Mandala Tre mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Mandala Tre

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3 mm
Storlek
: ca 13 cm

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m.
  • Inledande maska på varven görs som en stående m eller ersätts med luftmaskor;
    1 fm – 1 lm, 1 hst – 2 lm, 1 st – 3 lm
  • Totalt antal maskor på varvet står inom (), sist på varje varv.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb –
luftmaskbåge
m –
maska
fm –
fast maska
sm –
smygmaska
hst –
halvstolpe
st –
stolpe
relstfr –
reliefstolpe framifrån
3 st tills –
3 stolpar virkas tillsammans i samma lmb
*-*
 – upprepa varvet runt eller det antal gånger som anges
(-)
 – virkas i samma m/lmb
bmb – bakre maskbågen

Mönster

1. 12 hst i en magisk ring. (12 hst)

2. *1 st, 1 lm*. (12 st, 12 1-lmb)

3. *(1 st, 1 lm, 1 st) i st, 1 st i 1-lmb*. (36 st, 12 1-lmb) 

4. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 2 lm, hö 1 st, relstfr om nästa st, 2 lm, hö 1 st*. (12 3 st tills, 12 relstfr, 24 2-lmb)

5. 2 lm, *relstfr om 3 st tills, 2 lm, relstfr om relstfr, 2 lm*. (24 relstfr, 48 2-lmb)

6. 1 lm, *1 fm i relstfr, 2 fm om lmb*. (72 fm)

7. Virkas i bmb, 1 fm i varje m varvet runt. (72 fm)

8. 1 lm, *1 fm, 4 lm, hö 1 m*. (36 fm, 36 4-lmb)

9. 2 sm i lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, 3 lm*. (36 fm, 36 3-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna.

#annavirkpanna #3mandalaminical

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna