Rutor/Squares · Virkat/Crochet

Mönster Sugar Magnolia ruta / Pattern Sugar Magnolia square

English at end of the post.

Just nu håller jag på med ett projekt i Scheepjes Merino Soft. Vilket mjukt och härligt garn. Kan tänka mig att det är underbart att använda till babykläder och filtar. Kanske man ska ge sig på att virka en babykofta någongång.

I väntan på att hela projektet blir klart så delar jag med mig av mönstret på rutan ”Sugar Magnolia”, denna rutan är designad av mig till just det här projektet 😉 Eller ja rutan växte fram av sig själv när jag satte mig med det härliga garnet och virknålen i handen. Projektet har kommit till i efterhand, som så ofta när jag designar och kommer på vad jag vill göra.

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

Bra att veta
– 1:a st på ett varv är alltid 3 lm.
– När 5 st tills görs i början på ett varv så utgörs första st av 2 lm.
– Efter varje varv står vilka m och antal inom ().
– När det efter ett varv står ex: 4 6-lm, så betyder det att det är 4 stycken lmb som består av 6 lm.

IMG_0215

Virktermer
*lm – luftmaska
*sm – smygmaska
*m – maska
*st – stolpe
*lmb – luftmaskbåge
*fm – fast maska
*hö – hoppa över
*hst – halvstolpe
*fg – föregående
*relfm fram – relief fast maska framifrån
*st tills – stolpar tillsammans

Mönster Sugar Magnolia Rutan

Garn: Scheepjes Merino Soft i färgerna 635, 603, 600, 604 och 605
Virknål: 4 mm
Storlek: 16*16 cm

1. 3 lm, 12 st i 1:a lm, avsluta med en sm i första m. (12 st).
2. 2 st i varje m, avsluta med en sm i första m. (24 st).
3. 3 lm+3 lm (=1 st + 3 lm), *hö 1 m, 1 st, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i 3:e lm. (12 st, 12 3-lmb).
4. Sm till lmb, *6 st om lmb, 6 st om nästa lmb, 1 lm, (1 st + 6 lm + 1 st) om nästa lmb, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första m. (56 st, 8 1-lmb, 4 6-lm).
5. Sm till mitten av en sida (efter första 6 st), *5 st mellan stgr, 1 fm i 4:e st, 5 lm, st i nästa lmb, (5 st + 3 lm + 5 st) i nästa lmb (hörn), 1 st i nästa lmb, 5 lm, 1 fm i 4:e st*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första m. (68 st, 8 fm, 8 6-lmb, 4 3-lmb).
6. Sm till 3:e st av de fem, *5 st tills i den 3:e st från fg varv, 5 lm, 3 st tills om lmb, 4 lm, hö 4 st, 2 fm, (2 fm + 3 lm + 2 fm) i hörnlmb, 2 fm (glöm inte dolda m), 4 lm, 3 st tills om lmb, 5 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i toppen på första st tills. (4 5-st-tills, 8 3-st-tills, 16 fm, 8 5-lmb, 8 4-lmb (förutom hörnen)).
7. 1 lm, *1 fm i toppen av de 5 st tills, 4 fm om lmb, relfm fram om 3 st tills från fg varv, 4 fm om lmb, 4 hst, (2 hst + 3 lm + 2 hst) om hörnlmb, 4 hst, 4 fm om lmb, relfm fram om 3 st tills från fg varv, 4 fm om lmb*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första lm. (68 fm, 42 hst, 8 relfm (förutom hörnen)).
8. 2 lm, *1 hst i varje m fram till hörnet, (2 hst + 3 lm + 2 hst) i hörnet, hö dolda m*, upprepa varvet ut, avsluta med en sm i 2:a lm. (30 hst/sida förutom hörnen).

Klipp av garnet och fäst trådarna. Ett tips är att blocka rutorna så de blir jämna och fina, det behövde mina. När jag blockar så börjar jag med att fukta rutan, sen fäster jag upp den på en träningsmatta och låter den torka.

❤ Anna

IMG_0226

ENGLISH BELOW!

Right now I’m working on a project in Scheepjes Merino Soft.  It’s such a soft and cozy yarn, I’ll bet it would be perfect to make babyclothes in. Maybe I should give that a go someday.

While I work on my project I thought it would be nice to share the pattern for the square I have designed just for this project 😉

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to me. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Good to know
– The first dc on a row is replaced with ch 3.
– When 5 dc tog is in the beginning of a row, you begin with ch 2.
– After each row the total number of stitches are in ().

Abbreviations
*ch – chain
*sl st – slip stitch
*st – stitch
*dc – double crochet
*sc – single crochet
*sk – skip
*hdc – half double crochet
*prev – previous
*fpsc – front post single crochet
*dc tog – double crochet together

Pattern Sugar Magnolia Square

Yarn: Scheepjes Merino Soft in colors 635, 603, 600, 604 and 605 
Crochet-hook: 4 mm
Size: 16*16 cm

1. Ch 3, 12 dc in the first ch, end with a sl st in the first st. (12 dc).
2. 2 dc in each st, end with a sl st in the first st. (24 dc).
3. Ch 3+ch 3 (=1 dc + ch 3), *sk 1 st, 1 dc, ch 3*, repeat *-* around, end with a sl st in the 3rd ch. (12 dc, 12 ch-3).
4. Sl st to the ch, *6 dc around the ch, 6 dc around next ch, ch 1, (1 dc+ ch 6 + 1 dc) around next ch, ch 1*, repeat *-* around, end with a sl st in the first st. (56 dc, 8 ch-1, 4 ch-6).
5. Sl st to the middle of one side (after the first 6 dc), *5 dc between the dc groups, 1 sc in the 4th st, ch 5, 1 dc around the next ch, (5 dc + ch 3 + 5 dc) around the next ch (corner), 1 dc around the next ch, ch 5, 1 sc in the 4th st*, repeat *-* around, end with a sl st in the first st. (68 dc, 8 sc, 8 ch-6, 4 ch-3).
6. Sl st to the 3rd dc of the 5, *5 dc tog in the 3rd dc from prev round, ch 5, 3 dc tog around next ch, ch 4, sk 4 st, 2 sc, (2 sc+ ch 3 + 2 sc) in the corner, 2 dc (don’t forget the hidden st), ch 4, 3 dc tog around ch, ch 5*, repeat *-* around, end with a sl st at the top of the 5 dc tog. (4 5-dctog, 8 3-dctog, 16 sc, 8 ch-5, 8 ch-4 (except the corners)).
7. Ch 1, *1 sc at top of the 5 dc tog, 4 sc around the ch, fpsc around the 3 dc tog from prev round, 4 sc around ch, 4 hdc, (2 hdc + ch 3 + 2 hdc) in the corner, 4 hdc, 4 sc around ch, fpsc around the 3 dc tog from prev round, 4 sc around ch*, repeat *-* around, end with a sl st in the first ch. (68 sc, 42 hdc, 8 fpsc (except the corners)).
8. Ch 2, *1 hdc in each st to the corner, (2 hdc + ch 3 + 2 hdc) in the corner, sk the hidden st*, repeat *-* around, end with a sl st in the 2nd ch. (30 hdc/side except the corners).

Cut yarn and secure ends. A tip is to block your squares to make them lie flat, mine needed to be blocked.

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s