Hollyhocks mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Hollyhocks mandala

Garn: Scheepjes Catona i 6 färger
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: ca 30 cm efter blockning

Bra att veta
  • I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
  • Första maskan på varvet görs som en stående maska eller ersätts med lm enligt; 1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = dst.
  • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fg – föregående
 – hoppa över
v – varv
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
bmb – bakre maskbågen

relfmfr – relief fast maska framifrån
relfmb – relief fast maska bakifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relhstb – relief halvstolpe bakifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån

3 relstfr tills – 3 relief stolpar framifrån tillsammans om angivna m
3 reldstfr tills – 3 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans om angivna m

pop – popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från virknålen, placera virknålen i första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, omslag, dra genom, avsluta med 1 lm (lm räknas inte som en egen m).

puff – puffmaska; *omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör ett omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta med en lm (lm räknas inte som en m).

pic – picot; 3 lm, sm i första lm.

*-* – upprepas varvet ut eller givet antal ggr
(-) – görs i samma m/lmb

Färgschema

Färg 1 – Bridal White (105)                     Färg 2 – Tropic (253)                                
Färg 3 – Dark Teal (401)                            Färg 4 – Mercury (074)       
Färg 5 – Chrystalline (385)                      Färg 6 – Jade (514)

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. Färg 2. Börja i valfri m
*4 st i samma m, 3 lm, hö 1 m*. 
(24 st, 6 3-lmb)

3. Färg 1. Börja i första st av fyra i samma m. 
*4 fm, puff i den överhoppade m på fg varv (framför lmb)*. 
(24 fm, 6 puff)

4. Virkas i bmb. *4 fm, 2 fm i puff*. (36 fm)

5. Färg 3. Börja bakom arbetet i en lmb från varv 2. 
*4 st i lmb på v 2, 2 lm, 1 fm i bmb på den 3:e fm på v 4, 2 lm*.
(6 fm, 24 st, 12 2-lmb) 

6. Sm till och i lmb. Placera en markör i första fm du gör på första och andra lmb, detta underlättar varv 9.
*2 fm i lmb, 2 lm, hö fm, 2 fm i lmb, hö 2 m på v 4 (från den m som den fm på v 5 är gjord i), 3 st i nästa m (ovanför en puff)*.
(18 st, 24 fm, 6 2-lmb)

7. Färg 4. Börja i en lmb. *5 st i lmb, 4 st i st på v 5 (bakom arbetet)*. (6×5 st, 24 st)

8. Virkas i bmb. *2 fm, 2 fm i nästa m (den 3:e st av fem i en grupp), 6 fm*. (60 fm)

9. Färg 5. Virka bakom arbetet, börja i den första fm efter en lmb på v 6 (se var virknålen sitter på första bilden nedan). På sista bilden visar nålarna de maskor som ska virkas i.
*5 st i fm efter en lmb på v 6 där du placerade markörerna, hö alla m till fm innan nästa lmb på v 6, 5 st i fm före en lmb på varv 6, relfmb om den 3:e st av fem på v 7*. 
(12×5 st, 6 relfmb)

10. *5 fm, 3 reldstfr tills om de tre st på v 6, 6 fm*. (6×3 reldstfr tills, 66 fm)

11. Virka i bmb. *5 fm, relstfr om 3 reldstfr tills, 6 fm*. (66 fm, 6 relstfr)

12. Färg 1. Börja i m efter en relstfr. Virka i bmb. 
*6 fm, relstfr om relfmb på v 9, 6 fm (den 6:e fm görs i relstfr på v 11), 1 relstfr om relstfr på v 11 (som är gjord om 3reldstfr tills på v 10*. (72 fm, 12 relstfr)

13. Färg 6. Börja i m efter relstfr som går till 3 reldstfr tills. 
*3 fm, pop i nästa m, 3 fm (sista görs i relstfr), relhstfr om relstfr på fg v*. 
(12 pop, 12 relhstfr, 72 fm)

14. Färg 4. Börja i första m från fg v. 
*3 fm i bmb, relfmfr om pop, dst i första fm av två i samma m på v 8 (se bilden nedan), 3 fm i bmb, relfmfr om relhstfr på fg varv, 3 fm i bmb, dst i samma fm på v 8 (se bilden nedan), relfmfr om pop, 3 fm i bmb, relfmfr om relhstfr på fg v*. 
(72 fm, 12 dst, 24 relfmfr)

15. Färg 1. 1 fm i varje m varvet runt. (108 fm)

16. *1 fm, hö 2 m, 5 st i nästa m, hö 2 m*. (18 fm, 18×5 st)

17. Färg 2. Börja om första st av fem i en grupp. 
*5 relhstb, 3 st i fm*. (90 relhstb, 54 st)

18. Färg 4. Börja i första relhstb efter tre stolpar. *5 fm, 3 relstfr*. (90 fm, 54 relstfr)

19. Sm till andra fm av fem. *4 fm i bmb, 5 lm, hö 3 relstfr+1 fm*. (72 fm, 18 5-lmb)

20. Färg 3. Börja i en lmb. 
*3 hst i 5-lmb, 3 relstfr tills om de tre relst fr v 18, 3 hst i samma 5-lmb, hö 1 m, 2 fm, hö 1 m*. 
(18×3 relstfr tills, 108 hst, 36 fm)

21. Färg 1. Börja i första fm av två. *5 st i nästa 5 m, relstfr om 3 relstfr tills, hö 1 hst, 2 st*. 
(126 st, 18 relstfr)

22. *1 fm, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, 6 fm (den 4:e fm hamnar i relstfr)*. 
(126 fm, 18×3 st, 2 lm, 3 st)

23. Färg 6. Börja i en lmb. *1 fm i lmb, 2 lm, hö 3 st+1 fm, 5 st i bmb, 2 lm, hö 1 fm+3 st*. 
(18 fm, 90 st, 36 2-lmb)

24. Färg 5. Börja om den andra st av fem. *3 relhstfr, 3 lm, hö 1 st+lmb, (2 st, pic, 2 st) i den fm (gör stolparna mellan de två ’benen’ på den fm), 3 lm, hö lmb+1 st.
(54 relhstfr, 36 3-lmb, 18×2 st+pic+2 st)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #hollyhocksmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna