Bubblan Napphållare / Bubbles Pacifierholder

Ännu en napphållare har blivit till 😀 Det är ju så roligt att virka saker som man vet behövs och används. Plus att det går ju så snabbt att virka såna här små projekt, väldigt tillfredsställande 😉 Idag får ni mönster på Bubblan napphållare.

Helen som äger Virknålar & Tillbehör har flera olika roliga clips, ringar och annat ”bra att ha” i sin webshop, för utom garn då 😉 . Snabb leverans och ett väldigt trevligt bemötande gör att det är hos henne jag handlar när det är något jag behöver.

Bubblan Napphållare på Ravelry

I have made another pacifierclip, I just love to make them. It’s a quick little project and I know it’s appreciated by my sister to keep track of little V’s pacifiers. Today I give you the pattern for Bubbles Pacifierclip.

English pattern below the Swedish.

Give Bubbles Pacifierclip some love on Ravelry

Hartelijk dank aan Wendy de Vries die in het Nederlands heeft vertaald ❤
Pattern in Nederlands can be downloaded HERE (pdf)


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Bubblan Napphållare

Garn: Scheepjes Catona, färg 146.
Virknål: 3 mm
Extra: Silikonring, clips

Virktermer
sm – smygmaska
fm – fast maska
rs – rät sida
avs – avig sida
v – varv

Specialmaskor
bubbel-m – bubbel maska *omslag, ner i angiven m, hämta garn, dra genom 2 öglor*, upprepa *-* så du har 5 öglor på virknålen, omslag, dra genom alla öglorna.

Bra att veta
– Tänk på att det finns säkerhetsföreskrifter att följa när du gör en napphållare.
– Luftmaskan i slutet på varven är en vändmaska.
– Napphållaren virkas i rader, vänd därför efter varje varv.
– När silikonringen virkats ihop med napphållaren virkas ett varv fm längs sidorna. Du kan välja att klippa av garnet istället för att göra sm tvärsöver enligt mönstret. Se då till att du virkar fm från rätsidan på båda långsidorna.

Mönster
Börja med en ögla på virknålen.
Se till att clipset ligger med rätsidan uppåt.

1. 6 fm om clipset, 1 lm, vänd. (rs)
2. 6 fm, 1 lm, vänd. (avs)
3-5. 6 fm, 1 lm, vänd.

6. 2 fm, bubbel-m i nästa m, 3 fm, 1 lm, vänd. (avs)
7. 3 fm, 1 fm i bubbel-m, 2 fm, 1 lm, vänd. (rs)
8-9. 6 fm, 1 lm, vänd.

Upprepa v 6-9 så många ggr du vill. Jag upprepade totalt 12 ggr, så jag fick 12 bubblor. Fortsätt sedan med att göra v 3-5 en gång till.

Se till att du har rätsidan upp när det är dags för att virka fast silikonringen med napphållaren. Ta virknålen genom maskan i napphållaren och sedan genom silikonringen (som du håller bakom det virkade). 6 fm genom både napphållare och silikonring, avsluta med 1 lm.

Dags att virka längs med långsidan på napphållaren. 1 fm i sidan på varje v längs hela sidan.

När du kommer fram till clipset görs 1 lm, sen 6 sm tvärsöver napphållaren till andra långsidan, gör inte sm för tighta, 1 lm.

1 fm i sidan på varje v längs hela sista sidan. Avsluta med en sm i sista m på sidan.

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna


Bubbles Pacifierclip

Yarn: Scheepjes Catona, color 146
Crochet hook: 3 mm
Extra: Siliconring, clips

Abbreviations US
slst – slip stitch
sc – single crochet
rs – right side
ws – wrong side
r – row
st – stitch

Specialstitches
bobble-st – bobble stitch *yarn over, place hook in given stitch, bring yarn back through stitch, pull through 2 loops*, repeat *-* until you have 5 loops on hook, yarn over, pull through all loops.

Good to know
– Remember that there are safety-rules to follow when you are making a pacifier-holder.
– Ch 1 at the end of the rows is a turning-chain.
– The pacifier-holder is crocheted in rows, turn after each row.
– When you have attached the ring with the holder, single crochet along the sides of the holder. If you wish you can cut the yarn after the first side and then attach it again on the second side. If you do so, make sure you crochet from the right side both times.

Pattern
Begin with a loop on the hook.
Make sure the clip has the right side up.

1. 6 sc around the clip, ch 1, turn. (rs)
2. 6 sc, ch 1, turn. (ws)
3-5. 6 sc, ch 1, turn.

6. 2 sc, bobble-st in next st, 3 sc, ch 1, turn. (ws)
7. 3 sc, 1 sc in bobble-st, 2 sc, ch 1, turn. (rs)
8-9. 6 sc, ch 1, turn.

Repeat rows 6-9 as many times needed. I made a total of 12 repeats, so I got 12 bobble stitches. Continue with rows 3-5 one more time.

Make sure you have the right side up when it’s time to attach the ring to the holder. Take the hook through the stitch in the holder and through the ring (which you are holding behind the crochet piece). 6 sc through both holder and ring, ch 1.

Time to single crochet along the first side of the holder. 1 sc in each row.

When you reach the clip ch 1 and 6 slst (not to tight) across the holder, ch 1.

1 sc in each row along the second side. End with a slst in the last st on the side

Cut the yarn and secure the ends.

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns/pdf´s with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna

En reaktion till “Bubblan Napphållare / Bubbles Pacifierholder

  1. Tack För fint mönster. Det var lätt att följa. Jag fick bara göra 9 bubblor för att den inte skulle bli för lång. 22cm för band och siliconring. Sen clipset upptill enligt vad jag hittade på Google -sökning av regler.
    😊❤ Mmaria

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.