Mandala Två mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Mandala Två

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3 mm
Storlek
: ca 18 cm efter blockning

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m.
  • Inledande maska på varven görs som en stående m eller ersätts med luftmaskor;
    1 fm – 1 lm, 1 hst – 2 lm, 1 st – 3 lm
  • Totalt antal maskor på varvet står inom (), sist på varje varv.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb –
luftmaskbåge
m –
maska
sm –
smygmaska
fm –
fast maska
dst –
dubbelstolpe
2 st tills –
2 stolpar virkas ihop i de angivna maskorna
relstb –
reliefstolpe bakifrån
reldstfr –
reliefdubbelstolpe framifrån
relstfr –
reliefstolpe framifrån
relhstfr –
reliefhalvstolpe framifrån
relfmfr –
relief fast maska framifrån
relstfr tills –
relief stolpar framifrån tillsammans om de angivna maskorna
fg –
föregående
pic –
picot; 3 lm, sm i första lm
hö –
hoppa över
pop –
popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från nålen, för in virknålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen och dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en m)
*-*
 – upprepa varvet runt
(-) – virkas i samma m/lmb.

Mönster

1. I en magisk ring görs; *1 dst, 1 lm*, upprepa *-* 12 ggr totalt. (12 dst, 12 1-lmb)

2. Sm i lmb, *pop i lmb, 1 lm, 1 relstb om dst, 1 lm*. (12 pop, 24 1-lmb, 12 relstb)

3. Sm i lmb, 1 lm, *1 fm i relstb, 5 lm, hö (lmb, pop, lmb)*. (12 fm, 12 5-lmb)

4. 2 sm i lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, 4 lm, hö fm på fg varv*. (12 fm, 12 4-lmb)

5. *(1 st, 1 lm, 1 st) i fm, 2 lm, 1 reldstfr om fm på varv 3, 2 lm*. (24 st, 12 1-lmb, 24 2-lmb, 12 reldstfr)

6. *pop i 1-lmb, 1 lm, relstfr om st, 2 st tills (ett ben om lmb innan reldst, ett ben om lmb efter reldst), relstfr om st, 1 lm*. (12 pop, 24 relstfr, 12 2 st tills, 24 1-lmb)

7. 2 lm, *relhstfr om pop, 2 hst om 1-lmb, 3 relstfr tills om (relstfr, st tills, relstfr), 2 hst om 1-lmb*. (12 relhstfr, 48 hst, 12 3 relstfr tills)

8. 1 lm, *(1 fm, 4 lm, 1 fm) i relhst, 4 lm, 1 relfmfr om 3 st tills, 4 lm*. (24 fm, 12 relfmfr, 36 4-lmb)

9. 1 lm, *(1 fm, pic, 1 fm) i lmb, 4 lm, relfmfr om relfmfr, 4 lm*. (24 fm, 12 pic, 12 relfmfr, 24 4-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #3mandalaminical

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna