PassionFlower mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Passionflower mandala

Garn: Scheepjes Catona i 3 färger
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: 17 cm

Bra att veta
  •  I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
  • Första maskan på varvet görs som en stående maska eller ersätts med lm enligt;  1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = 1 dst.
  •  Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Inledande relstfr görs som relfmfr + 2 lm.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
 – hoppa över
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
fmb – främre maskbågen
bmb – bakre maskbågen

relfmfr – relief fast maska framifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relstfr – relief stolpe framifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans

pop
 – popcorn; 5 st i samma m, ta bort öglan från virknålen, placera virknålen framifrån i den första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, omslag, dra genom, avsluta med en lm (lm räknas inte som en egen m).

*-*
 – upprepa varvet ut eller givet antal ggr
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas över flera maskor ett givet antal ggr

Färgschema

Färg 1 – aqua                 Färg 2 – lime Färg 3 – peach 

Mönster

1. (Färg 1). 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. (Färg 2). Börja mellan 2 st. 
*1 st mellan stolparna, relstb om nästa st*. (12 st, 12 relstb)

3. *relstfr om st, 2 st i relstb*. Avsluta med en sm i 2:a lm på inledande relfmfr + 2 lm.
 (24 st, 12 relstfr)

4. (Färg 1). Börja i första st av två i samma m.
*2 relstb, 2 lm, hö relstfr*. (24 relstb, 12 2-lmb)

5. (Färg 3). Börja i första relstb av två.
*2 fm, 2 lm, pop i lmb, 2 lm*. (24 fm, 12 pop, 24 2-lmb)

6. (Färg 1). Börja i första fm av två.
*2 st, 1 st i lmb, relhstfr om pop, 1 st i lmb*. (48 st, 12 relhstfr)

7. (Färg 2). Börja i m efter ett pop.
*4 relstb, 2 st tills (en stolpe i mellanrummet på var sida om relhstfr)*. 
(48 relstb, 12 x 2 st tills)

8. *4 fm, relhstfr om 2 st tills*. (48 fm, 12 relhstfr)

9. (Färg 3). Börja i första fm av fyra.
*4 hst, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i relhstfr*. (72 hst, 12 2-lmb)

10. (Färg 2). Börja i lmb.
*1 fm i lmb, reldstfr om 2 st tills på v 7, 1 fm i samma lmb, 6 fm i bmb*.
(24 fm, 12 reldstfr, 72 fm i bmb)

11. (Färg 1). *1 fm i reldstfr, i fmb på 4:e hst på v 9 görs (1 st, 1 lm) 4 ggr, 1 st i samma m, hoppa till nästa reldstfr*. (12 x 5 st + 4 1-lmb, 12 fm)

12. (Färg 2). Börja om första st i en grupp.
*[relstb om st, st i lmb] 4 ggr, relstb om sista st, relstfr om reldstfr på v 10*. 
(12 x 4 st + 5 relstb, 12 relstfr)

13. (Färg 3). Börja i m efter relstfr på fg v. Tänk på att inte virka för hårt när du gör sm på varvet. Virkas i bmb. *9 sm, (sm, 3 lm, sm) i relstfr*.
(131 sm, 12 3-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete lite lätt för bästa resultat.

#annavirkpanna #mandalamarathon #passionflowermandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna