Artemisia mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Artemisia mandala

Garn: Jag har använt 8/4 bomullsgarn (restnystan av olika märken)
Virknål: 3 mm
Storlek
: ca 30 cm efter blockning

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m.
  • Inledande maska på varven görs som en stående m eller ersätts med luftmaskor;
    1 fm – 1 lm, 1 hst – 2 lm, 1 st – 3 lm
  • Totalt antal maskor på varvet står inom (), sist på varje varv.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
relfmfr – relief fast maska framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
reldstfr – reliefdubbelstolpe framifrån
relstfr tills – reliefstolpar framifrån tillsammans
bmb – bakre maskbågen
– hoppa över
pop – popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från nålen, för in virknålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen och dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en m)
pic – picot; 3 lm, sm i första lm
*-* – upprepa varvet runt eller det antal gånger som anges
(-) – virkas i samma m/lmb

Färgschema

Färg 1 – mörkgrå
Färg 2 – ljusgrå
Färg 3 – vit

Mönster

1. Färg 1. I en magisk ring virkas; 
*1 st, 1 lm, 1 st*, upprepa *-* 6 ggr totalt.
(12 st, 6 1-lmb)

2. Sm i lmb, *(1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, 1 st mellan nästa två st*.
(18 st, 6 1-lmb)

3. Sm till lmb, *(1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, hö 1 st, (1 st, 1 lm, 1 st) i st, hö 1 st*.
(24 st, 12 1-lmb)

4. Sm i lmb, *5 st i lmb, 2 lm, 1 fm i nä lmb, 2 lm*.
(30 st, 6 fm, 12 2-lmb)

5. Färg 2. Börja i första st av fem i en grupp. *
5 relstb, 2 lm, pop i fm, 2 lm*.
(30 relstb, 6 pop, 12 2-lmb)

6. *2 st, 3 st i nästa m, 2 st, 2 st i lmb, hö pop, 2 st i lmb*. (66 st)

7. Förg 3. Börja i första m efter ett överhoppat pop. 
*11 fm i bmb, 1 reldstfr om pop*.
(66 fm, 6 reldstfr)

8. 1 lm, *4 fm, hö 1 m, 5 st i nästa m, hö 1 m, 4 fm, 3 lm, hö reldstfr*.
(36 fm, 30 st, 6 3-lmb)

9. Färg 1. Börja första fm av fyra innan en 3-lmb. 
*2 fm, hö 2 m, 1 reldstfr om reldstfr på v 7, 5 st i 3-lmb, 1 reldstfr om samma reldstfr på v 7, hö 2 fm, 2 fm, 3 lm, hö 2 st, pop i nästa st, 3 lm, hö 2 st*. (6 pop, 12 reldstfr, 24 fm, 30 st) 

10. *2 st, hö reldstfr, 2 st, 3 st i nästa m, 2 st, hö reldstfr, 2 st, 3 lm, hö lmb, relfmfr om pop, 3 lm, hö lmb*.
(66 st, 6 relfmfr, 12 3-lmb)

11. Färg 2. Börja i en relfmfr. 
*fm i relfmfr, 4 lm, hö lmb, 11 relstb, 4 lm, hö lmb*. *
(6 fm, 66 relstb, 12 4-lmb)

12.  1 lm, *1 fm i fm, 3 fm i lmb, 11 fm, 3 fm i lmb*. (108 fm)

Varv 1-12

13. Färg 3. Börja i valfri m. 
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 1 m*.
(108 st, 54 2-lmb)

14. Färg 1. 
2 st i varje lmb.
(108 st)

15. Färg 3. Börja i första st av två i en lmb. 
*2 fm, 2 relstfr tills (första st om den andra st av två i samma m på v 13, andra st om första st av två i nästa grupp)*. (se bild nedan)
(108 fm, 54 2 relstfr tills)

Varv 15

16. *1 hst, 2 hst i nästa m, 1 relstfr om 2 relstfr tills*.
(162 hst, 54 relstfr)

17. Färg 2. Börja i en relstfr. 
*1 fm, 4 lm, hö 3 m*.
(54 fm, 54 4-lmb)

18. Färg 1. Börja i valfri lmb. 
*1 fm i lmb, 2 lm, hö fm, (1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i nästa lmb, 2 lm*.
(81 fm, 54 hst, 27 st, 54 2-lmb)

19. *(fm, pic, fm) i fm, 3 lm, (fm, pic, fm) i st, 3 lm*.
(216 fm, 108 3-lmb, 54 pic)

Varv 11-19

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din mandala för bästa resultat.

#annavirkpanna #artemisiamandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna