Riptide mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Riptide Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 43 cm efter blockning

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom () i slutet av varje varv.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
  • Efter de sista varven kan arbetet bubbla sig lite, detta rättar till sig efter blockning.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
fg – föregående
v – varv
nä – nästa
relstb – relief stolpe bakifrån
relhstb – relief halvstolpe bakifrån
relfmb – relief fast maska bakifrån
pic – picot; 3 lm, sm i första lm
2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans över givna maskor

*-* – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepas över flera m givet antal ggr

Färgschema  

Färg 1 – 385
Färg 2 – 253
Färg 3 – 400
Färg 4 – 106

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. (1 st, 1 lm, 1 st) i varje m varvet runt. 
(24 st, 12 lmb)

3. Färg 2. Börja i en lmb. 
*2 st i lmb, 2 relstb*. 
(24 st, 24 relstb)

4. *2 hst, 1 st i relstb, 2 lm, 1 st i nä relstb*. 
(24 hst, 24 relstb, 12 lmb)

5. Färg 3. Börja i en lmb. 
*5 st i lmb, 1 lm*. 
(60 st, 12 lmb)

6. Färg 4. Börja i en lmb. 
*1 fm i lmb, 3 lm, relhstb om tredje st av fem, 3 lm*. 
(12 fm, 12 relhstb, 24 lmb)

7. Färg 1. 4 st i varje lmb varvet runt. (96 st)

8. 1 st i varje m varvet runt. (96 st)

9. Färg 3. 1 relstb om varje m varvet runt. (96 relstb)

10. 1 fm i varje m varvet runt. (96 fm)

11. Färg 2. Börja i valfri m. 
*1 hst, 1 fm, 1 hst, hö 1 m, 3 st i nä m, hö 1 m*. 
(48 st, 32 hst, 16 fm)

12. *1 hst i hst, 1 fm i fm, 1 hst i hst, 2 st i första st, 3 st i nä st, 2 st i tredje st*. 
(112 st, 32 hst, 16 fm)

13. Färg 1. Börja i en fm. 
*5 st i fm, 3 lm, relhstb om mittersta st av tre i samma m, 3 lm*. 
(80 st, 16 relhstb, 32 lmb)

14. *2 st i första st, 1 st i nä m, (1 st, 2 lm, 1 st) i tredje st, 1 st i nä m, 2 st i femte st, 1 st i relhstb*. (144 st)

15. *2 fm, 2 hst, (2 st, 1 lm, 2 st) i lmb, 2 hst, 2 fm, hö 1 m*. 
(64 st, 64 hst, 64 fm, 16 lmb)

16. Färg 4. Börja om första st i en lmb. 
*2 relstb, 3 lm, hö lmb, 2 relstb, 10 lm, hö 8 m*. 
(64 relstb, 16 3-lmb, 16 10-lmb)

17. Färg 3. Börja i en 3-lmb. 
*(2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 2 relstb, 8 st i de överhoppade m på v 15 (om 10-lmb), 2 relstb*. 
(192 st, 64 relstb, 16 lmb)

Varv 17

18. Färg 2. Börja i en lmb. 
*5 st i lmb, hö 2 m, 2 st, [2 st tills över nä två st] 4 ggr, 2 st, hö 2 m*. 
(144 st, 64×2 st tills)

19. Färg 4. Börja om mellanrummet före första st av 5 st i samma m.
*1 fm om mellanrummet före första st av fem, 3 lm, relfmb om tredje st, 3 lm, 1 fm om mellanrummet efter sista st av fem, 8 lm*. 
(16 relfmb, 32 fm, 32 3-lmb, 16 8-lmb)

Varv 19

20. Färg 1. Börja i första 3-lmb av 2. 
*4 st i 3-lmb, 4 st i nä 3-lmb, 10 st i 8-lmb*. (288 st)

21. 1 st i varje m varvet runt. (288 st)

22. Färg 3. 1 relstb om varje m varvet runt. (288 relstb)

23. 1 fm i varje m varvet runt. (288 fm)

24. 1 fm i varje m varvet runt. (288 fm)

25. *1 fm, 3 lm, hö 2 m, (1 st, 1 lm, pic, 1 lm, 1 st) i nä m, 3 lm, hö 2 m*.
(48 fm, 96 st, 96 1-lmb, 96 3-lmb, 48 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta och spänn upp på blockning för bästa resultat.

#annavirkpanna #riptidemandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna