Circle of Life babyfilt mönster


 Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe 

coffee_small

Circle of Life babyfilt

Garn: Etrofil Puzzle, färg PZ008, 1000 m / 250 g.
Virknål: 4 mm
Storlek: 70*70 cm
Extra: 4 maskmarkörer

Virktermer
m
 – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
relst fr – reliefstolpe framifrån
relst bak – reliefstolpe bakifrån
 – hoppa över
V-m – v-maska; 1 st, 2 lm, 1 st i samma m.
pop
 – popcorn; 5 st i samma m/lmb, ta bort öglan från nålen, placera nålen genom den första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, dra genom, lås med en lm. Denna lm räknas inte som en m.
kors st
 – hoppa över en maska (bild 1), stolpe i nästa m (bild 2), gå tillbaka och gör en stolpe i den överhoppade maskan. När nästa par korsade ska göras, hoppa över en ovirkad maska. Alltså inte mer än 1 stolpe i varje maska.

Bra att veta

  • Varje varv avslutas med en sm i första maskan, om inget annat anges.
  • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut, om inget annat anges.
  • Instruktioner inom (-) görs i samma m/lmb.
  • I slutet av varje varv finns totala antalet maskor inom (-). 
  • Gömda maskan är första m efter ett hörn, den kan vara lite lätt att missa om man inte är så van att virka.
  • Första maskan på varvet ersätts av lm; fm = 1 lm, hst = 2 lm, st = 3 lm, dst = 4 lm.
Mönster

1. 6 fm i en magisk cirkel. Avsluta med en sm i första fm. (6 fm)
2. 2 hst i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i 2:a lm av inledande 2. (12 hst)
3. V-m i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (24 st, 12 2-lmb)
4. *(1 fm, 8 lm, 1 fm) i 2-lmb, 1 fm mellan nästa 2 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 fm, 12 8-lmb)
5. Sm till 4:e lm i 8-lmb. *1 fm i lmb, 5 lm, hoppa till nästa lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (12 fm, 12 5-lmb)

6. *V-m i fm, 4 st om 5-lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (48 st, 12 V-m)
7. *Pop i 2-lmb, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (12 pop, 72 st)
8. *(relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 relst fr, 12 2-lmb, 72 st)
9. *relst fr om relst, (pop, 3 lm, pop) i 2-lmb, relst fr om relst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 pop, 24 relst, 12 3-lmb, 72 st)
10. *(relst fr, 2 lm, relst fr) om relst+pop, 1 st i lmb, (relst fr, 2 lm, relst fr) om nästa pop+relst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (48 relst, 24 2-lmb, 84 st)

11. *Pop i 2-lmb, 2 lm, hö relst, pop i st, 2 lm, hö relst, pop i 2-lmb, hö relst, 6 st, hö relst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 pop, 24 2-lmb, 72 st)
12. *(relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 1 lm, 1 st i nästa pop, 1 lm, (relst fr, 2 lm, relst fr) om nästa pop, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (48 relst, 24 2-lmb, 24 1-lmb, 84 st)
13. Sm i 2-lmb, *st i 2-lmb, st i relst, pop i 1-lmb, 2 lm, hö st, pop i 1-lmb, hö relst, st i 2-lmb, st i relst, 6 st, hö relst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 pop, 12 2-lmb, 120 st)
14. Sm i st, *(relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 1 lm, (relst fr, 2 lm, relst fr) om nästa pop, 10 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (48 relst, 24 2-lmb, 12 1-lmb, 120 st)

15. *st i relst, st i 2-lmb, hö relst, pop i 1-lmb, hö relst, st i 2-lmb, st i relst, 10 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm 3:e lm av inledande 3. (12 pop, 168 st)
16. Sm i st, *(relst fr, 1 lm, relst fr) om pop, 14 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (24 relst, 12 1-lmb, 168 st)
17. *St i relst, st i 1-lmb, st i relst, 14 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (204 st)

Dags att placera ut markörer för att göra 4 hörn. Sätt en markör i första m (hörn 1), räkna 50 m, sätt en markör i nästa m (hörn 2), räkna 50 m till, sätt en markör i nästa m (hörn 3), räkna 50 m till (hörn 4), nu ska det finnas 50 m kvar mellan hörn 4 och hörn 1. Börja virka i maskan som är hörn 1.

18. *(1 dst, 2 lm, 1 dst) i samma m, 50 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 4:e lm av inledande 6. (2 dst, 50 relst /sida)
19. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 7 st, 4 hst, 30 fm, 4 hst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (18 st, 8 hst, 30 fm /sida)
20. *3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 9 st, 6 hst, 26 fm, 6 hst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (22 st, 12 hst, 26 fm /sida)

21. *5 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 13 st, 8 hst, 18 fm, 8 hst, 8 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (30 st, 16 hst, 28 fm /sida)
22. *7 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 18 st, 11 hst, 6 fm, 11 hst, 11 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (40 st, 22 hst, 6 fm /sida)
23. *9 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 59 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (70 st /sida)
24. Första paret kors st görs så här; 3 lm (=1 st), korsa sedan de 3 lm och gör en stolpe i sista m på fg varv (=första kors st paret). *5 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st (i gömda m), 29 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (34 par kors st, 6 st /sida)

25. *7 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 30 kors st, (första korsande st efter hörnet görs i den gömda m)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (37 par kors st, 4 st /sida)
26. *8 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 30 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (38 par kors st, 6 st /sida)
27. *10 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 31 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (41 par kors st, 4 st /sida)
28. *11 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 31 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (42 par kors st, 6 st /sida)
29. *25 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 66 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (90 st /sida)
30. 2 lm (räknas ej), *26 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 66 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (92 relst, 2 st /sida)

31. *27 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 67 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (96 st /sida)
32. *28 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 68 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (98 st /sida)
33. *29 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 69 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (100 st /sida)
34. 2 lm (räknas ej), *30 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 70 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (100 relst, 2 st /sida)

35. *16 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 35 kors st, (första korsande st efter hörnet görs i den gömda m)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (51 par kors st, 4 st /sida)
36. *17 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 35 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (52 par kors st, 6 st /sida)
37. *19 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 36 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (55 par kors st, 4 st /sida)
38. *20 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 36 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (56 par kors st, 6 st /sida)
39. *22 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 37 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (59 par kors st, 4 st /sida)

40. *46 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 76 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (126 st /sida)
41. *2 lm (räknas ej), *48 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 78 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (126 relst, 2 st /sida)
42. *1 fm i varje m fram till du har 9 m kvar innan hörnet, 5 hst, 4 st, (1 dst, 1 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 1 lm, 1 dst) i hörn-lmb, 4 st, 5 hst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (10 hst, 8 st / sida mellan hörn)
43. *1 fm i varje m fram till dst, 1 fm i dst, (1 fm, pic, 1 fm) i 1-lmb, hö dst, (1 fm, pic, 1 fm) i nästa 1-lmb, hö dst, (1 fm, pic, 1 fm) i nästa 1-lmb,1 fm i dst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm.

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka gärna ditt arbete lite lätt för bästa resultat.

Med garnet som blev över gjorde jag fyra tassels som jag fäste i hörnen. Man kan upprepa varven med korsade stolpar och partiet med reliefstolpar och vanliga stolpar så många ggr man vill för att få önskad storlek på filten.

Njut av din virkstund!

#annavirkpanna #circleoflifebabyblanket

❤ Anna