Go with the flow mandala mönster

Go with the flow mandala 

Garn: Scheepjes Sunkissed i färgerna 03 Breeze (1 nystan) och 04 Poolside (2 nystan)
Virknål: 3 mm
Storlek: 47 cm (efter blockning)

Bra att veta
– Vid ny färg görs första stolpen som en stående stolpe, används samma färg som föregående varv görs 3 lm. Samma sak gäller vid halvstolpar men då görs 2 lm istället.
– Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som anges.
– Vid färgbyte står färgen som ska användas med kursiv stil inom (-), i början av varvet. Fortsätt med samma färg tills nästa färgbyte anges.
– Totala antalet maskor anges i slutet av varje varv inom (-).

Virktermer
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
fm – fast maska
st – stolpe
sm – smygmaska
hst – halvstolpe
hö – hoppa över
pop – popcorn (består av 5 st, stäng med en lm)
pic – picot (3 lm, sm i första lm)
stgr – stolpgrupp
relhst fr – reliefhalvstolpe framifrån (se maskbeskrivning)
relst fr – reliefstolpe framifrån
reldst fr – reliefdubbelstolpe framifrån
relst bak – reliefstolpe bakifrån
3 st tills – 3 stolpar virkas ihop (se maskbeskrivning)

Mönster

(04) 5 lm, slut till en ring med en sm i första lm.

1. 6 lm (=1 st+3 lm), *1 st, 3 lm*, upprepa *-* 4 ggr till. (6 st, 6 3-lmb)
2. Sm i lmb. (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm) i samma lmb, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 4. (18 st, 18 1-lmb)
3. Sm i lmb, (1 hst, 1 lm, 1 hst, 1 lm) om lmb, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 2:a lm av de inledande 3. (36 hst, 36 1-lmb)
4. (03) Börja i lmb mellan två hst som är gjorda i samma lmb. *1 fm, 3 lm, hö (1 hst, 1 lm, 1 hst)*, upprepa *-* varvet ut. (18 fm, 18 3-lmb)
5. Sm i lmb, *pop i lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. (18 pop, 18 3-lmb)
6. (04) Börja i en lmb mellan pop. *3 hst om lmb, relhst fr om pop*, upprepa *-* varvet ut. (54 hst, 18 relhst fr)
7. 1 hst i varje m varvet runt. (72 hst)
8. 1 lm, *1 fm, 2 lm, hö 2 m, (1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m, 2 lm, hö 2 m, upprepa *-* varvet ut. (12 fm, 36 st, 49 lmb)
9. (03) Börja i en fm. *Relst fr om fm, 1 st om lmb, 1 relst fr, 2 st om lmb, 1 relst fr, 2 st om lmb, 1 relst fr, 1 st om lmb*, upprepa *-* varvet ut. (72 st, 48 relst fr).
10. (04) Börja om valfri relst fr. Detta varvet virkas endast om relst från fg varv. *(1 relst fr, 2 lm, 1 relst fr)*, upprepa *-* om varje relst. (96 relst fr, 48 2-lmb)

11. (03) Detta varvet virkas endast i de vanliga stolparna på varv 9, vik fram varv 10 för att lättare se vilka stolpar du ska virka i. Börja i stolpen till höger om en fm från varv 8. *3 st i samma m, 3 st i m till vänster om den fm, 1 st var i nästa fyra vanliga st (hö relst fr)*, upprepa *-* varvet ut. (120 st)

Till vänster; stolpen varvet utgår från
Till höger; Varv 10 framvikt, nålen pekar på stolpen från varv 8

(3 st i samma m, 3 st i maskan efter fm, 4 st, 3 st i samma m)

12. 1 fm i varje m varvet ut. (120 fm)
13. (04) Börja i den fasta maskan som är gjord i den första av fyra ensamma stolpar. *2 fm, 1 reldst fr om två relst från varv 10 (andra st på höger sida och första st vänster sida), hö 1 m, 2 fm, hö 2 relst fr*, upprepa *-* varvet ut. (96 fm, 24 reldst fr)

Till vänster; nålen pekar på den fm i den första av de ensamma fyra stolparna
Till höger; 2 reldst fr är gjorda

