Aziza Afterparty Mandala

Nu är det ett tag sedan sista delen av Aziza Mandala CALen publicerades. Det är så roligt att se alla färdiga Azizor som publiceras i min FB-grupp och på Instagram.
Jag fick lite garn över efter CALen, så jag tyckte det var en utmärkt idé att designa en liten mandala som passar ihop med Azizan. Karin Virklust kom med det utmärkta namnet Aziza Afterparty. Mandalan är bara på 13 varv och blir ca 21 cm i diameter. Det går givetvis lika bra att göra den helt enfärgad eller använda färre/fler färger än jag har gjort.

It’s been a while since the final part of Aziza Mandala CAL was released and I love seeing all your beautiful finished Azizas. Both in my FB-group and on Instagram.
I had some leftovers after my Aziza so I have designed a little mandala to match my Aziza, the Aziza Afterparty mandala. A perfect name that my sweet online friend Karin Virklust came up with. The mandala has 13 rounds and measures approximately 21 cm when finished. You can make it in a solid color or as many colors as you wish.

English pattern below the Swedish.

Köszönet Szemenyei Ágnesnek a fordításért ❤
Hungarian pattern can be downloaded HERE (pdf)

Hartelijk dank aan Wendy de Vries die in het Nederlands heeft vertaald ❤ Dutch pattern can be downloaded HERE (pdf)

Muchas gracias a Julia Veloso por traducir Aziza AfterParty al español ❤
Spanish pattern can be downloaded HERE (pdf)

Ein großes Dankeschön an Heike Berg für die Übersetzung ins Deutsche ❤
German pattern can be downloaded HERE (pdf)

Grazie Tiziana Tintorini per la traduzione in italiano ❤
Italian pattern can be dowloaded HERE (pdf)


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small


Aziza AfterParty Mandala

Garn: Kartopu Organica i färgerna K245, K571, K576, K604 och K787
Virknål: 3 mm
Storlek: 21 cm

Virktermer
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
stgr/relstgr – stolpgrupp/reliefstolpgrupp
v – varv
relfm fr – relief fast maska framifrån
relhst fr – relief halvstolpe framifrån
relst fr – reliefstolpe framifrån
reldst fr – relief dubbelstolpe framifrån
relfm bak – relief fast maska bakifrån
relst bak – reliefstolpe bakifrån
fg – föregående
– hoppa över

3 relst fr tills – 3 relief stolpar framifrån tillsammans.
3 st tills – 3 stolpar virkas tillsammans i samma lmb.
4 st tills – 4 stolpar virkas tillsammans över 4 kommande maskorna.
pop – popcorn; 5 st i samma m/lmb, ta bort nålen från öglan, för in nålen i första st, sätt på öglan på nålen, omslag och dra genom. Avsluta maskan med en lm (avslutande lm räknas inte som en m).
pic – 3 lm, sm i första lm.

Bra att veta
* I slutet av varje varv står antalet maskor inom (-).
* Varven inleds med stående maskor. Är du mer bekväm med lm, så går det bra att göra det istället. 1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst osv.
* Instruktioner inom *-*, upprepas varvet ut om inget annat anges.
* Instruktioner inom (-) inne i ett varv, görs i samma m/lmb.
* Efter vissa varv kan mandalan bubbla sig, det rättar till sig sen.

Mönster
(Ljusrosa) 6 lm, sm i första lm för att forma en cirkel.
1. *3 st tills, 4 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet. (6 stgr, 6 4-lmb)
2. (Mörkrosa) Börja i valfri lmb. *(3 st tills, 4 lm, 3 st tills) i lmb, 1 relst fr om stgr på fg v*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet. (12 stgr, 6 4-lmb, 6 relst)
3. (Turkos) Börja i valfri lmb. *(3st tills, 4 lm, 3 st tills) i lmb, 1 relst fr om stgr på fg v, 1 relst fr om relst på fg v, 1 relst fr om nästa stgr på fg v*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet. (12 stgr, 6 4-lmb, 18 relst)
4. (Marinblå) Börja i valfri lmb. *(3st tills, 3 lm, 3 st tills) i lmb, 4 lm, 3 relst fr tills över relst på fg v, 4 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet. (12 stgr, 12 4-lmb, 6 3-lmb, 6 relstgr)

Varv 1-4

5. (Gråblå) Börja i valfri 3-lmb. *3 fm om 3-lmb, 1 relfm fr om stgr på fg v, 4 fm i 4-lmb, 1 relfm fr om relst tills på fg v, 4 fm i 4-lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (66 fm, 18 relfm)
6. 1 relst bak om varje m varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (84 relst bak)
7. *4 st tills över fyra m, 6 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. Klipp av garnet. (21 stgr, 21 6-lmb)

8. (Ljusrosa) Börja i valfri lmb. *(1 fm, 1 hst, 2 st, 2 lm, 2 st, 1 hst, 1 fm) i lmb, hö stgr till nästa lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. Klipp av garnet. (21 toppar)
9. (Mörkrosa) Börja i första fm på valfri spets. *4 relfm bak, pop i lmb, 4 relfm bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relfm. Klipp av garnet. (21 pop, 168 relfm)

