Mattegåta: Kan du hitta det saknade talet på under 15 sekunder?

Image
© Annavirkpanna

Dagens test har utformats speciellt för att förbättra dina kognitiva funktioner. För att lösa det måste du använda din intelligens och din logik på innovativa sätt.

Det är ett matematiskt pussel som presenterar dig med en serie siffror som finns i enskilda block.

Din uppgift är att hitta det saknade talet i mitten av kvadraten. Du har exakt 15 sekunder på dig att hitta lösningen och lösa pusslet.

Denna utmaning är perfekt för att förbättra ditt minne och din koncentrationsförmåga.

Presentation av pusslet: hitta det saknade talet så snabbt som möjligt

Pusslet presenterar dig med bilden av en kvadrat uppdelad i 9 block, var och en innehållande ett nummer. Ditt mål är enkelt: hitta det saknade numret på mindre än 15 sekunder.

Detta matematiska pussel uppmanar dig att tänka, men också att observera. För att hitta siffran snabbt behöver du bara använda din kritiska analysförmåga och ditt logiska sinne.

© Annavirkpanna

Att lösa matematiska pussel kan göras med hjälp av lateralt tänkande och enkla matematiska regler. Du måste veta att de matematiska pusslen i sig innehåller svaren, men du måste använda din hjärna maximalt för att hitta lösningen.

Pusslen kan verka svåra, men de har utformats på ett enkelt sätt som kräver att du tänker hårt för att hitta svaret.

Svar på mattepusslet: kan du hitta det saknade talet på under 15 sekunder?

Tiden är ute! Har du lyckats hitta det saknade talet på under 15 sekunder? Om du har lyckats hitta rätt svar har du stimulerat din kreativitet och minskat din stress.

Tveka inte att lösa andra matematiska pussel för att träna din hjärna att utvecklas och hitta innovativa lösningar på problem.

Om du inte har lyckats ska vi visa dig lösningen, som utan tvekan kommer att förbättra olika aspekter av din kognitiva funktion. För att hitta rätt svar måste du följa detta mönster: 2:a raden x 3:e raden = 1:a raden.

– Första kolumnen: 24 x 4 = 96

– Tredje kolumnen: 14 x 7 = 98

– Andra kolumnen: (x) x 8 = 96; alltså: x = 98/8 = 12

© Annavirkpanna

Det saknade värdet är alltså 12. Om du inte har hittat svaret kan du öva med mindre svåra gåtor för att träna din hjärna.

På så sätt kan du träna upp din uthållighet, en egenskap som kan vara användbar på många områden i vardagen.

Du kanske också är intresserad av

Dela med dig av detta:
  • Hem
  • Nyheter
  • Mattegåta: Kan du hitta det saknade talet på under 15 sekunder?