Elliot Elefant / Elliot the Elephant

Elliot Elefant är en perfekt present att göra till en ny liten familjemedlem, eller till vilket barn som helst som önskar en gosig liten elefant. Det är helt fantastiskt hur mjukt och gosigt det här garnet är. Det kan vara lite knepigt att virka med ett lurvigt garn men det är verkligen värt det i slutändan. Du kan så klart virka Elliot Elefant i vilket garn du vill, luddigt eller ej. Han kommer bli söt oavsett.

Elliot Elefant på Ravelry

Elliot Elephant is perfect to make as a gift for a new little baby or any child that want’s a cute cuddly elephant. I can’t believe how so soft and cuddly this yarn is. It can be a bit tricky to crochet in a furry yarn but it’s so worth it in the end. Of course you can crochet Elliot Elephant in another, not furry, yarn and he will still look just as cute.

Elliot Elephant on Ravelry


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Elliot Elefant

Garn: Kartopu Extra Soft, 1 nystan i färgen Beige K855 eller 2 nystan Go Handmade Teddy
Virknål: 3,5 mm
Storlek: ca 29 cm
Extra: Svarta säkerhetsögon, 14 mm, fyllning, nål att sy ihop delarna med.

Virktermer
m – maska
fm – fast maska
2i1 – 2 fm i samma m
2 ihop – nästa 2 fasta maskor virkas ihop som en maska

Bra att veta
* Delarna virkas i spiral, dvs utan avslutande varv, om inget annat anges.
* Snabel och huvud virkas i ett, med början på snabeln.
* Använd en markör eller tråd i avvikande färg för att hålla reda på var varven börjar/slutar.
* Totalt antal maskor på varvet anges inom (-) i slutet av varje varv.
*Instruktioner inom *-* upprepas varvet runt om inget annat anges.

Mönster

Kropp
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1*, upprepa *-* varvet runt. (12)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (18)
4. *2 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (24)
5. *3 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (30)
6. *4 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (36)
7-9. 1 fm i varje m varvet runt. (36)
10. *4 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (30)
11-12. 1 fm i varje m varvet runt. (30)
13. *3 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (24)
14-15. 1 fm i varje m varvet runt. (24)
16. *2 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (18)
17-18. 1 fm i varje m varvet runt. (18)
19. *1 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (12)
20. 1 fm i varje m varvet runt. (12)

Klipp av garnet, lämna en längre tråd så huvudet kan sys fast på kroppen. Fyll kroppen.

Huvud
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2-10. 1 fm i varje m. (6)
11. *2 fm i varje m*, upprepa *-* varvet runt. (12)
12. *2 fm i varje m*, upprepa *-* varvet runt. (24)
13. 1 fm i varje m varvet runt. (24)
14. *3 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (30)
15-17. 1 fm i varje m varvet runt. (30)
18. *4 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (36)
19. 1 fm i varje m varvet runt. (36)
20. *5 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (42)
21-22. 1 fm i varje m varvet runt. (42)

Börja fyll huvudet och snabeln. Fyll bara sista delen av snabeln så du kan vinkla den lite lätt uppåt. Glöm inte att placera ut säkerhetsögonen innan du fyller huvudet helt. Jag placerade mina 3 cm från överkanten på huvudet och 2 cm in.

23. *2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (21)
24. *2 ihop*, upprepa *-* varvet runt, hoppa över sista m. (10)
25. *2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (5)

Klipp av garnet. Fyll det sista i huvudet, sy sedan ihop hålet. Fäst tråden noga.

Ben (gör 2)
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1*, upprepa *-* varvet runt. (12)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (18)
4. *2 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (24)
5-6. 1 fm i varje m varvet runt. (24)
7. *2 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (18)
8-10. 1 fm i varje m varvet runt. (18)
11. *1 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (12)
12-18. 1 fm i varje m varvet runt. (12)

Fyll foten ordentligt, fyll ca halva benet lätt. Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast benet på kroppen.

Arm (gör 2)
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1*, upprepa *-* varvet runt. (12)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (18)
4-7. 1 fm i varje m varvet runt. (18)
8. *1 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (12)
9-15. 1 fm i varje m varvet runt. (12)

Fyll handen men lämna armen ofylld. Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast armen på kroppen.

Öra (gör 2)
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1*, upprepa *-* varvet runt. (12)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (18)
4. *2 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (24)
5. *3 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet runt. (30)
6-9. 1 fm i varje m varvet runt. (30)
10. *3 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet runt. (24)
11. 1 fm i varje m varvet runt. (24)

Platta till örat, gör 1 lm och virka sedan tvärsöver öppningen (så örat stängs) med 12 fm. Klipp av garnet, lämna lång tråd så örat kan sys fast på huvudet.

Montering

Placera huvudet ovanpå kroppen med snabeln pekande framåt. Nåla fast där du tycker det passar. Innan du stänger öppningen helt fyller du kroppen/halsen ordentligt. Fäst tråden noga.