10. (Turkos) Börja i valfri pop. *relfm fr om pop, 6 lm, reldst fr om st tills på v 7, 6 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relfm. (21 relfm, 21 reldst, 42 6-lmb)
11. (Marin) Börja i valfri relfm. *relhst fr om relfm, 3 st om lmb, relst fr om reldst, 3 st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relhst. (21 relhst, 21 relst, 126 st)
12. Sm till st, *3 fm, hö relst, 3 fm, hö relhst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (126 fm)

13. 3 fm, *1 pic, 6 fm*, upprepa *-* till 3 m kvar på varvet, 3 fm. Avsluta med en sm i första fm. (126 fm, 21 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

Lägg gärna till din färdiga Aziza AfterParty på Ravelry HÄR

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign #azizaafterpartymandala

❤ Anna


Aziza AfterParty Mandala

Yarn: Kartopu Organica, colors K245, K571, K576, K604 and K787
Hook size: 3 mm
Size: 21 cm

Abbreviations US
ch/chsp– chain/chain-space
slst – slip stitch
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
fpsc – front post single crochet
fpdc – front post double crochet
fptr – front post triple crochet
bpsc – back post single crochet
bpdc – back post double crochet
prev – previous

fpdc3tog – front post 3 double crochet together
dc3tog – 3 double crochet together in the same chain-space
dc4tog – 4 double crochet together across the next four stitches.
pop – popcorn; 5 dc in the same chain-space, remove loop from hook, place hook in the first dc, put back the loop on the hook, yarn over and pull through. Ch 1 to close the stitch (that ch 1 does not count as a stitch).
pic – ch 3, slst in first ch.

Good to know
* Total number of stitches can be found between (-) at the end of each round.
* I begin the rounds with standing stitches. You can replace them with chain stitches instead. Ch 1 = 1 sc, ch 2 = 1 hdc and so on.
* Instructions between *-* is repeated around, if nothing else is told.
* Instructions between (-) in a round, is made in the same st/chsp.
* The mandala might be a bit bubbly at the end, but it will be ok once blocked.

Pattern
(Light pink) Ch 6, slst in first ch to form a ring.
1. *dc3tog, ch 4*, repeat *-* around. End with a slst at top of first dc3tog. Cut the yarn. (6 dc3tog, 6 ch4-sp)
2. (Dark pink) Begin in any ch4-sp. *(dc3tog, ch 4, dc3tog) in chsp, 1 fpdc around dc3tog from prev round*, rep *-* around. End with a slst at top of first dc3tog. Cut the yarn. (12 dc3tog, 6 ch4-sp, 6 fpdc)
3. (Turqoise) Begin in any ch4-sp. *(dc3tog, ch 4, dc3tog) in chsp, 1 fpdc around dc3tog from prev round, 1 fpdc around fpdc from prev round, 1 fpdc around next dc3tog from prev round*, repeat *-* around. End with a slst at top of first dc3tog. Cut the yarn. (12 dc3tog, 6 ch4-sp, 18 fpdc)
4. (Navy) Begin in any ch4-sp. *(dc3tog, ch 3, dc3tog) in chsp, ch 4, fp3dc tog across the fpdc’s on prev round, ch 4*, repeat *-* around. End with a slst at top of first dc3tog. Cut the yarn. (12 dc3tog, 12 ch4-sp, 6 ch3-sp, 6 fpdc’s tog)

Round 1-4

5. (Bluegrey) Begin in any ch3-sp. *3 sc in ch3-sp, 1 fpsc around dc3tog from prev round, 4 sc in ch4-sp, 1 fpsc around dc3tog from prev round, 4 sc in ch4-sp*, repeat *-* around. End with a slst in first sc. (66 sc, 18 fpsc)
6. 1 bpdc around each stitch. End with a slst in first stitch. (84 bpdc)
7. *dc4tog across next 4 stitches, ch 6*, repeat *-* around. End with a slst at top of first dc4tog. Cut the yarn. (21 dc4tog, 21 ch6-sp)

8. (Light pink) Begin in any ch6-sp. *(1 sc, 1 hdc, 2 dc, ch 2, 2 dc, 1 hdc, 1 sc) in chsp, sk to next chsp*, repeat *-* around. End with a slst in first stitch. Cut the yarn. (21 peaks)
9. (Dark pink) Begin in the first sc in any peak. *4 bpsc, pop in chsp, 4 bpsc*, repeat *-* around. End with a slst in first stitch. Cut the yarn. (21 pop, 168 bpsc)

10. (Turqoise) Begin in any pop. *fpsc in pop, ch 6, fptr around dc4tog on round 7, ch 6*, repeat *-* around. End with a slst in first stitch. (21 fpsc, 21 fptr, 42 ch6-sp)
11. (Navy) Begin in any fpsc. *1 fphdc, 3 dc in ch6-sp, fpdc in fptr, 3 dc in ch6-sp*, repeat *-* around. End with a slst in first stitch. (21 fphdc, 21 fpdc, 126 dc)
12. Slst to first dc, *3 sc, sk fpdc, 3 sc, sk fphdc*, repeat *-* around. End with a slst in first stitch. (126 sc)

13. 3 sc, *1 pic, 6 sc*, repeat *-* until you have 3 stitches left on the round, 3 sc. End with a slst in first st. (126 sc, 21 pic)

Cut the yarn and secure the ends. I recommend you block your mandala for the best result. I hope you enjoy my AzizaAfterparty mandala.

You can add your Aziza AfterParty to Ravelry HERE.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign #azizaafterpartymandala

❤ Anna

2 reaktioner till “Aziza Afterparty Mandala

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.