Elise mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Elise Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: Ca 47 cm

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom () i slutet av varje varv.
  • Inledande 2 st tills görs; 2 lm + 1 st i angiven m.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
relstfr – reliefstolpe framifrån
relfmfr – relief fast maska framifrån
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans över givna maskor/lmb
2 relstfr tills – 2 relief stolpar virkas tillsammans om givna maskor
pic – picot; 3 lm, sm i första lm

pop – popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från nålen, sätt nålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen och dra genom.

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas givet antal ggr

Färgschema blå   

Färg 1 – 172                        
Färg 2 – 397                        
Färg 3 – 400                         

Mönster

1. Färg 1. I en magisk ring görs 12 st. (12 st)

2. 2 st i varje m. (24 st)

3. Färg 2. *1 relstfr om st, 1 lm*. (24 relstfr, 24 1-lmb)

4. *2 st i relstfr, 1 lm*. (48 st, 24 1-lmb)

5. Färg 3. Börja om första st av två i samma m. *2 relstfr, 1 lm*. (48 relstfr, 24 1-lmb)

6. *2 fm, 1 fm i lmb*. (72 fm)

7. *1 fm, 3 lm, hö 2 m*. (24 fm, 24 3-lmb)

8. Färg 1. *1 fm i fm, 2 lm, pop i lmb, 2 lm*. (24 pop, 24 fm, 48 2-lmb)

9. Färg 2. *relfmfr om pop, 4 lm*. (24 relfmfr, 24 4-lmb)

10. Sm i lmb. *5 st i lmb, hö relfmfr, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa lmb, hö relfmfr*. 
(168 st, 24 2-lmb)

11. Färg 3. *5 relstfr, 1 relstfr om nästa st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 1 relstfr om nästa st*. 
(168 relstfr, 48 st, 24 2-lmb)

12. Färg 2. *5 st i lmb, hö 1 st, 7 hst, hö 1 st*. (60 st, 84 hst)

13. Färg 3. Börja i andra hst av sju. *5 hst, hö 1 m, 1 st i första st, 2 st i vardera nästa 3 st, 1 st i femte st, hö 1 m*. (96 st, 60 hst)

14. Färg 2. Börja i andra hst av fem. *3 hst, hö 1 m, 2 st i första st, 1 st i vardera nästa 2 st, 2 st i vardera nästa 2 st, 1 st i vardera nästa 2 st, 2 st i nästa st, hö 1 m*. (144 st, 36 hst)

15. Färg 1. *Pop i andra hst, 1 lm, hö 1 m, 12 st, 1 lm, hö 1 m*. (144 st, 12 pop, 24 1-lmb)

16. Färg 2. Virkas i bmb. *12 fm över de 12 st, 1 lm, 2 st tills över de två 1-lmb, 1 lm*. 
(144 fm, 12×2 st tills, 24 1-lmb)

17. *[2 st till över 2 m, 1 lm] 6 ggr, 2 st till över de två 1-lmb, 1 lm*. (84×2 st tills, 84 1-lmb)

18. Färg 3. 2 dst i varje lmb. (168 dst)

19. Färg 1. 1 relstfr om varje dst. (168 relstfr)

20. 1 hst i varje m. (168 hst)

21. 1 lm, *1 fm, 5 lm, hö 2 m*. (56 fm, 56 5-lmb)

22. Färg 3. *(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i lmb, 3 lm, 1 fm i nästa lmb, 3 lm*. 

(84 fm, 56 hst, 28 st, 56 3-lmb)

23. *1 fm i fm, 1 hst i hst, (1 st, 1 lm, 1 st) i st, 1 hst i hst, 1 fm i fm, 2 lm, 2 st tills över de två lmb, 2 lm. (56 fm, 56 hst, 56 st, 28 1-lmb, 56 2-lmb, 28×2 st tills)

24. Färg 1. *1 fm i fm, 1 hst i hst, 1 st i st, 1 lm, pop i 1-lmb, 1 lm, 1 st i st, 1 hst i hst, 1 fm i fm, 2 st tills över de två lmb*. (56 fm, 56 hst, 56 st, 28 pop, 28×2 st tills, 56 1-lmb)

25. Färg 2. *1 relfmfr om pop, 1 fm i lmb, 7 fm i bmb, 1 fm i lmb*. (252 fm, 28 relfmfr)

26. *3 st i relfmfr, 4 st, hö 1 m, 4 st*. (308 st)

27. Färg 3. Börja om andra st efter en överhoppad maska. *4 relstfr, (1 relstfr, pic, 1 relstfr) om andra st av tre i samma m, 4 relstfr, 2 relstfr tills om nästa två st*. 
(280 relstfr, 28 pic, 28×2 relstfr tills)

Fäst trådarna och blocka ditt arbete lätt för bästa resultat.

#annavirkpanna #elisemandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna