Mönster Draken skallra / Pattern Dragon rattle

Systersonen har nu hunnit bli 4 månader och börjar intressera sig för att hålla i saker och givetvis ska allt stoppas i munnen 😉 Då passar det utmärkt att moster ville testa på att göra en bitring/skallra till honom. En drake skulle det vara enligt min syster men jag vet inte hur draklik den här skapelsen blev 😉 uppskattad blev den iaf och det är kul!

My nephew is now 4 months old and is starting to take interest in holding toys. Everything has to be put in the mouth also of course 😉 A perfect time for me to make him a teething ring/rattle. My sister wanted a dragon but I don’t know if this creature is so dragonlike 😀 They love it and that’s all that matters.

IMG_6648

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster.

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to annavirkpanna.com. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work.

Garn: Scheepjes Catona färgnr 402, lite av färg 106
Virknål: 3 mm
Extra: Bitring, fyllningsvadd, skallra

Yarn: Scheepjes Catona color 402, small amount of color 106
Hook size: 3 mm
Extra: Teething ring, stuffing, rattle

Virktermer / Abbreviations

fm – fast maska / sc – single crochet
m- maska / st – stitch
lm – luftmaska / ch – chain
2i1 – 2 fm i samma m (ökning) / 2in1 – 2 sc in the same stitch (increase)
2 ihop – virka ihop nästa 2 m till en (minskning) / 2 tog – crochet next 2 stitches together as one (decrease)

Bra att veta / Good to know

-Antalet maskor på ett varv står inom () allra sist på varvet.
-Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut om inget annat anges.
-Om inget annat anges så virkas varven i spiral, dvs man avslutar inte varje varv med en sm. Använd gärna en bit garn i avvikande färg eller en maskmarkör för att enklare hålla koll var varvet börjar/slutar.

-Total number of stitches on the round is found within () at the end of the round.
-Directions within *-* is repeated around if nothing else is told.
-The rounds are crocheted in spiral, to keep track of the beginning/end of the row please use a stitchmarker or a piece of yarn in another color.

Mönster Drakskallra / Pattern Dragonrattle

Huvud / Head

1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1* upprepa *-* varvet ut. (12)
3. *1 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa varvet ut. (18)

1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (18)

4. *8 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (20)
5. *1 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* varvet ut, 1 fm
6. 7 fm, 2i1 i nästa m, *4 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* 3 ggr, 3 fm (30)

4. *8 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (20)
5. *1 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around, 1 sc.
6. 7 sc, 2in1, *4 sc, 2in1 in next st*, repeat*-* 3 times, 3 sc. (30)

7. *4 fm, 2i1* varvet ut. (36)
8-10. 1 fm i varje m. (36)
11. *4 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (30)

7. *4 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (36)
8-10. 1 sc in each st. (36)
11. *4 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (30)

12-13. 1 fm i varje m. (30)
14. 8 fm, *1 fm, 2i1*, upprepa *-* 6 ggr, 10 fm. (36)
15. 8 fm, *2 fm, 2i1*, upprepa *-* 6 ggr, 10 fm. (42)

12-13. 1 sc in each st. (30)
14. 8 sc, *1 sc, 2in1*, repeat *-* 6 times, 10 sc. (36)
15. 8 sc, *2 sc, 2in1*, repeat *-* 6 times, 10 sc. (42)

16-18. 1 fm i varje m. (42)
19. *5 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (36)
20. *4 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (30) Här är lagom att börja fylla huvudet och stoppa in pinglan/skallran.

16-18. 1 sc in each st. (42)
19. *5 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (36)
20. *4 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (30) Now it’s time to start filling and to put in the rattle.

21. *3 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (24)
22. *2 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (18)
23. *1 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (12)
24. *2 fm ihop*, upprepa *-* varvet ut. (6)

21. *3 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (24)
22. *2 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (18)
23. *1 sc, 2 tog*, repeat *-* around. (12)
24. *2 sc tog*, repeat *-* around. (6)

Se till att du fyller huvudet lagom mycket innan du syr ihop hålet. Klipp av garnet och fäst tråden.

Make sure you fill the head enough before you close the hole. Cut yarn and secure the ends.

Öron (gör 2) / Ears (make 2)

1. 4 fm i en magisk cirkel. (4)
2. 1 fm i varje m. (4)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (6)
4. *2 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (8)

1. 4 sc in a magic circle. (4)
2. 1 sc in each st. (4)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (6)
4. *2 sc, 2in1*, repeat *-* around. (8)

5. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (12)
6-8. 1 fm i varje m. (12)
9. *2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (6)

5. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (12)
6-8. 1 sc in each st. (12)
9. *2 tog*, repeat *-* around. (6)

Virka ihop med 3 fm. Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast öronen på huvudet.
Crochet close with 3 sc. Cut yarn and leave a long end to sew the ears to the head.

Näsborrar (gör 2) / Nostrils (make 2)

Virkas fram och tillbaka. / Crochet in rows.
1. 7 lm. / Ch 7.
2. *2 ihop*, upprepa *-* 3 ggr, 1 lm. Vänd. / *2 tog*, repeat *-* 3 times, ch 1. Turn.
3. 1 fm, 2ihop, 1 lm. Vänd. / 1 sc, 2 tog, ch 1. Turn.
4. 2 ihop, 1 lm. / 2 tog, ch 1.

Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast näsborrarna på huvudet.
Cut the yarn, leave a long end to sew the nostrils on the head.

Ögon (med vitt, gör 2) / Eyes (white, make 2)

1. 6 fm i en magisk cirkel, / 6 sc in a magic circle.
2. *2i1, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut. / *2in1, 1 sc*, repeat *-* around.

Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast ögonen på huvudet.
Cut the yarn, leave a long end to sew the eyes on the head.

Rektangel / Rectangle

Virkas fram och tillbaka. / Crochet in rows.

1. 32 lm. / Ch 32.
2. Börja i andra lm från virknålen. 1 fm i varje m, 1 lm. Vänd. (30) / Begin in second ch from hook. 1 sc in each st, ch 1. Turn. (30)
3-9.
1 fm i varje m, 1 lm. Vänd. (30) / 1 sc in each st, ch 1. Turn. (30)

Klipp av garnet. / Cut the yarn.

Montering / Assembly

Sy fast rektangeln runt bitringen med en av ändarna. Fäst noga. Den andra änden kommer användas till att sy fast huvudet på rektangeln.

Sew the rectangle around the teething ring, using one of the ends. The other end will be used to attach the head to the ring.

IMG_B23E5E24AFBD-1

Delarna är redo för montering på bitringen.
The parts are ready to be assembled.

IMG_5ABEE078C6EA-1

Innan huvudet sys fast ska du göra 2 stygn genom hela nosen (se bild nedan) för att platta till den och få till en bättre form.

You are going to do two stitches through the head, before the head is sewn in place (see picture below). The stitches are going to flatten the nose and create a better shape.

På vänstra sidan, ta nålen underifrån och ut på ovansidan, gå en maska åt ena hållet och trä tillbaka nålen till undersidan. Dra åt så du ser att nosen blir platt, gör eventuellt om steget en gång till så det säkert håller. För ut nålen i ingångshålet och knyt en dubbelknut. Klipp av tråden och putta in knuten i huvudet.

To the left, put the needle in from the bottom and out on the top, go one stitch to left or right and put the needle back to the same hole in the bottom. Pull so you see the nose are being flat. Tie a knot, cut yarn and push the knot into the head.

Upprepa på högra sidan.

Repeat to the right.

IMG_7C9736CF6C16-1

Sy fast huvudet på bitringen, placera enligt bilden nedan. Fäst tråden ordentligt så den säkert håller för barnlek.

Sew the head to the teething ring, place according to the picture below. Secure the ends.

IMG_EA47FCAF50A2-1

Dags att göra munnen. Trä in nålen underifrån, ungefär där huvudet sytts fast på bitringen. Ta ut nålen framme i nosen på draken, hoppa över ca 4 m och för sedan in nålen i huvudet igen. Gå tillbaka till där du tog ut nålen och sedan in i samma hål som tidigare vid sidan. För ut nålen i ingångshålet och dra till så du formar munnen. Knyt sedan dubbelknut och klipp av garnet. Knuten puttas in i huvudet.

Time to form the mouth. Put the needle from the bottom, appr where the head has been sewn to the rectangle, pull through and out at front of the nose. Skip 4 stitches and put the needle back in the head again. Go back to where the needle came out at the front and do it one more time. Now you have two threads as a mouth, take the needle back out at the same hole in the bottom. Pull so you shape the mouth. Tie a knot and cut the yarn. Push the knot in the head to hide it.

IMG_D90ACDEDCFED-1

Placera ögon, öron och näsborrar enligt bilderna nedan och sy fast dem. Fäst trådarna noga och klipp sedan av garnet.

Place eyes, ears and nostrils according to the pictures below and sew them in place. Secure the ends and cut the yarn.

IMG_E55021219959-1

IMG_120DC8E6536B-1

Brodera till sist med svart i ögonen, antingen sovande eller vakna ögon, eventuellt gör du ögonbryn/ögonfransar med.

Use black to embroider the sleepy or awake eyes. If you want to you can make eyebrows and eyelashes too.

IMG_6648.JPG

IMG_6172

Systersonen älskar sin drake, det gör även små kompisar som kommer och hälsar på 😉 Hoppas din blir lika uppskattad.

My nephew loves his rattle, and so does his little friends 😉 Hope yours will be just as popular.

❤ Anna

Annonser

2 reaktioner till “Mönster Draken skallra / Pattern Dragon rattle

  1. Hejsa
    Der må være en fejl i opskriften på bideringen dragen i omgang 5.
    Skal der kun hækles fm hele omgangen og ikke 2i1 som du skriver i opskriften ? Ellers bliver der for mange masker da omgang 6 skal have 30 masker.
    Hilsen Sarah

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.