Benen sys fast på sidorna, i underkant, av kroppen.

Armarna sys fast på sidan av kroppen, något varv under huvudet.

Öronen sys fast på baksidan av huvudet, i ytterkant så de sticker ut lagom mycket sett framifrån.

Svansen görs genom att klippa av 3 stycken garnbitar, ca 15 cm långa. Trä dessa ändar om en maska på baksidan av kroppen (i nederkant, centrerat), så de kommer ut på baksidan igen. Ha lika mycket som sticker ut på varje sida om maskan. Fläta svansen, gör en knut och klipp av det som blir över.

Nu är Elliot Elefant redo för mys!

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna


Elliot the Elephant

Yarn: Kartopu Extra Soft, 1 ball Beige K855
Hook size: 3,5 mm
Finished size: appr. 29 cm
Extra: Black safetyeyes, 14 mm, filling.

Abbreviations US
st – stitch
sc – single crochet
2in1 – 2 sc in next st (increase)
sc2tog – singel crochet next two stitches together (decrease)

Good to know
* The parts are crocheted in a spiral, without closing each round with a slipstitch.
* The trunk and the head are made in one piece, beginning with the trunk.
* Use a stitch marker or a piece of yarn in another color to keep track of the beginning/end of each round.
* Total number of stitches is between (-) at the end of each round.
* Instructions between *-* is repeated around if nothing else is told.

Pattern

Body
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (18)

4. *2 sc, 2in1*, repeat *-* around. (24)
5. *3 sc, 2in1*, repeat *-* around. (30)
6. *4 sc, 2in1*, repeat *-* around. (36)

7-9. 1 sc in each st around. (36)
10. *4 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (30)
11-12. 1 sc in each st around. (30)
13. *3 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (24)
14-15. 1 sc in each st around. (24)

16. *2 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (18)
17-18. 1 sc in each st around. (18)
19. *1 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (12)
20. 1 sc in each st around. (12)

Cut the yarn, leave a longer end to attach the head to the body. Fill the body firmly.

Heaad
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2-10. 1 sc in each st. (6)
11. *2in1 in each st*, repeat *-* around. (12)
12. *2in1 in each st*, repeat *-* around. (24)
13. 1 sc in each st around. (24)
14. *3 sc, 2in1*, repeat *-* around. (30)
15-17. 1 sc in each st around. (30)
18. *4 sc, 2in1*, repeat *-* around. (36)
19. 1 sc in each st around. (36)
20. *5 sc, 2in1*, repeat *-* around. (42)
21-22. 1 sc in each st around. (42)

Begin filling the trunk and the head. Don’t fill the trunk all the way, so you can turn it upwards. Don’t forget to place the safety-eyes before filling the head all the way. I placed mine 3 cm from the top of the head and 2 cm in.

23. *sc2tog*, repeat *-* around. (21)
24. *sc2tog*, repeat *-* around, skip the last st. (10)
25. *sc2tog*, repeat *-* around. (5)

Cut the yarn. Fill the rest of the head firmly. Close the hole and secure the end.

Leg (make 2)
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (18)

4. *2 sc, 2in1*, repeat *-* around. (24)
5-6. 1 sc in each st around. (24)
7. *2 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (18)
8-10. 1 sc in each st around. (18)
11. *1 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (12)
12-18. 1 sc in each st around. (12)

Fill the foot firmly and half the leg lightly. Cut the yarn, leave a long end to attach the leg to the body.

Arm (make 2)
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (18)

4-7. 1 sc in each st around. (18)
8. *1 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (12)
9-15. 1 sc in each st around. (12)

Fill the hand but leave the arm empty. Cut the yarn, leave a long end to attach the arm to the body.

Ear (make 2)
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (18)

4. *2 sc, 2in1*, repeat *-* around. (24)
5. *3 sc, 2in1*, repeat *-* around. (30)

6-9. 1 sc in each st around. (30)
10. *3 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (24)
11. 1 sc in each st around. (24)

Flatten the ear, chain 1 and crochet across the opening with 12 sc. Cut the yarn, leave a long end to attach the ear to the head.

Assembly

Place the head above the opening of the body, make sure the trunk is facing forward. Pin it in place and attach the head. Before closing completely make sure you have filled the body/neck firmly. Secure the end.

Attach the legs to the body.

Attach the arms to the side of the body, about two rounds below the head.

Attach the ears on the sides of the back of the head.

The tail is done by cutting 3 pieces of the yarn, appr. 15 cm each. With a needle put them around one stitch on the lower back of the body. Make sure both ends are the same length. Do this with all three pieces, around the same stitch. Braid the tail, make a knot and cut the yarn below.

Now Elliot Elephant is ready for snuggles!

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns/pdf´s with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna

En reaktion till “Elliot Elefant / Elliot the Elephant

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.