Florence duk mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Florence
Florence duk

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 30 cm

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Inledande m på varven görs som en stående m, men kan ersättas med lm;
    1 lm = 1 lm+1 fm i samma m, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Inledande 2 st tills görs: 2 lm + 1 st i givna m/lmb.
  • Inledande 3 st tills görs: 2 lm + 2 st tills över givna m/lmb.
  • I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
nä – nästa
hö – hoppa över

2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans över givna maskor/lmb
3 st tills – 3 stolpar virkas tillsammans över givna maskor/lmb
pic – picot; 3 lm, sm i första lm

*-* – upprepas varvet runt.
(-) – görs i samma m/lmb.
[-] – upprepas givet antal ggr.

Mönster

1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. 1 st, 1 lm, 1 st i varje m varvet runt. 
(24 st, 12×1-lmb)

3. Sm i lmb, *5 st i lmb, 1 lm, hö 2 st, 1 fm i lmb, 1 lm, hö 2 st*. 
(30 st, 6 fm, 12×1-lmb)

4. *2 st, 3 st i nä m, 2 st, 2 lm, 1 fm i fm, 2 lm*. 
(42 st, 6 fm, 12×2-lmb)

5. 1 lm, *[1 fm i första st, 3 lm, hö 1 m] 3 ggr, 1 fm i sista st, 3 lm, hö lmb+fm+lmb*. 
(24 fm, 24×3-lmb)

6. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 3 lm, hö fm*. 
(24×3 st tills, 24×3-lmb)

7. Sm i lmb, *4 st i lmb, 2 lm, 1 st i nä lmb, 2 lm*. 
(60 st, 24×2-lmb)

8. *1 st, 2 st i nä m, 2 st i nä m, 1 st, 2 lm, 1 fm i ensamma st, 2 lm*. 
(72 st, 12 fm, 24×2-lmb)

9. *2 st i första st, 4 st, 2 st i sista st, 2 lm, 1 fm i  fm, 2 lm*. 
(96 st, 12 fm, 24×2-lmb)

10. *2 st tills över de första två st, 4 st, 2 st tills över de sista två st, 2 lm, 1 fm i fm, 2 lm*.
(24×2 st tills, 48 st, 12 fm, 24×2-lmb)

11. *2 st tills över de första två m, 2 st, 2 st tills över nä två m, 3 lm, 2 st tills med första benet om lmb före fm och andra benet om lmb efter fm, 3 lm*. 
(36×2 st tills, 24 st, 24x-3-lmb)

12. *2 st tills över de första två m, 2 st tills över de sista två m, 4 lm, 1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm om nä lmb, 4 lm*. 
(24×2 st tills, 24 fm, 36×4-lmb)

13. *2 st tills i de två m, 4 lm, 1 fm om lmb, 4 lm, 3 st i nä lmb, 4 lm, 1 fm om nä lmb, 4 lm*. (12×2 st tills, 36 st, 24 fm, 48×4-lmb)

14. 1 lm, *1 fm i 2 st tills, 2 fm i lmb, 3 lm, 2 fm i nä lmb, 3 fm i stolparna, 2 fm i lmb, 3 lm, 2 fm i nä lmb*. 
(144 fm, 24×3-lmb)

15. *(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, 4 lm, 1 fm om lmb, 4 lm, hö 3 m, (1 st, 2 lm, 1 st) i nä m, 4 lm, 1 fm om nä lmb, 4 lm, hö 2 m*. 
(48 st, 24 fm, 24×2-lmb, 48×4-lmb)

16. *(1 fm, 1 hst, 1 st, pic, 1 st, 1 hst, 1 fm) om lmb, 3 lm, (1 fm, pic, 1 fm) i fm, 3 lm*. 
(48 st, 48 hst, 96 fm, 48 pic, 48×4-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #florencedoily

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna