Lace mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Lace Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 51 cm efter blockning

Bra att veta
  • Varje varv avslutas med en sm i första m, om inget annat anges.
  • Inledande maskor på varv med ny färg görs som stående maskor,
    det går bra att ersätta med lm enligt; 1 fm = 1 lm, 1 hst = 2 lm, 1 st = 3 lm
  • Totalt antal maskor inom (-) i slutet på varvet.
  • Fortsätt med given färg till ny anges.
  • Inledande 2 st tills = 2 lm+1 st.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
v – varv
nä – nästa
fg – föregående

relfmb – relief fast maska bakifrån
relfmfr – relief fast maska framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
2 relstfr tills – 2 reliefstolpar framifrån virkas tillsammans om angivna maskor
2 relstb tills – 2 reliefstolpar bakifrån virkas tillsammans om angivna m
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans över givna m eller i samma m (framgår i mönstret)

pop – popcorn; 5 st i samma m, ta bort öglan från nålen, placera nålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på nålen och dra genom. Stäng med 1 lm (1 lm räknas inte som en egen m)

*-* – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas över flera m givet antal ggr

Färgschema  

Färg 1 – 130                        Färg 2 – 402
Färg 3 – 528                         Färg 4 – 244

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. *(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 1 m*. (24 st, 6 lmb)

3. Färg 2. Börja i en lmb.
*(2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 2 relstfr tills om nä 2 st*.
(24 st, 6×2 relstfr tills, 6 lmb)

4. *2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 2 st, hö 2 relstfr tills*.
(48 st, 6 lmb)

5. Färg 3. Börja i första st efter 2 st+2 lm+2 st.
*4 fm, reldstfr om 2 relstfr tills på v 3, 4 fm, 3 lm, hö lmb*.
(48 fm, 6 reldstfr, 6 lmb)

6. *3 fm, hö 1 m, 3 st i reldstfr, hö 1 m, 3 fm, 3 st om lmb på v 5 och v 4*.
(36 st, 36 fm)

7. Färg 4. Börja om första st av tre i reldstfr.
*[relstfr om st, 1 lm] 3 ggr, hö 1 m, 1 fm, 1 lm, hö 1 m*.
(36 relstfr, 12 fm, 48 lmb)

8. Färg 1. Börja i första lmb mellan relstfr.
*pop i lmb, 2 lm, pop i nä lmb, 4 lm, hö lmb+fm+lmb*.
(24 pop, 12 2-lmb, 12 4-lmb)

9. Färg 2. Börja i valfri 4-lmb.
*(1 fm, 1 hst, 3 st, 1 hst, 1 fm) i 4-lmb, (1 fm, 2 hst, 1 fm) i 2-lmb*.
(48 fm, 48 hst, 36 st)

10. Sm i hst, *5 hst, hö 1 fm, 4 hst, hö 1 fm*. (108 hst)

11. 1 hst i varje m varvet runt. (108 hst)

12. Färg 3. Börja i valfri m.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 1 m, 1 st i nä m, hö 1 m*.
(81 st, 27 lmb)

13. Färg 4. Börja i en ensam st.
*3 st i ensamma st, 1 lm, 1 fm i lmb, 1 lm*.
(81 st, 27 fm, 54 lmb)

14. Färg 1. Börja i fm.
*3 st i fm, (1 st, 2 lm, 1 st) i andra st av tre i samma m*.
(134 st, 27 lmb)

15. Färg 2. Börja i en lmb.
*5 st i lmb, 1 lm, 1 fm i andra st av tre i samma m, 1 lm*.
(135 st, 27 fm, 54 lmb)

16. Färg 3. Börja i en fm.
*(1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i fm, 2 lm, relfmb om tredje st av fem i samma m, 2 lm*.
(81 st, 27 relfmb, 54 2-lmb, 54 1-lmb)

17. Färg 4. Börja i en relfmb.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i relfmb, 2 lm, 2 st tills i nä två 1-lmb, 2 lm*.
(54 st, 27×2 st tills, 81 lmb)

18. Färg 1. Börja i en lmb mellan 2 st.
*pop i lmb, 3 lm, relfmfr om 2 st tills, 3 lm*.
(27 pop, 54 lmb, 27 relfmfr)

19. Färg 2. Börja i en lmb före ett pop. 
4 st i varje lmb varvet runt. (216 st)

20. 1 hst i varje m varvet runt. (216 hst)

21. 1 hst i varje m varvet runt. (216 hst)

22. Färg 3. Börja i valfri m.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 1 m, 1 st i nä m, hö 1 m*.
(162 st, 54 lmb)

23. Färg 4. 5 st i varje lmb varvet runt. (270 st)

24. Färg 1. Börja mellan sista st i en grupp och första st i nästa grupp.

*1 fm om mellanrummet mellan 5:e st i en grupp och 1:a st i nä grupp, 3 lm, hö 2 m, 1 relfmb om 3:e st, 3 lm, hö 2 st*.
(54 fm, 54 relfmb, 118 lmb)

25. Färg 2. Börja i lmb före relfmb.
*2 st tills med första st i lmb före relfmb och andra st i lmb efter relfmb, 5 lm, hö fm*.
(54×2 st tills, 54 lmb)

26. Färg 3. *(1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, hö 2 st tills*.
(270 st, 216 lmb)

27. Färg 4. Börja om andra st i en grupp.
*3 relstb, 2 relstb tills om sista st i en grupp och första st i nä grupp*.
(162 relstb, 54×2 relstb tills)

28. Färg 2. Virkas i bakre maskbågen. Tänk på att inte virka detta varv för hårt.
1 fm i bmb på varje m varvet runt. (216 fm)

29. *(1 st, 2 lm, 1 st) i en m, 3 lm, hö 2 m, 1 fm i nä m, 3 lm, hö 2 m*.
(72 st, 36 fm, 36 2-lmb, 72 3-lmb)

30. Sm i lmb. *(1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st) i 2-lmb, 3 lm, 1 fm i fm, 3 lm*.
(108 st, 36 fm, 72 2-lmb, 72 3-lmb)

31. Sm i lmb. *(1 hst, 1 st) i 2-lmb, 2 lm, (1 st, 1 hst) i nä 2-lmb, 3 lm, sm i fm, 3 lm*.
(72 st, 72 hst, 36 fm, 36 2-lmb, 72 3-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta och spänn upp på blockning för bästa resultat.

#annavirkpanna #lacemandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna