Mönster/Pattern Winter Rose Mandala

När killarna var hos frisören sist så hade jag garn och virknål med mig. Det är ju bara att passa på när tillfälle ges 😉 Där skapades början till min Winter Rose Mandala (Vinter Ros Mandala). När vi kom hem glömde jag helt av att plocka upp virkningen från min lilla Perstorpväska, så där har den legat och gosat till sig ett tag. Häromdagen skulle jag ha min väska igen och hittade min lilla mandala igen. Det enda jag behövde göra var avslutningsvarven och givetvis virka en till eftersom jag inte tänkte på att anteckna när jag virkade den första 😀

When my boys were at the hairdresser a couple of weeks ago I brought my yarn and hook. It never not a good time to have yarn and hook in the bag 😉 That’s were my Winter Rose Mandala began it’s journey. When we got home I completely forgot to take out my crochet. The other day I wanted to use my small Perstorp bag and there it was, my mandala. The only thing I had to do was to come up with a pretty ending, and of course crochet one more since I forgot to take notes the first time 😀

———————————————————————-

Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤
If you like to support my work as a crochet designer, buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Spain Patrón español se puede encontrar aquí: Winter Rose Mandala – Spanish

———————————————————————-

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster.

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to me. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work.

Winter Rose Mandala

Garn: Scheepjes Catona färgnr 408 (enfärgad) och färgnr 130, 528 och 238 på den flerfärgade.
Virknål: 3 mm
Storlek: ca 25 cm efter blockning

Yarn: Scheepjes Catona color 408 (solid colored) and colors 130, 528 and 238 for the multicolored.
Hook size: 3 mm
Size: appr 25 cm after blocking

Virktermer / Abbreviations (US)

m – maska / st – stitch
lm – luftmaska / ch – chain
lmb – luftmaskbåge / chsp – chainspace
hö – hoppa över / sk – skip
fm – fast maska / sc – single crochet
hst – halvstolpe / hdc – half double crochet
st – stolpe / dc – double crochet
sm – smygmaska / slst – slip stitch
fg – föregående / prev – previous
bmb – bakre maskbågen / BLO – back loops only
relst fr – relief stolpe framifrån / fpdc – front post double crochet
relfm fr – relief fast maska framifrån / fpsc – front post single crochet
stgr – stolpgrupper / dcgr – group of double crochet

2 st tills/3 st tills – 2 eller 3 stolpar virkas ihop
dc2tog/dc3tg – 2 or 3 double crochet together

puff – puff maska; (omslag, ner i angiven maska, omslag, dra upp en lång ögla, omslag, ner i samma maska, omslag, dra upp en lång ögla) 3 ggr till = 9 öglor på virknålen. Omslag och dra genom alla 9 öglorna. Avsluta med 1 lm för att stänga puff maskan.
puff – puff stitch; (yarn over, insert hook into the indicated stitch, yarn over, pull up a long loop, yarn over and insert hook into same stitch, yarn over, pull up a long loop) 3 more times = 9 loops on the hook. Yarn over and pull through all 9 loops. Ch 1 to close the puff stitch.

V-m – V-maska; (1 st + 1 lm + 1 st) i samma m/lmb
V-st – V stitch; (1 dc+ch 1+1 dc) in same st/chsp

DV-m – dubbel v-maska; (2 st + 1 lm + 2 st) i samma m/lmb
DV-st – double V stitch; (2 dc+ch 1+2 dc) in same st/chsp

Bra att veta / Good to know

– Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut om inget annat anges.
– Första stolpen på varvet utgörs av 3 lm, om det inte är den första stolpen där flera ska virkas ihop, då består den av 2 lm istället.
– Första halvstolpen på varvet utgörs av 2 lm.
– Varje varv avslutas med en sm i första m, eller i toppen av de 3 st tillsammans, om inget annat anges.
– Instruktioner inom parantes () ska göras i samma maska.
– För att markera var jag har bytt färg på den flerfärgade har jag skrivit ut färgnummer inom () i början på varvet som jag bytt på. Fortsätt sedan med samma färg tills det kommer ett varv med nytt färgnummer.

– Instructions between *-* is repeated around, if nothing else is told.
– Ch 3 for the first dc on the round. If the first dc is part of dc tog ch 2 instead of 3.
Ch 2 for the first hdc on the round.
– Each round ends with a slst to the first st, or in the top of dc3tog, if nothing else is told.
– Instructions between () are made in the same st/chsp.
– I have written color numbers (for the multicolored mandala) between () at the beginning of the rounds, where I changed to that color. Continue with the same color until a new number is specified.