(Nålen är under de två relst som reldst på detta varvet görs om)

14. *2 hst, pop i reldst fr, 2 hst*, upprepa *-* varvet ut. (24 pop, 96 hst)
15. (03) *5 st mellan den andra och tredje hst (av de fyra på rad), 1 relst fr om pop, hö 2 hst*, upprepa *-* varvet ut. (24 relst fr, 120 st)
16. Sm mellan första och andra stolpen i en grupp. *1 st mellan första och andra st, 1 lm, 1 st mellanandra och tredje st, 1 lm, 1 st mellan tredje och fjärde st, 1 lm, 1 st mellan fjärde och femte st, 1 relst fr om relst*, upprepa *-* varvet ut. (24 relst fr, 96 st, 72 lm)
17. 1 fm i varje relst, st och 1-lmb varvet runt. (192 fm)
18. (04) Börja i fm som är gjord i en relst. *1 fm, 3 lm, hö 3 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, 3 lm, hö 3 m*, upprepa *-* varvet ut. (24 fm, 96 st, 24 2-lmb, 48 3-lmb)
19. *3 st i en fm, 2 lm, hö 1 3-lmb och 2 st, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i 2-lmb, 2 lm, hö 2 st och 1 3-lmb*, upprepa *-* varvet ut. (168 st, 48 2-lmb, 72 1-lmb)
20. *2 st i den första st av de 3, 1 st, 2 st i tredje st av de tre, 1 lm, hö 2-lmb och 1 st, 1 fm i lmb mellan st, 1 lm, 1 fm i nästa lmb, 1 lm, 1 fm i nästa lmb, 1 lm, hö 1 st och 2-lmb*, upprepa *-* varvet ut. (120 st, 96 1-lmb, 72 fm)
21. (03) Börja i den första av 5 st. *5 relst bak, 3 lm, hö fm och lmb till nästa fem st*, upprepa *-* varvet ut. (120 relst bak, 24 3-lmb)
22. 1 fm i varje relst, 3 fm i varje lmb. (192 fm)
23. *5 hst, hö de fm i lmb, 3 lm, 3 st tills över de mittersta 1 lm, 1 fm, 1 lm från varv 20, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. (120 hst, 24 stgr, 48 3-lmb)

24. 1 sm, *4 hst, 2 hst om lmb, 1 relhst fr om 3 st tills, 2 hst om lmb, hö 1 hst*, upprepa *-* varvet ut. (192 hst, 24 relhst fr)
25. *1 st, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. (108 st, 108 lm)
26. (04) Börja i en lmb. *1 st i lmb, 1 relst fr om st*, upprepa *-* varvet ut. (108 st, 108 relst fr)
27. 4 lm, 1 st i samma m, hö relst fr, *(1 st, 1 lm, 1 st) i nästa st, hö relst fr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 4. (216 st, 108 lm)
28. Sm till lmb, *4 st tills i lmb, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. (108 stgr, 108 lm)
29. (03) *1 relhst fr om de 4 st tills, 1 reldst bak (om de två stolparna som är mellan stgr)*, upprepa *-* varvet ut. (108 relhst fr, 108 reldst bak)

30. 1 sm till reldst bak. *3 st i reldst bak, hö relhst fr*, upprepa *-* varvet ut. (108 stgr)
31. (04) Börja i den andra av tre stolpar som är gjorda i samma m. *1 fm, hö 1 m, 3 st, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. (54 fm, 162 st)
32. *5 st i den fm, hö 3 st*, upprepa *-* varvet ut. (54 stgr)
33. Maskorna på detta varvet virkas mellan maskorna på föregående varv. Sm i mellanrummet mellan första och andra stolpen i en grupp. *1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande fyra. (216 st, 162 1-lmb)
34. Sm till lmb, *st i lmb, relst fr om st från fg varv, (st, pic, st) i lmb, relst fr om nästa st från fg varv, 1 st i lmb, hö 1 st, 1 fm mellan st, hö 1 st*, upprepa *-* varvet ut. (216 st, 108 relst fr, 54 pic, 54 fm)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka mandalan för att släta till den och öppna upp maskorna.

❤ Anna