Emilijas ruta mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Emilijas ruta

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: ca 17*17 cm

Färgschema
Färg 1 – 074
Färg 2 – 106
Färg 3 – 385

Bra att veta
  • Varje varv avslutas med en sm i första m, om inget annat anges.
  • Fortsätt med den givna färgen tills en ny ges.
  • I slutet på varven står totalt antal maskor inom ().
  • Inledande 3 st tillsammans görs med 2 lm+2 st tills.
  • Inledande maskor på varv som börjar med ny färg görs med stående maskor,
    eller ersätts med luftmaskor enligt följande; 1 fm = 1 lm, 1 hst = 2 lm, 1 st = 3 lm.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
bmb – bakre maskbågen
 – hoppa över
*-*
 – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma m/lmb

relfmfr
 – relief fast maska framifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
3 dst tills – 3 dubbelstolpar virkas tillsammans i samma ring
3 st tills – 3 stolpar virkas tillsammans i en lmb
2 reldstfr tills – 2 relief dubbelstolpar fram tillsammans om angivna maskor

Mönster

1. Färg 1. *3 dst tills, 3 lm*, upprepa *-* 8 ggr totalt i en magisk ring.
(8×3 dst tills, 8 3-lmb)

2. 1 lm, *relfmfr om 3 dst tills, 3 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i 3-lmb, 3 lm, relfmfr om 3 dst tills, 2 fm om 3-lmb*, upprepa *-* 4 ggr totalt.
(8 relfmfr, 8 st, 8 fm, 8 3-lmb, 4 2-lmb)

3. Färg 2. Börja i valfri 2-lmb. *(3 st tills, 3 lm, 3 st tills) i 2-lmb, 1 st i st, 2 st i lmb, 1 st i relfmfr, 2 st i de fm, 1 st i relfmfr, 2 st i lmb, 1 st i st*. 
(8×3 st tills, 4 3-lmb, 40 st)

4. Färg 3. Börja i en hörn 3-lmb. *(1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i 3-lmb, relhstfr om 3 st tills, 5 relstb, 2 reldstfr tills (en st om varje relfmfr på v 2), 5 relstb, relhstfr om 3 st tills*. 
(12 st, 8 1-lmb, 4 relhstfr, 40 relstb, 4×2 reldstfr tills)

5. Färg 1. Börja i första st av de tre i hörnet. *1 fm i st, 1 fm i 1-lmb, 4 lm, hö 1 st, 1 fm i 1-lmb, 1 fm i st, 1 fm i relhstfr, 6 lm, hö 5 relstb, 1 fm i 2 dst tills, 6 lm, hö 5 relstb, 1 fm i relhstfr*.
(28 fm, 4 4-lmb, 8 6-lmb)

6. 1 lm, *2 fm, (2 fm, 3 lm, 2 fm) i 4-lmb, 3 fm, 3 fm i 6-lmb, 3 lm, (3 dst tills, 2 lm, 3 dst tills) i fm, 3 lm, 3 fm i 6-lmb, 1 fm*.
(64 fm, 12 3-lmb, 8×3 dst tills, 4 2-lmb)

7. Färg 2. Börja i valfri hörn 3-lmb. *(3 st tills, 3 lm, 3 st tills) i 3-lmb, 8 st, 2 lm, hö 3 dst tills, 3 fm i 2-lmb, 2 lm, hö 3 dst tills, 8 st*.
(8×3 st tills, 4 3-lmb, 64 st, 12 fm, 8 2-lmb)

8. Färg 3. Börja i valfri hörn 3-lmb. *(2 st, 3 lm, 2 st) i 3-lmb, 1 st i 3 st tills, 8 relstb, 1 fm om lmb från v 7 och v 6, 3 fm, 1 fm om lmb från v 7 och v 6, 8 relstb, 1 st i 3 st tills*.
(24 st, 4 3-lmb, 64 relstb, 20 fm)

9. 1 lm, *2 fm i de två st, (2 fm, 3 lm, 2 fm) i 3-lmb, 3 fm i de tre st, 8 fm i relstb, 5 fm i de fm, 8 fm i relstb, 1 fm i st*.
(124 fm, 4 3-lmb)

10. Färg 2. Börja i valfri hörn 3-lmb. *(2 hst, 2 lm, 2 hst) i 3-lmb, 5 hst, 1 reldstfr om 3 st tills på v 7, 11 hst, 2 reldstfr tills om de två 3 dst tills på v 6 (en dst om varje 3 dst grupp), 10 hst, 1 reldstfr om 3 st tills på v 7, 5 hst*.
(136 hst, 4 2-lmb, 8 reldstfr, 4×2 reldstfr tills)

11. Färg 1. Börja i valfri hörn 2-lmb. *(1 fm, 2 lm, 1 fm) i 2-lmb, 7 fm i bmb, hö reldstfr, 11 fm i bmb, hö reldstfr tills, 10 fm i bmb, hö reldstfr, 7 fm i bmb*. (148 fm, 4 2-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #emilijasruta

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna