt garn som består av 60% bomull och 40% akryl. Soft Fun Aquarel finns i 11 olika färger som alla har så härliga namn. Denna gula jag har använt heter Sunscape 😀 Det går även bra att matcha Aquarel med det solida Soft Fun eller det melerade Soft Fun Denim.

Mina övriga snuttedjur hittar du här:
Hjärtegris Snuttis / Pig Ragdoll
PandaSnuttis / Panda Ragdoll
SnutteIsbjörn / Polarbear Ragdoll
Frog Ragdoll (english)

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att hänvisa till mönstret eller länka till annavirkpanna.com.
Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

IMG_8569

Mönster Anksnuttis

Garn: Scheepjes Soft Fun Aquarel färg 805 (huvud, kropp, vingar), Scheepjes Catona färg 281 (näbb, fötter)
Åtgång: 2 nystan Soft Fun Aquarel, 1 nystan Catona 281 (orange), små restbitar av svart (110) och vitt (106) till ögonen
Virknål: 4 mm till Soft Fun Aquarel och 3,5 mm till Catona
Höjd: 35 cm

Virktermer

lm – luftmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
sm – smygmaska
hö – hoppa över
2 fm/hst/st tills – (minskning) Virka ihop nästa 2 maskor
2i1, 3i1 – (ökning) Virka 2 (eller 3) maskor i samma maska.

Bra att veta

– Siffrorna inom () i slutet av ett varv visar hur många maskor varvet har.
– () inne i varvet betyder att det som står inom () ska utföras x antal gånger. I detta mönstret är det bara x 2, alltså 2 ggr.
– Första stolpen/halvstolpen är alltid 2 lm med en vanlig stolpe/halvstolpe i samma maska. På de varv där det börjar med 2 st tills, innebär detta att man först gör de två lm sen virkas den första stolpen (som görs i samma maska som de två lm) ihop med nästa stolpe.
– Varje varv med stolpar/halvstolpar avslutas med en sm i första stolpen/halvstolpen, alltså inte i de två lm.

Kropp (Soft Fun Aquarel)

Lägg upp 60 lm, slut till en ring med en sm. Se till att luftmask-kedjan inte är snurrad.

1-3. 60 stolpar/varv
4. 2 st tills, 26 st, (2 st tills) x 2, 26 st, 2 st tills.
5. 56 st (56)
6. 2 st tills, 24 st, (2 st tills) x 2, 24 st, 2 st tills. (52)
7. 52 st (52)
8. 2 st tills, 22 st, (2 st tills) x 2, 22 st, 2 st tills. (48)
9. 48 st (48)
10. 2 st tills, 20 st, (2 st tills) x 2, 20 st, 2 st tills. (44)
11. 44 st (44)
12. 2 st tills, 18 st, (2 st tills) x 2, 18 st, 2 st tills. (40)
13. 40 st (40)
14. 2 st tills, 16 st, (2 st tills) x 2, 16 st, 2 st tills. (36)
15. 36 st.
16. 2 st tills, 14 st, (2 st tills) x 2, 14 st, 2 st tills. (32)
17. 32 st.
18. 2 st tills, 12 st, (2 st tills) x 2, 12 st, 2 st tills. (28)
19. 28 st.
20. 2 st tills, 10 st, (2 st tills) x 2, 10 st, 2 st tills. (24)
21. 24 st.
22. 2 st tills, 8 st, (2 st tills) x 2, 8 st, 2 st tills. (20)
23. 20 st.

Klipp av garnet men lämna en ganska lång tråd så det går att sy fast huvudet på kroppen.

Huvud (Soft Fun Aquarel)

1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
2. 2i1 varvet runt (12)
3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
4. (2 fm, 2i1) varvet runt (24)
5. (3 fm, 2i1) varvet runt (30)
6. (4 fm, 2i1) varvet runt (36)
7. (5 fm, 2i1) varvet runt (42)
8. (6 fm, 2i1) varvet runt (48)
9-16. 48 fm (48)
17. (6 fm, 2 fm tills) varvet runt (42)
18. (5 fm, 2 fm tills) varvet runt (36)
19. (4 fm, 2 fm tills) varvet runt (30)
20. (3 fm, 2 fm tills) varvet runt. (24)

Nästa varv görs endast i den bakre maskbågen,
här är det lagom att börja stoppa huvudet.
21. (2 fm, 2 fm tills) varvet runt. (18)

Nu virkas det i båda maskbågarna igen.
22. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt. (12)
23. 2 fm tills, varvet runt. (6)

Fyll huvudet med stoppning, sy ihop hålet och fäst tråden.

Vingar (Soft Fun Aquarel, gör 2 st)

1. 6 hst i en magisk cirkel. (6)
2. (1 hst, 2i1). (9)
3. (2 hst, 2i1). (12)
4. 12 hst. (12)
5. (3 hst, 2i1). (15)
6. (4 hst, 2i1). (18)
7-8. 18 hst. (18)
9. (2 hst, 2i1). (24)
10-12. 24 hst. (24)
13. (2 hst, 2 ihop). (18)

Klipp av garnet men lämna ganska lång tråd så vingarna kan sys fast på kroppen.

Ögon (Catona, gör 2 st)

6 fm i en magisk cirkel, avsluta med sm i första m.

Klipp av garnet men lämna kvar så lång tråd att ögonen kan sys fast på huvudet.

Fötter (Catona, gör 2 st)

Lägg upp 20 lm, slut till en cirkel med en sm i första m.

1-3. 2 lm, 19 hst, avsluta med sm i andra lm.
4. 2lm, 8 hst, 2i1, 9 hst, 2i1, avsluta med sm i andra lm. (22)
5. 2 lm, 9 hst, 2i1, 10 hst, 2i1, avsluta med sm i andra lm. (24)
6. 2 lm, 10 hst, 2i1, 11 hst, 2i1, avsluta med sm i andra lm. (26)
7. 1 lm, (1 fm i samma m, 1 hst, 2 st i nästa m, 1 hst, 1 fm, 1 hst, 2 st i nästa m, 1 hst, 1 fm, 1 hst, 2 st i nästa m, 1 hst, 1 fm) x 2.
8. Dags att virka ihop toppen på foten. Det görs tvärsöver så se till att fram och baksida ligger jämnt, gör 1 lm och virka ihop med sm i de bakre maskbågarna.

Klipp av garnet och fäst tråden.

Näbb (Catona)

Lägg upp 9 lm

1. 1 fm i andra lm från nålen, 6 fm, 3 fm i sista lm, fortsätt nu på andra sidan av luftmask-kedjan med 6 fm, 2 fm i sista m, sm i första m.
2. 1 lm, 1 fm i samma m, 6 fm, 2i1, 1 fm, 2i1, 7 fm, 2i1, 1 fm, sm i första m.
3-5. 23 fm/ varv

Klipp av garnet men lämna en lång tråd så näbben kan sys fast på huvudet.

Montering

Stick in fötterna i öppningen i nederkanten. Placera ut dem där det ser bra ut, men försök få dem lika långt från yttersidorna. Nåla fast fötterna och sy fast dem när du syr ihop hela nederkanten.

Vingarna sys fast mellan varv 6 och 10 (räknat från ovankanten) på kroppen.

Ögonen sys fast mellan rad 9 och rad 11 på huvudet, med 6 m mellan. Glöm inte brodera ett vitt blänk i ögonen och ögonfransar om du vill ha det.

Näbben sys fast ett varv nedanför ögonen, mellan varv 12 och varv 16. Glöm inte att stoppa in fyllning i näbben innan du sytt fast den helt.

När du syr ihop kroppen och huvudet använder du dig av de främre maskbågarna från v21 på huvudet.

Klart!

Hittar du någon som inte stämmer eller du har några frågor så kontakta gärna mig på annavirkpanna@gmail.com eller lämna en kommentar.

❤ Anna

ENGLISH BELOW!

I have finally taken the time to write down the pattern for my Duck Ragdoll. It’s so fun to crochet them in different yarn. All my ragdoll patterns can be made with any yarn and hook, they will ju be bigger/smaller.

The duck is made with Scheepjes Soft Fun Aquarel. It’s a soft and nice yarn that consists of 60% cotton and 40% acrylic. Soft Fun Aquarel comes in 11 different colors and they all have so beautiful names. The yellow I used is called Sunscape 😀 You can also match Aquarel with the solid Soft Fun or the meltered Soft Fun Denim.

You’ll find my other ragdoll patterns here:
Hjärtegris Snuttis / Pig Ragdoll
PandaSnuttis / Panda Ragdoll
SnutteIsbjörn / Polarbear Ragdoll

Frog Ragdoll (english)

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern.

I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Pattern DuckRagdoll

Yarn: Scheepjes Soft Fun Aquarel color 805 (head, body, wings), Scheepjes Catona color 281 (beak, feet)
Amount: 2 skeins Soft Fun Aquarel, 1 skein Catona 281 (orange), tiny bits of black (110) and white (106) for the eyes
Hook-size: 4 mm for Soft Fun Aquarel and 3,5 mm for Catona
Height: 35 cm

Abbrevations

ch – chain
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
sl st – slip stitch
sk– skip
2 sc/hdc/dc tog – (decrease) crochet the next 2 stitches togehter
2in1, 3in1 – (increase) crochet 2 or 3 stitches in the same stitch.

Good to know

– The numbers in () at the end of a round tells the number of stitches in the round.
– () inside a round means that () will be repeated x number of times.
– The first hdc/dc = ch 2 then do a regular hdc/dc in the same stitch. The ch 2 does not count as a stitch. On the rounds where you start with 2 dc tog it means you do the ch 2 and then you crochet the dc (that’s made in the same st as the ch 2) together with the next dc.
– Each round with hdc/dc ends with a sl st to the first hdc/dc, NOT in the ch 2.

Body (Soft Fun Aquarel)

Ch 60, end with a sl st to first ch (to make a circle). Make sure the chain is not twisted.

1-3. 60 dc/round
4. 2 dc tog, 26 dc, (2 dc tog) x 2, 26 dc, 2 dc tog.
5. 56 dc. (56)
6. 2 dc tog, 24 dc, (2 dc tog) x 2, 24 dc, 2 dc tog. (52)
7. 52 dc. (52)
8. 2 dc tog, 22 dc, (2 dc tog) x 2, 22 dc, 2 dc tog. (48)
9. 48 dc. (48)
10. 2 dc tog, 20 dc, (2 dc tog) x 2, 20 dc, 2 dc tog. (44)
11. 44 dc. (44)
12. 2 dc tog, 18 dc, (2 dc tog) x 2, 18 dc, 2 dc tog. (40)
13. 40 dc. (40)
14. 2 dc tog, 16 dc, (2 dc tog) x 2, 16 dc, 2 dc tog. (36)
15. 36 dc. (36)
16. 2 dc tog, 14 dc, (2 dc tog) x 2, 14 dc, 2 dc tog. (32)
17. 32 dc. (32)
18. 2 dc tog, 12 dc, (2 dc tog) x 2, 12 dc, 2 dc tog. (28)
19. 28 dc. (28)
20. 2 dc tog, 10 dc, (2 dc tog) x 2, 10 dc, 2 dc tog. (24)
21. 24 dc. (24)
22. 2 dc tog, 8 dc, (2 dc tog) x 2, 8 dc, 2 dc tog. (20)
23. 20 dc.

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the head to the body later.

Head (Soft Fun Aquarel) 

1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. 2in1 around. (12)
3. (1 sc, 2in1). (18)
4. (2 sc, 2in1). (24)
5. (3 sc, 2in1). (30)
6. (4 sc, 2in1). (36)
7. (5 sc, 2in1). (42)
8. (6 sc, 2in1). (48)
9-16. 48 sc. (48)
17. (6 sc, 2 sc tog). (42)
18. (5 sc, 2 sc tog). (36)
19. (4 sc, 2 sc tog). (30)
20. (3 sc, 2 sc tog). (24)

Next round will be crocheted in the back loops only, and now it’s time to start add filling to the head.
21. (2 sc, 2 sc tog). (18)

Back to crochet in both loops.
22. (1 sc, 2 sc tog). (12)
23. 2 sc tog, around. (6)

Stuff the head firmly, cut the yarn and sew the opening closed. Secure the end.

Wings (Soft Fun Aquarel, make 2)

1. 6 hdc in a magic circle. (6)
2. (1 hdc, 2in1). (9)
3. (2 hdc, 2in1). (12)
4. 12 hdc. (12)
5. (3 hdc, 2in1). (15)
6. (4 hdc, 2in1). (18)
7-8. 18 hdc. (18)
9. (2 hdc, 2in1). (24)
10-12. 24 hdc. (24)
13. (2 hdc, 2 hdc tog). (18)

Cut the yarn but leave a long end so the wing can be sewn to the body later.

Eyes (Catona, make 2)

6 sc in a magic circle, end with a sl st to the first st.

Cut the yarn but leave a thread so the eyes can be attached to the head.

Feet (Catona, make 2)

Chain 20, close with a sl st to the first ch, to make a circle.

1-3. 20 hdc. (20)
4. 9 hdc, 2in1, 9 hdc, 2in1. (22)
5. 10 hdc, 2in1, 10 hdc, 2in1. (24)
6. 11 hdc, 2in1, 11 hdc, 2in1. (26)
7. Ch 1, (1 sc in the same st, 1 hdc, 2 dc in the next dc, 1 hdc, 1 sc, 1 hdc, 2 dc in the next st, 1 hdc, 1 sc, 1 hdc, 2 dc in the next st, 1 hdc, 1 sc) x 2.
8. Time to close the top of the foot. You’ll crochet across, so make sure the feet is flat and the ”toes” lie even. Ch 1 and crochet with sl st in the back loops.

Cut the yarn and secure the ends.

Beek (Catona)

Chain 9.

1. 1 sc in the second ch from the hook, 6 sc, 3 sc in the last ch, continue on the opposite side of the chain with 6 sc, 2 sc in the last st. Sl st to the first st of the round.
2. Ch 1, 1 sc in the same st, 6 sc, 2in1, 1 sc, 2in1, 7 sc, 2in1, 1 sc, sl st to the first st.
3-5. 23 sc/round.

Cut the yarn but leave a long end so you can attach the beek to the head later.

Assembly

Put the feet in the big opening of the body. Place them where you want them and secure them with some pins. Sew the bottom closed, and through the feet so they stay in place.

Attach the wings between round 6 and 10 (count from the top) of the body.

The eyes will be attached between round 9 and 11 on the head, 6 stitches apart. Don’t forget to embroider some white in the eyes and the eye-lashes (if you want to).

One round below the eyes you’ll attach the beak. Between round 12 and round 16. Don’t forget to add som filling before you close it completely.

When you attach the head to the body you’ll use the front loops from round 21 on the head.

If you find any errors or have any questions, please contact me at annavirkpanna@gmail.com or leave a comment.

❤ Anna

4 reaktioner till “Mönster Anksnuttis / Pattern DuckRagdoll

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.