Little Flake Ornament

Dagarna före jul höll jag i en liten minical på Instagram. En söt liten hängande stjärna. Ha den i julgranen eller som dekor på presenterna.

Lägg gärna till ditt projekt på Ravelry.

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3 mm

Virktermer

lm – luftmaska
sm – smygmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
bmb – bakre maskbågen
hö – hoppa över
relfmfr – relief fast maska framifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån
pic – picot; 3 lm, sm i första lm
3 st tills – 3 stolpar tillsammans i samma maska
*-* – upprepas varvet runt/det antal ggr som anges

Bra att veta

 • I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
 • Första maskan på varvet görs som en stående maska eller ersätts med lm enligt; 
  1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = dst.
 • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
 • Om maskorna inte nämns på varvet ska de hoppas över.

Mönster

 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)
 2. 2 st i varje m varvet runt. (24 st)
 3. *1 fm, 4 lm, hö 1 m*. (12 fm, 12×4-lmb)
 4. Sm i lmb, 1 lm, *(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst) i lmb, hö fm, (1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i nästa lmb*.
  (24 fm, 24 hst, 24 st, 24 dst)
 5. Virkas i bmb. *4 fm i bmb, 3 lm, 3 st tills mellan dst, 3 lm, 4 fm i bmb, relstfr om fm på v 3*.
  (48 fm, 6×3 st tills, 6 relstfr, 12×3-lmb)
 6. 1 lm, *1 relfmfr om relstfr, 6 lm, hö 4 m, 2 fm i lmb, 1 lm, pic, 1 lm, hö 3 st tills, 2 fm i lmb, 6 lm, hö 4 m*.
  (12×6-lmb, 6 pic, 12 1-lmb, 6 relfmfr)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka för bästa resultat.

#annavirkpanna #littleflakeornament

❤ Anna


 Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe 
 
If you like to support my work as a crochet designer,
please buy me a cup of coffee 

coffee_small

PATTERN

The days before Christmas I hosted a little cal on Instagram but since all of my followers haven’t got IG I wanted to post the pattern here as well.

Feel free to add your project to Ravelry.

Yarn: Scheepjes Catona
Hook-size: 3 mm

Abbreviations US

ch – chain
sl st – slip stitch
ch-sp – chain-space
st/sts – stitch/stitches
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
tr – treble crochet
BLO – back loops only
fpsc – front post single crochet
fpdc – front post double crochet
pic – picot; ch3, slst in first chain
dc3tog – double crochet 3 together in the same stitch
*-* – repeat around or the number of times given

Good to know

 • At the end of each round there is a total number of stitches within (-).
 • The first stitch on the row is made as a standing stitch or replaced with chains according to; ch1 = sc, ch2 = hdc, ch3 = dc, ch4 = tr.
 • Finish each round with a sl st in first st unless otherwise stated.
 • If the stitches are not mentioned, they should be skipped.

Pattern

 1. 12 dc in a magic ring. (12 dc)
 2. 2 dc in each st around. (24 dc)
 3. *1 sc, ch4, skip 1 st*. (12 sc, 12 ch4-sp)
 4. Sl st in ch-sp, ch1, *(1 sc, 1 hdc, 1 dc, 1 tr) in ch-sp, skip sc, (1 tr, 1 dc, 1 hdc, 1 sc) in next ch-sp*.
  (24 sc, 24 hdc, 24 dc, 24 tr)
 5. Crochet in BLO. *4 sc in BLO, ch3, dc3tog between tr, ch3, 4 sc in BLO, fpdc around sc on round 3*. 
  (48 sc, 6 dc3tog, 6 fpdc, 12 ch3-sp)
 6. Ch1, *1 fpsc around fpdc, ch6, skip 4 sts, 2 sc in ch-sp, ch1, pic, ch1, skip dc3tog, 2 dc in ch-sp, ch6, skip 4 sts*. 
  (12 ch6-sp, 6 pic, 12 ch1-sp, 6 fpsc)

Cut yarn and secure ends. Block your work for the best result.

#annavirkpanna #littleflakeornament

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.