Sweden Mönster

 1. (färg 238) 12 st i en magisk cirkel (12 st)
 2. Sm mellan två st, V-m mellan varje stolpe. (12 V-m)
 3. (färg 528) Börja i första st i en V-m, 4 lm, *puff om lmb i V-m, 1 st i första st på nästa V-m, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 4. (12 puffar, 12 st)
 4. 1 lm, 2 fm i varje lmb. (48 fm)
 5. Virkas i bmb, 1 fm i varje m. (48 fm)
 6. (färg 130) 4 lm, 1 st i samma m (=V-m), hö 1 m, *V-m i nästa m, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 4. (24 V-m)
 7. Sm i lmb, (3 lm, 1 st, 1 lm, 2 st) i lmb (=DV-m), V-m i nästa lmb, *DV-m i nästa lmb, V-m i nästa lmb*. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 4. (12 DV-m, 12 V-m)
 8. (färg 528) Virkas i bmb, *1 hst OM lmb i DV-m, hö 1 m (dolda m), 2 hst, hst i lm, 3 hst*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första hst. (84 hst)
 9. (färg 238) (2 lm, 2 st tills), 2 lm, hö 1 m, *3 st tills, 2 lm, hö 1 m*, hö 2 m på sista upprepningen. Avsluta med en sm i toppen på första st tills. (42 stgr)
 10. (färg 528) Börja om lmb mellan 2 stgr, 3 lm, 1 relst fram om 3 st tills från fg varv, *2 st om nästa lmb, 1 relst fr om de 3 st tills från fg varv*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en 1 st om samma lmb som de inledande 3 lm och sedan en sm i den 3:e lm. (42 relst fr, 84 st)
 11. 3 lm, *1 relst fr om relst fr från fg varv, 2 st*, upprepa *-* varvet ut, i sista upprepningen görs bara 1 st. Avsluta med en sm i 3:e lm. (42 relst fr, 84 st)
 12. (färg 130) Virkas i bmb, 1 hst i varje m, avsluta med en sm i första m. (126 hst)
 13. (färg 238) *1 fm, 4 lm, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (42 fm)
 14. *(2 fm, 3 lm, 2 fm) om lmb, 1 relfm fr om den fm fråg fg varv*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (42 relfm fr)

United-States Pattern

 1. (color 238) 12 dc in a magic circle. (12 dc)
 2. Slst between two dc’s, V-st between each dc. (12 V-st)
 3. (color 528) Begin in the first dc in a V-st, ch 4, *puff in V-st chsp, 1 dc in first dc of next V-st, ch 1*, repeat *-* around. End with a slst in the 3rd ch of beginning 4. (12 puff, 12 dc)
 4. Ch 1, 2 sc in each chsp. (48 sc)
 5. In BLO, 1 sc in each st. (48 sc)
 6. (color 130) Ch 4, 1 dc in the same st (=V-st), sk 1 st, *V-st in next st, sk 1 st *, repeat *-* around. End with a slst in in the 3rd ch of beginning 4. (24 V-st)
 7. Slst to chsp, (ch 3, 1 dc, ch 1, 2 dc) in chsp, V-st in next chsp, *DV-st in next st, V-st in next chsp*. End with a slst in in the 3rd ch of beginning 4. (12 DV-st, 12 V-st)
 8. (color 528) In BLO, *1 hdc in chsp in DV-st, sk 1 st (hidden st), 6 hdc*, repeat *-* around. End with a slst to first hdc. (84 hdc)
 9. (color 238) (Ch 2, dc2tog), ch 2, sk 1 st, *dc3tog, ch 2, sk 1 st*, repeat *-* around, sk 2 st on the last repeat. End with a slst to the first st. (42 dcgr)
 10. (color 528) Begin in chsp between 2 dcgr, ch 3, 1 fpdc around dc3tog from prev round, *2 dc in next chsp, 1 fpdc around dc3tog from prev round*, repeat *-* around. End with 1 dc in the same space as the beginning ch 3, slst in the 3rd ch. (42 fpdc, 84 dc)
 11. Ch 3, *1 fpdc around fpdc from prev round, 2 dc*, repeat *-* around, in final repetition you only do 1 dc. End with a slst in 3rd ch. (42 fpdc, 84 dc)
 12. (color 130) In BLO, Ch 2, 1 hdc in each st. End with a slst to first st. (126 hdc)
 13. (color 238) *1 sc, ch 4, sk 2 st*, repeat *-* around. End with a slst to first st. (42 sc)
 14. *(2 sc, ch 3, 2 sc) in chsp, 1 fpsc around the sc from prev round, repeat *-* around. End with a slst to first st. (42 fpsc)

Klipp av garnet och fäst trådarna. För bästa slutresultat rekommenderar jag att du blockar din Winter Rose Mandala.

Cut yarn and secure the ends. For the best final result I recommend you block your Winter Rose Mandala.

❤ Anna

4 thoughts on “Mönster/Pattern Winter Rose Mandala

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.