Colorful mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Colorful Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: Ca 32 cm

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom ( ) i slutet av varje varv.
  • Inledande 2 st tills görs; 2 lm + 1 st i angiven m.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
v – varv
fg – föregående

relhstb – relief halvstolpe bakifrån 
relstb – reliefstolpe bakifrån
relfmfr – relief fast maska framifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån

2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans över givna maskor/lmb
2 reldstfr tills – 2 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans om givna maskor

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas givet antal ggr

Färgschema blå   

Färg 1 – 505                        
Färg 2 – 173                        
Färg 3 – 164                         

Färgschema rosa/gul/grön

Färg 1 – 208
Färg 2 – 515
Färg 3 – 604

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. 2 st i varje m. (24 st)

3. Färg 2. Virka mellan maskorna på fg v. *1 fm mellan m, 1 lm, hö 1 st*.  (24 fm, 24 1-lmb)

4. Färg 3. Virkas i både varv 2 och 3. Börja om en fm. *relstb om fm, st i st på v 2 (bakom lmb)*. (24 relstb, 24 st)

5. 1 st i varje m. (48 st)

6. 1 fm i varje m. (48 fm)

7. Färg 2. *2 st tills över 2 m, 2 lm*. (24×2 st tills, 24 2-lmb)

8. Färg 1. Börja i en lmb. *1 fm i lmb, 1 lm, relstfr om 2 st tills, 1 lm*. (24 fm, 24 relstfr, 48 1-lmb)

9. Färg 3. Börja i en fm. *1 hst i fm, 1 st i lmb på v 7 (bak lmb på v 8 ), hö relstfr, 1 st i nästa lmb på v 7 (bak lmb). (48 st, 24 hst)

10. 1 st i varje m. (72 st)

11. Färg 2. Börja i st gjord i en hst. *4 fm, 2 reldstfr tills med ett ben om relstfr (v 8) till höger och ett ben om relstfr till vänster, 2 fm*. (72 fm, 12×2 reldstfr tills)

12. Färg 1. Börja i fm efter 2 reldstfr tills. *[2 st tills över 2 m, 1 lm] 3 ggr, relstfr om 2 reldstfr tills, 1 lm*. (12 relstfr, 36×2 st tills, 24 1-lmb)

13. 1 lm, *[1 fm i 2 st tills, 2 fm i lmb] 2 ggr, 1 fm i 2 st tills, 5 st i relstfr*. (84 fm, 60 st)

14. Färg 2. Börja i första st av fem. *1 st i vardera två första st, 3 st i nästa st, 1 st i vardera sista två st, hö 3 m, 5 st i nästa m, hö 3 m*. (144 st)

15. Färg 3. Börja om första st i en grupp om sju st. *3 relstb, 2 st tills med första st mellan st 1 och 2 (av tre i samma m) och andra st mellan st 2 och 3 (du hoppar över den mellersta st av de tre), 3 relstb, 2 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 2 lm, hö 2 st*. (12×2 st tills, 12 fm, 72 relstb, 48 2-lmb)

16. Färg 1. Börja i lmb före 3 relstb. *1 fm om lmb, 3 relhstb, 1 fm mellan st och 2 st tills, relfmfr om 2 st tills, 1 fm mellan 2 st tills och st, 3 relhstb, 1 fm i lmb, 5 relstb om st på v 14*. (72 relhstb, 60 relstb, 12 relfmfr, 48 fm)

17. 1 fm i varje m. (192 fm)

18. Färg 2. Börja i fm gjord i relfmfr. *8 fm, 2 st tills med första st i lmb före fm och andra st i lmb efter fm, hö 1 m på v 17, 7 fm*. (180 fm, 12×2 st tills)

19. Färg 3. Börja i m efter 2 st tills. *15 fm, hö 2 st tills*. (180 fm)

20. *6 fm, hö 1 m, (1 st, 1 lm) 4 ggr i nästa m, 1 st i samma m, hö 1 m, 6 fm, relhstfr om 2 st tills*. (144 fm, 60 st, 48 1-lmb, 12 relhstfr)

21. Färg 2. Börja om första st i en grup med fem st. *[relstb om st, 1 hst i lmb] 4 ggr, relstb om sista st, hö 2 m, 2 fm, 2 hst, 1 st, 2 hst, 2 fm, hö 2 m*. (60 relstb, 96 hst, 48 fm, 12 st)

22. 1 hst i varje m. (216 hst)

23. Färg 1. Börja i hst gjord i ensamma st på v 21. *5 st i samma m, hö 2 m, (1 fm, 1 lm) 12 ggr, 1 fm i nästa m, hö 2 m*. (60 st, 156 fm, 144 1-lmb)

24. Färg 3. Börja i första m efter de 5 st. *[relstb om fm, hö lmb] 12 ggr, relstb om fm, 2 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 2 lm, hö 2 st*. (156 relstb, 12 fm, 24 2-lmb)

25. *[1 fm, 1 lm] i varje m/lmb varvet runt. (192 fm, 192 1-lmb)

Fäst trådarna och blocka ditt arbete lätt för bästa resultat.

#annavirkpanna #colorfulmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna