Maskbeskrivningar / Stitch guide

Innehåll (klicka på resp maska så kommer ni till bildbeskrivningen)

* Stående fast maska
* Stående stolpe
* Reliefstolpe framifrån – relst fr
* Reliefdubbelstolpe framifrån – reldst fr
* Reliefhalvstolpe bakifrån – relhst bak
* 4 stolpar tillsammans – 4 st tills
* Puff maska – puff
* Korsande stolpar – kors st
* Picot – pic
* Relief dubbelstolpe fram tillsammans – reldst fr tills
* Star stitch

Content  (click on each stitch to get to the picture description)

* Standing single crochet
* Standing double crochet
* Front post double crochet – fpdc
* Front post triple crochet – fptc
* Back post half double crochet – bphdc
* 4 double crochet together – dc4tog
* Puff stitch – puff
* Crossed double crochet – crossed dc
* Picot – pic
* Front post triple crochet 2 together -fptc2tog
* Star stitch

 

***********************************************

Stående fast maska – Börja med en ögla på virknålen, för in virknålen i angiven maska, omslag och dra tillbaka genom maskan, nytt omslag och dra genom båda öglorna på virknålen.

Standing single crochet – Begin with a loop on the hook, place hook in the stitch, yarn over and pull back through the stitch, yarn over and pull through both loops on the hook.

***********************************************

Stående stolpe – Börja med en ögla på virknålen, omslag, för in virknålen i angiven maska, omslag och dra tillbaka genom maskan, omslag, dra genom två öglor, omslag och dra genom sista två öglorna.

Standing double crochet – Begin with a loop on the hook, yarn over, place hook in the stitch, yarn over and pull back through the stitch, yarn over and pull through two loops, yarn over and pull through the final two loops on the hook.

***********************************************

Reliefstolpe framifrån – relst fr
Omslag, för in virknålen framifrån och runt maskan så virknålen kommer ut på framsidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, omslag, dra genom 2 öglor, omslag, dra genom sista två öglorna på virknålen.

Front post double crochet – fpdc
Yarn over, place the hook from the front to the back, around the stitch and back out at the front (2nd picture) yarn over, pull through the stitch, yarn over, pull through 2 stitches, yarn over, pull through all stitches on the hook.

***********************************************

Reliefdubbelstolpe framifrån – reldst fr
Omslag, för in virknålen framifrån och runt maskan så virknålen kommer ut på framsidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, omslag, dra genom två maskor, omslag, dra genom två maskor, omslag och dra genom de sista två maskorna.

Front post triple crochet – fptc
Yarn over, place the hook from the front to the back, around the stitch and back out at the front (2nd picture) yarn over, pull through the stitch, yarn over, pull through two stitches, yarn over, pull through two stitches, yarn over and pull through the final two stitches on the hook.

***********************************************

Reliefhalvstolpe bakifrån – relhst bak
Omslag, för in virknålen bakifrån och runt maskan så virknålen kommer ut på baksidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, omslag, dra genom alla maskorna på virknålen.

Back post half double crochet – bphdc
Yarn over, place the hook from the back to the front, around the stitch and out on the backside again (2nd picture), yarn over, pull through the stitch, yarn over, pull through all stitches on the hook.

***********************************************

4 stolpar tillsammans – 4 st tills
På bilderna nedan visar jag 4 st tillsammans med en stående st, i början på ett varv. Börja med en ögla på virknålen, *omslag och för in virknålen i angiven maska, omslag, dra tillbaka genom maskan*, upprepa *-* ytterligare tre ggr, så du har 4 halvfärdiga stolpar gjorda (bild 6), gör ett omslag och dra genom alla 5 maskorna på virknålen.

Double crochet 4 together – dc4tog
Pictures shows dc4tog with a standing dc, at the beginning of a round. Begin with a loop on the hook, *yarn over, place hook in the stitch, yarn over and pull back through the stitch*, repeat *-* 3 more times. Now you have 4 half-finished dc’s on your hook (picture 6), yarn over and pull through all 5 stitches.

***********************************************

Puffmaska – Puff
*Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm.

Puff stitch – Puff
*Yarn over, place hook in stitch, yarn over, pull back through stitch, pull the stitch to the height of a regular dc*, repeat *-* until you have 9 loops on the hook, yarn over and pull through all stitches. Ch 1 to close the puff stitch.

***********************************************

Korsande stolpar –  Kors st
*1 st, gå tillbaka och gör 1 st i maskan innan den första st. Hoppa över stolpen som gjordes först och en m*, upprepa *-*.

Crossed double crochet –  crossed dc
*1 dc, go back and make 1 dc in the previous stitch. Skip the first dc and 1 st*, repeat *-*.

***********************************************

Picot – Pic
3 lm, sm i både den första lm och i den andra av de sneda öglorna från stolpen (första bilden nedan). Dra genom och picoten är klar.

Picot – pic
Chain 3, slst in the first chain and the second of the parallell loops from the dc made (see first picture). Pull through both and you’ve made a picot.

***********************************************

Relief dubbelstolpe fram tillsammans – Reldst fr 2 tills
2 omslag, för in virknålen som nålen visar (bild 1), hämta garnet, dra tillbaka genom maskan, omslag och genom 2 öglor, omslag och genom 2 öglor.
2 omslag och för in virknålen som nålen visar i nästa reliefmaska (bild 2), hämta garnet, dra tillbaka genom maskan, omslag och genom 2 öglor, omslag och genom 2 öglor.
Nu finns 3 öglor på virknålen. Omslag och dra genom alla öglorna.

Front post triple crochet 2 together – fptc2tog
Yarn over twice, place the hook like picture 1, take the yarn back through the stitch, yarn over and through 2 loops, yarn over and through 2 loops.
Yarn over twice, place the hook like picture 2, take the yarn back through the stitch, yarn over and through 2 loops, yarn over and through 2 loops.
Now you have 3 loops on the hook. Yarn over and pull through all loops.

***********************************************

Starstitch
V1: (Bild 1-4). 3 lm (bara i början), ta virknålen genom 2:a lm från nålen och hämta tråden sen genom 3:e lm från nålen och hämta tråden (3 maskor på virknålen). Sen vidare genom maskan vi började i och hämta tråden, genom 2 nästa maskor och hämta tråden efter varje (6 maskor på virknålen). Garnet om nålen och genom alla 6 maskorna på en gång. Lås fast med en lm. Istället för att göra 3 lm till nästa stjärna så tar man nålen genom lm du precis gjort.
V2: (Bild 5 och 6). 2 lm (bara i början), 2 hst i varje lm hål från föregående varv.

Starstitch
R1: (Pic 1-4). Ch3 (only in the beginning), take the hook through the second chain from the hook, yarn over, then through the third chain from the hook, yarn over (3 loops on the hook). Next is through the stitch we started in, yarn over, and then trough the next 2 stitches, yarn over after each stitch. (6 loops on the hook). yarn over and through all 6 loops. To secure the stitch chain 1. Instead of ch 3 you just put you hook through the ch 1 you just did.

R2: (Pic 5 and 6). Ch2, 2 hdc in each hole from previous round. 

***********************************************

3 reaktioner till “Maskbeskrivningar / Stitch guide

Kommentarer är stängda.