Dahlia mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Dahlia mandala

Garn: Scheepjes Catona i 3 färger
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: 19 cm efter blockning

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m.
  • Inledande maska på varven görs som en stående m eller ersätts med luftmaskor;
    1 fm – 1 lm, 1 hst – 2 lm, 1 st – 3 lm
  • Totalt antal maskor på varvet står inom (), sist på varje varv.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe

relfmfr
 – relief fast maska framifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån
pic – picot; 3 lm, sm i första m
2 reldstfr tills – 2 relief dubbelstolpar fram tillsammans
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans i givna maskor

puff
 – puffmaska; *omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta med en lm. Lm räknas inte som en m.

*-* – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma lmb

Färgschema

Färg 1 – ljusrosa (färgnr 519)
Färg 2 – mörkrosa (färgnr 114)
Färg 3 – lila/rosa (färgnr 128)

Mönster

(Färg 1). 6 lm, sm i första lm för att göra en ring. 

1. *1 st, 1 lm, puff, 1 lm*, upprepa *-* 6 ggr tot. (6 st, 12 1-lmb, 6 puffm)

2. (Färg 2). Börja i valfri lmb före en puffm.
*1 fm i lmb, 1 relstfr om puffm, 1 fm lmb, 1 relstfr om st*. (12 fm, 12 relstfr)

3. 1 lm, *1 fm i fm, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i relstfr*. (12 fm, 24 hst, 12 2-lmb)

4. (Färg 3). Börja i en lmb.
*(3 st, 1 lm, 3 st) i lmb, 2 reldstfr tills om relstfr på v 2 (första reldst fr om relst nedanför lmb, andra reldst fr om relst nedanför nästa lmb)*.
(12 x 6 st + 1-lmb, 12 reldstfr tills)

5. (Färg 1). *1 fm i 1-lmb, 3 lm, hö 3 m, relstfr om reldstfr tills, 3 lm, hö 3 m*.
(12 fm, 12 relstfr, 24 3-lmb)

6. (Färg 2). Börja i en fm.
*5 st i fm, relfmfr om relst på fg v*.
(12 x 5 st, 12 relfmfr)

7. *1 fm, 1 hst, (1 st, 1 lm, 1 st) i nästa m, 1 hst, 1 fm, hö relfmfr*.
(24 fm, 24 hst, 24 st, 12 1-lmb)

8. (Färg 3). Börja i en lmb.
*(puff, 2 lm, puff) i lmb, 4 lm, relstfr om relfmfr på v 6, 4 lm*.
(24 puffm, 12 relstfr, 12 2-lmb, 24 4-lmb)

9. (Färg 1). Börja i en 2-lmb.
*puff i 2-lmb, 5 lm, 2 st tills över de två 4-lmb (en st om varje lmb), 5 lm*.
(12 puffm, 12 2 st tills, 24 5-lmb)

10. *pic, sm i puffm, 5 lm, relstfr om st tills, 5 lm, sm i puffm*.
(12 pic, 24 sm, 12 relstfr, 24 5-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din mandala för bästa resultat.

#annavirkpanna #mandalamarathon #dahliamandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna