Happy Days mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Happy Days Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 52 cm efter blockning

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom ( ) i slutet av varje varv.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
nä – nästa

relstb – reliefstolpe bakifrån
relfmb – relief fast maska bakifrån
relstfr- reliefstolpe framifrån
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans i angivna m/lmb
pic – picot; 3 lm, sm i första lm

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas givet antal ggr

Färgschema  

Färg 1 – 257,  färg 2 – 528, färg 3 – 398, färg 4 – 130

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. *(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, 2 lm, 1 fm i nä m, 2 lm*.
(12 st, 6 fm, 18 lmb)

3. Färg 2. Börja i en lmb mellan två st. 
*(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i lmb, 2 lm, hö lmb+fm+lmb*.
(12 fm, 12 hst, 6 st, 6 lmb)

4. Färg 3. Börja i valfri lmb. 
*1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, 2 lm, hö 2 m, 1 fm i st, 2 lm, hö 2 m*.
(18 st, 6 fm, 12 1-lmb, 12 2-lmb)

5. 1 lm, *[1 fm i st, 2 lm, hö lmb] 3 ggr, 1 fm i fm, 2 lm, hö lmb*. (24 fm, 24 lmb)

6. Färg 4. 3 st i varje lmb. (72 st)

7. Färg 1. 1 relstb om varje m. (72 relstb)

8. 1 lm, 1 fm i varje m. (72 fm)

9. Färg 2. Börja i valfri m.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 1 m*.
(18 fm, 36 st, 18 lmb)

10. Sm i lmb, 1 lm, *1 fm i lmb, 5 lm, hoppa till nästa lmb*. (36 fm, 36 lmb)

11. Färg 4. *(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i lmb, 1 lm, hö fm*.
(36 fm, 36 hst, 18 st, 18 lmb)

12. Färg 3. Börja i en st. 
*1 fm i st, 2 lm, hö 2 m, 5 st i fm på v 10, 2 lm, hö 2 m*.
(18 fm, 90 st, 36 lmb)

13. Färg 2. Börja om första st av fem i en grupp.
*5 relstb, 2 st tills med första st i lmb före fm och andra st i lmb efter fm*.
(90 relstb, 18×2 st tills)

14. 1 fm i varje m. (108 fm)

15. Färg 1. *relstfr om 2 st tills på v 13, 1 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm*.
(18 relstfr, 36 fm, 36 hst, 36 st)

Varv 15

16. *1 fm i relstfr, 1 fm i fm, 1 hst i hst, 2 st i st, 1 lm, 2 st i st, 1 hst i hst, 1 fm i fm*.
(54 fm, 36 hst, 72 st, 18 lmb)

17. Färg 2. *relstfr om relstfr på v 15 (hö m bakom relstfr), 2 fm, 1 hst, 1 st, 3 st i lmb, 1 st, 1 hst, 2 fm*. (18 relstfr, 72 fm, 36 hst, 90 st)

Varv 17

18. Färg 4. *1 fm i vardera st av de tre i samma m, 8 lm*. (54 fm, 18 lmb)

19. Färg 3. Börja i mittersta fm. 
*1 fm, 2 lm, hö 1 fm, 10 st om lmb, 2 lm, hö 1 fm*. (180 st, 18 fm, 36 lmb)

20. Färg 4. Börja i en fm. 
*3 st i fm, 10 relfmb*. (180 relfmb, 54 st)

21. Färg 2. Börja i första relfmb av 10. 
*[2 st tills över 2 fm, 1 lm] 4 ggr, 2 st tills över 2 fm, 2 lm, 1 fm i mittersta st av tre, 2 lm*.
(90×2 st tills, 18 fm, 36 2-lmb, 72 1-lmb)

22. Färg 1. Börja i lmb före en fm. 
*2 st tills med första st i lmb före fm och andra st i lmb efter fm, 1 lm, [2 st tills i nä lmb, 1 lm] 4 ggr*.
(90×2 st tills, 90 lmb)

23. Sm till lmb, 1 lm, *2 fm i lmb, 1 lm, hö 2 st tils*.
(180 fm, 90 lmb)

24. Färg 4. Börja i valfri lmb. *5 st i lmb, hö 2 fm, 1 fm i nä lmb, hö 2 fm*.
(225 st, 45 fm)

25. Färg 2. Börja i tredje st av fem i en grupp. 
*1 fm i tredje st av fem, 3 lm, hö1 st, 2 st tills med första benet i femte st i en grupp och andra benet i första st i nä grupp, 3 lm, hö 1 st*.
(45×2 st tills, 45 fm, 90 lmb)

26. *1 hst i fm, 2 hst i lmb, 1 hst i 2 st tills, 2 hst i lmb*. (270 hst)

27. 1 hst i varje m varvet runt. (270 hst)

28. Färg 3. 1 relstb om varje m varvet runt. (270 relstb)

29. 1 lm, *1 fm, 2 lm, hö 2 m, (1 st, 2 lm, 1 st) i nä m, 2 lm, hö 2 m*. 
(90 st, 45 fm, 135 lmb)

30. 1 lm, *1 fm i fm, 2 lm, hö lmb+1 st, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i lmb mellan st, 2 lm, hö st+lmb. 
(135 st, 45 fm, 90 1-lmb, 90 2-lmb)

31. Färg 4. Börja i lmb efter en fm. 
*2 fm i lmb, hö 1 st, 2 fm i nä lmb, pic, hö 1 st, 2 fm i nä lmb, hö 1 st, 2 fm i nä lmb, hö fm*.
(360 fm, 45 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta mandalan lätt och spänn upp den på blockning för bästa resultat.

#annavirkpanna #happydaysmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna