Chrysantemum mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Chrysantemum mandala

Garn: Scheepjes Catona i 3 färger
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: 16 cm

Bra att veta
  •  I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
  • Första maskan på varvet görs som en stående maska eller ersätts med lm enligt;  1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = 1 dst.
  •  Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Inledande relstfr görs som relfmfr + 2 lm.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
 – hoppa över
fm – fast maska
st – stolpe
relstfr – reliefstolpe framifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
relstb – relief stolpe bakifrån
*-* – upprepas varvet ut eller givet antal ggr
(-) – görs i samma m/lmb
3 reldstfr tills – 
3 relief dubbelstolpar virkas tillsammans om 3 angivna maskor
3 st tills
 – 3 stolpar virkas tillsammans i samma lmb

pop – popcorn; 4 st i samma m, öglan från virknålen, placera virknålen i första st, öglan tillbaka på virknålen, omslag, dra genom, avsluta med 1 lm (lm räknas inte som en egen m).

pic – picot, 3 lm, sm i första lm och den sneda maskbågen på maskan nyss gjord.

Färgschema

Färg 1 – ljuslila                 Färg 2 – mörklila Färg 3 – blå 

Mönster

1. (Färg 1). 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. (Färg 2). *1 fm i st, 5 lm*. (12 fm, 12 5-lmb)

3. Sm till 3:e lm. *3 st tills i lmb, 3 lm, hö fm*. (12 x 3 st tills, 12 3-lmb)

4. (Färg 1). 2 relstfr om varje st på varv 1. (24 relstfr)

5. Från den andra gruppen av reldstfr tills görs den första reldstfr om samma relst som den sista reldstfr från gruppen före (se nålen på första bilden nedan). I den sista gruppen av 3 reldstfr tills görs den sista reldstfr om samma relst som den allra första reldstfr på varvet (se nålen på andra bilden nedan).
*3 reldstfr tills om tre relstfr, 2 lm, 1 fm i 3-lmb på v 3, 2 lm*. 
(12 x 3 reldstfr tills, 12 fm, 24 2-lmb)

6. (Färg 3). 2 st i varje lmb, varvet runt. (48 st)

7. (Färg 2). Börja i första st i en lmb efter en fm (se nålens placering på bilden nedan).
*2 relstb, reldstfr om 3 reldstfr tills på v 5, 2 relstb, reldstfr om fm på v 5*.
(48 relstb, 24 reldstfr)

8. (Färg 3). 1 st i varje m varvet runt. (72 st)

9. (Färg 2). Börja i st efter en st gjord i reldstfr.
*2 relstb, (reldstfr, 2 lm, reldstfr) om reldstfr (hö st gjord i reldst på fg v)*. 
(72 relstb, 48 relstfr, 24 2-lmb)

10. (Färg 1). Börja i en lmb.
*pop i lmb, 3 lm, hoppa till nästa lmb*. (24 pop, 24 3-lmb)

11. (Färg 3). Börja i en lmb. 
*3 fm i lmb, pic, hö pop*. (72 fm, 24 pic)

12. (Färg 2). Börja i första fm efter en pic. Tips! Vik fram pic på fg v lite för att lättare få dem framför 1-lmb på detta varvet. *2 fm, pic, 1 fm, 1 lm, hö pic på fg v*. 
(72 fm, 24 pic, 24 1-lmb)

Dra fram picoterna så de ligger framför arbetet. Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #mandalamarathon #chrysantemummandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna