Las Vegas rutan mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Las Vegas rutan

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: 14*14 cm

Bra att veta
  • I slutet på varje varv står antalet maskor inom (-).
  • Första maskan på varvet kan göras som en stående maska eller ersättas med lm enligt; 1 lm – 1 fm, 3 lm – 1 stolpe
  • Avsluta varven med en sm i första m, om inget annat anges.
  • Inledande 4 st tills görs med 2 lm+3 st tills.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
sm – smygmaska
fm – fast maska
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
fg – föregående
fmb – främre maskbågen
bmb – bakre maskbågen
relstfr – reliefstolpe framifrån
4 st tills – 4 stolpar tillsammans
pop – popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från nålen, för in virknålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen och dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en m).
*-* – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma maska

Färgschema

Färg 1 – 106
Färg 2 – 251
Färg 3 – 394

Mönster

(Färg 1). 5 lm, sm i första lm för att göra en ring.
1. *4 st tills, 5 lm*, upprepa *-* 4 ggr totalt.
(4 4 st tills, 4 5-lmb)

2. (Färg 3). *1 fm i toppen av st tills, (1 fm, 4 lm, 1 fm, 4 lm, 1 fm) om lmb*.
(16 fm, 8 4-lmb)

3. (Färg 2). Börja i fasta maskan gjord i 4 st tills.
*(1 st, 3 dst, 1 st) i fm, hö 1 m, 1 fm i lmb, 1 lm, pop i fm mellan lmb, 1 lm, 1 fm i lmb, hö 1 m*.
(8 st, 12 dst, 8 fm, 4 pop)

4. (Färg 1). Börja i fm innan ett popcorn.
*2 st i fm, relstfr om pop, 2 st i fm efter pop, 2 relstfr, 2 lm, 1 relstfr, 2 lm, 2 relstfr*.
(24 relstfr, 8 2-lmb, 16 st)

5. (Färg 2). Börja i relstfr om popcorn. Virka de fasta maskorna i bmb.
*5 fm, 1 lm, pop i lmb, 1 lm, relstfr om relst på fg varv, 1 lm, pop i nästa lmb, 1 lm, 4 fm*.
(4 relstfr, 36 fm, 12 1-lmb, 8 pop)

6. (Färg 1). Börja i 1-lmb till höger om en relstfr.
*4 st tills i lmb, 3 lm, hö relstfr, 4 st tills i nästa lmb, relstfr om pop, 9 st som virkas i fmb på varv 4, relstfr om pop*.
(8 4 st tills, 4 3-lmb, 8 relstfr, 36 st)

7. (Färg 3). Börja i en hörn-lmb.
*(4 st tills, 3 lm, 4 st tills) i hörn-lmb, 1 st i 4 st tills, 1 st i relstfr, 4 st, 4 st tills i nästa m, 4 st, 1 st i relstfr, 1 st i 4 st tills*.
(12 4 st tills, 8 3-lmb, 48 st)

8. (Färg 1). Börja i en hörn-lmb.
*(2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, relstfr om 4 st tills, 6 st, relstfr om 4 st tills, 6 st, relstfr om 4 st tills från fg v*.
(64 st, 4 3-lmb, 12 relstfr)

9. (Färg 3). Börja i en hörn-lmb.
*(2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn-lmb, 19 fm*.
(92 fm, 4 2-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din ruta för bästa resultat.

#annavirkpanna #lasvegasrutan

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna