Restless mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Restless mandala
Restless mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: ca 25 cm

Färgschema
Färg 1 – 172 (grå)
Färg 2 – 525 (grön)
Färg 3 – 516 (röd)

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Fortsätt med angiven färg till en ny anges.
  • Inled varven med stående maskor eller ersätt med luftmaskor;
    1 fm = 1 lm, 1 hst = 2 lm, 1 st = 3 lm
  • Inledande relstb görs; 1 lm, 1 relfmb, 2 lm
  • Totalt antal maskor på varvet står inom () sist på varvet.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
relstb – reliefstolpe bakifrån
relhstb – relief halvstolpe bakifrån
– hoppa över

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb

2 st tills – 2 stolpar tillsammans, första st i lmb före sm, andra st i lmb efter sm.
pop – popcorn; 5 st i samma m, ta öglan från nålen, för in virknålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen och dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en m)
pic – picot; 3 lm, sm i första lm.

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. *1 st, 2 lm*. (12 st, 12 2-lmb) 

3. Sm i lmb. *(1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 2 lm, hö 1 st, sm i nästa lmb, 2 lm hö 1 st*. 
(12 st, 6 sm, 18 2-lmb)

4. Sm i lmb. *7 st i lmb, 2 lm, hö st+lmb, sm i sm, 2 lm, hö lmb+st*. (42 st, 6 sm, 12 2-lmb)

5. Färg 2. Börja i en sm. *Sm i sm, 2 lm, hö lmb, 7 relstb, 2 lm, hö lmb*.  (42 relstb, 6 cm, 12 2-lmb)

6. Färg 1. Börja om första relstb av sju. *2 relstb om första relstb, 5 relstb, 2 relstb om den sjunde relstb, 2 lm, hö lmb+sm+lmb*.
(54 relstb, 12 2-lmb)

7. Färg 3. Börja i en lmb. *pop i lmb, 8 lm, hö 4 relstb, fm i nästa relstb, 8 lm, hö 4 relstb*. (6 pop, 6 fm, 12 8-lmb)

8. Färg 2. Börja i en lmb efter ett pop. *10 fm i lmb, hö fm, 10 fm i nästa lmb, hö pop*. (120 fm)

9. 1 hst i varje m varvet runt. (120 hst)

10. Färg 1. Börja i valfri hst. 1 fm i bmb i varje m varvet runt. (120 fm)

11. Färg 3. Börja i valfri m. *1 fm, 6 lm, hö 4 m*. (24 fm, 24 6-lmb)

12. Sm i lmb. *(4 st, 2 lm, 4 st) i samma lmb, 2 lm, hö fm, 1 fm i nästa lmb, 2 lm, hö fm*. (96 st, 12 fm, 18 2-lmb)

13. 4 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 4 st, 2 lm, hö lmb, sm i fm, 2 lm, hö lmb*. (120 st, 12 sm, 18 2-lmb)

14. Färg 1. Börja om första st efter sm. *5 relstb, 1 lm, 5 relstb, 2 st tills över de två lmb på resp sida om sm*.
(120 relstb, 12x 2 st tills, 12 1-lmb)

15. Färg 2. Börja om första relstb efter en lmb. *5 relhstb, hö 2 st tills, 5 relhstb, (1 fm, pic, 1 fm) i lmb*. (120 relhstb, 24 fm, 12 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #restlessmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna