Holiday hjärtat mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Holiday hjärta

Garn: Scheepjes Catona 
Virknål: 3 mm

Bra att veta
  • För att markera spetsen på hjärtat och göra det lite lättare att följa med i mönstret har jag valt att göra instruktionerna på de maskorna understrukna och kursiva.
Virktermer

fm – fast maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
sm – smygmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
relhst fr – relief halvstolpe framifrån
relst fr – reliefstolpe framifrån
reldst fr – relief dubbelstolpe framifrån
2 st tills – 2 stolpar tillsammans i samma m/lmb
3 st tills – 3 stolpar tillsammans i samma m/lmb
 – hoppa över

Mönster

1. 6 fm i en magisk ring. Avsluta med en sm i första m.
2.
 2 lm, 2 st tills i samma m, 4 lm, *3 st tills i nästa m, 4 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st tills. 

Varv 1 och 2

3. Sm i lmb, 1 lm, *4 fm om lmb, 4 lm, 4 fm om nästa lmb, 1 lm, 4 fm om nästa lmb, 1 lm, (2 fm, 3 lm, 2 fm) om nästa lmb, 1 lm, 4 fm om nästa lmb, 1 lm, 4 fm om nästa lmb, 4 lm. Avsluta med en sm i första fm.

Varv 3

4. 1 lm, 1 fm i samma m, 3 fm, 2 lm, i 4-lmb görs: (1 dst, 2 lm) 5 ggr, hö 4 fm, 1 fm i 1-lmb, 4 fm, 1 hst i 1-lmb, hö 1 m, 1 hst i nästa m, 2 lm, i 3-lmb görs: (2 st tills, 3 lm, 2 st tills), 2 lm, hö 1 m, 1 hst i nästa m, 1 hst i 1-lmb, 4 fm, 1 fm i 1-lmb, 2 lm, hö 4 fm, i 4-lmb görs: (1 dst, 2 lm) 5 ggr. Avsluta med en sm i första fm. 

Varv 4

5. 1 sm till andra fm, 1 lm, hö 2 fm, 2 fm om lmb, 1 relhst fr om 1:a dst, 2 hst om lmb, 1 relst fr om 2:a dst, 2 st om lmb, 1 reldst fr om 3:e dst, 2 st om lmb, 1 relst fr om 4:e dst, 2 fm om lmb, 1 relhst fr om 5:e dst, 1 fm o m lmb, hö 1 fm, 4 fm, 2 hst, 2 fm i 2-lmb, relhst fr om st tills, 1 lm, 3 st tills om 3-lmb, 1 lm, 1 relhst fr om st tills, 2 fm om 2-lmb, 2 hst, 4 fm, hö 1 m, 1 fm om 2-lmb, 1 relhst fr om 1:a dst, 2 hst om lmb, 1 relst fr om 2:a dst, 2 st om lmb, 1 reldst fr om 3:e dst, 2 st om lmb, 1 relst fr om 4:e dst, 2 fm om lmb, 1 relhst fr om 5:e dst, 2 fm om lmb. Avsluta med en sm i inledande sm.

Varv 5

6. 20 lm, sm i samma m, 3 lm, sm i fm innan relhst, 3 lm, sm i m efter relhst, *3 lm, hö 1 m, sm i nästa m*, upprepa *-* fram till 3 st tills, i toppen på 3 st tills görs: (1 sm, 3 lm, 1 sm), fortsätt sedan med *-* resten av varvet. 

Klipp av garnet och fäst trådarna. Spänn upp på blockning för att hjärtat ska komma till sin rätt.

Varv 6

#annavirkpanna #holidayheart

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna