Duschvante / Shower-mitten

Jag har inte varit helt nöjd med de duschvantar/duschpuffar jag har köpt och testat de senaste åren, när jag såg detta garnet – Kartopu Wash It Prints – så tyckte jag det var en utmärkt ide att testa göra en duschvante med det.

Blir den godkänd av övriga familjen så kommer jag lätt göra flera. Detta är ett lagom snabbt och enkelt projekt att sitta med en kväll framför Netflix. Perfekt att göra en duschvante, köpa en trevlig tvål och ge bort till någon man tycker om.

I haven’t been completely satisfied with the shower-poufs I’ve bought so when I saw this new yarn – Kartopu Wash It Prints – over at HobiumYarns, I decided it was a great idea to crochet my own shower-mitten and get the chance to try out a new yarn (for me) too.

If the rest of my family likes it, I’ll make some more 😀 It’s a quick and nice little project to crochet in front of Netflix. Why not make one and buy a nice soap and give as a gift to someone you care about.

English pattern below the Swedish.


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Duschvante

Garn: Kartopu Wash It Prints, 1 nystan i färg H2228.
Virknål: 4 mm

Virktermer

sm – smygmaska
lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
relst fr – reliefstolpe framifrån
fm tills – 2 fasta maskor virkas tillsammans över nästa två maskor.

Bra att veta

  • 1 lm / 3 lm ersätter första fm / st på ett varv.
  • Totalt antal maskor inom (-) i slutet på varvet.
  • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som anges.
  • Varven avslutas med en sm i 3:e lm om inget annat anges.
Mönster

1. 12 st i en magisk ring. (12 st)
2. 2 st i varje m. (24 st)
3. *2 st, 2 st i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (36 st)
4-7. 1 st i varje m. (36 st)
8. *1 st, 1 relst fr om nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (36 st)
9-11. *1 st i st, 1 relst fr om nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (36 st)
12. 1 st i varje m. (36 st)
13. 7 st, 8 lm, hö 7 m, 22 st. (29 st)
14. 7 st, hö 1 lm, 1 st i varje följande 7 lm, 22 st. (36 st)
15-18. 1 st i varje m varvet ut. (36 st)
19. 29 fm, 15 lm, 7 fm. Avsluta med en sm i första m. (37 fm)
20. 1 fm i varje fm och lm varvet runt. Avsluta med en sm i första m.

Tummen

1. 17 fm runt öppningen för tummen. Avsluta med en sm i första m.
2-5. 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (17 fm)
6. 7 fm, 2 fm tills, 8 fm. Avsluta med en sm i första m.  (16 fm)
7. *4 fm, 2 fm tills*, upprepa 2 ggr totalt, 4 fm. Avsluta med en sm i första m. (14 fm)
8-11. 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (14 fm)
12. *2 fm tills*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första fm tills. (7 fm)
13. 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m.  (7 fm)

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Hoppas du kommer tycka om din duschvante.

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign
❤ Anna


Shower mitten

Yarn: Kartopu Wash It Prints, 1 skein in color H2228.
Hook size: 4 mm

Abbreviations US

ch– chain
slst – slip stitch
sc – single crochet
dc – double crochet
st/sts – stitch/stitches
rep – repeat
fpdc – front post double crochet
sc2tog – single crochet 2 together (decrease)

Good to know
  • At the end of each round, total number of stitches can be found between (-).
  • Instructions between *-* is repeated around, if nothing else is told.
  • Ch1/ch3 to replace the first sc/dc on a round.
  • End each round with a slst in 3rd ch of beginning 3, if nothing else is told.
Pattern

1. 12 dc in a magic ring. (12 dc)
2. 2 dc in each st. (24 dc)
3. *2 dc, 2 dc in next st*, rep *-* around. (36 dc)
4-7. 1 dc in each st. (36 dc)
8. *1 dc, 1 fpdc in next st*, rep *-* around. (36 dc)
9-11. *1 dc in dc, 1 fpdc*, rep *-* around. (36 dc)
12. 1 dc in each st. (36 dc)
13. 7 dc, ch8, skip 7 sts, 22 dc. (29 dc)
14. 7 dc, skip first ch of 8, 1 dc in each of the next 7ch, 22 dc. (36 dc)
15-18. 1 dc in each st around. (36 dc)
19. 29 sc, ch 15, 7 sc. End with a slst in first st. (37 sc)
20. 1 sc in each st and ch around. End with a slst in first st.

Thumb

1. 17 sc around the opening for the thumb. End with a slst in first st.
2-5. 1 sc in each st around. End with a slst in first st. (17 sc)
6. 7 sc, sc2tog, 8 sc. End with a slst in first st.(16 sc)
7. *4 sc, sc2tog*, rep 2 times, 4 sc. End with a slst in first st. (14 sc)
8-11. 1 sc in each st. End with a slst in first st. (14 sc)
12. *sc2tog*, rep *-* around. End with a slst in top of first sctog. (7 sc)
13. 1 sc in each st. End with a slst in first st. (7 sc)

Cut the yarn and secure the ends.

I hope you’ll enjoy your new shower-mitten.

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns/pdf´s with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.