Spring Fling mandala mönster

Spring Fling mandala

Garn: Tilda Cotton Eco i färgerna 204, 261, 249, 282
Åtgång: 1 nystan av varje färg á 25 g (ger rester)
Virknål: 3 mm
Storlek: 29 cm från spets till spets

Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
relfm fr – relief fast maska framifrån
relhst fr – relief halvstolpe framifrån
relst fr – relief stolpe framifrån
reldst fr – relief dubbelstolpe framifrån
rel fm bak – relief fast maska bakifrån
X st tills – X antal st virkas ihop i samma lmb/m
bmb – bakre maskbågen
stgr – stolpgrupp
fg – föregående
v – varv
pic – picot; 3 lm, sm i första lm
3pic – 3 lm, sm i första lm, 3 lm, sm i första lm, 3 lm, sm i första lm

Bra att veta

  • På varv med färgbyte, görs första m som en stående maska. Det går bra att ersätta med lm.
  • Om det INTE är färgbyte så ersätts första m på varvet av lm; 1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = dst.
  • Instruktioner inom [-] upprepas det antal ggr som anges.
  • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som anges.
  • Instruktioner inom (-) görs i samma m/lmb.
  • Totalt antal maskor på varvet står inom ( ), sist på varvet.
  • Färgnummer för varvet står först med kursiv stil inom ( ).
Mönster

(261) 6 lm, slut till en ring med en sm i första lm.

1. *4 st tills, 4 lm*, upprepa *-* 6 ggr totalt. Avsluta med en sm i första stgr. (6 stgr)

2. (249)Börja i valfri lmb. *4 st tills, 3 lm, 1 relhst fr om stgr på fg varv, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första stgr. (6 stgr, 6 relhst)

3. (282)Börja i en lmb före en relhst. *(1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, hö relhst, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa lmb, 3 lm, hö stgr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (24 st)

4. (261) Börja i en 3-lmb. *(1 fm, pic, 1 fm) i lmb, 3 lm, 4 st tills i 2-lmb, 2 lm, 4 st tills i nästa 2-lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (6 pic, 12 fm, 12 stgr)

5. (282) Börja i lmb efter en fm. *2 fm i lmb, 1 relfm fr om stgr på fg v, 2 fm i nästa lmb, 1 relfm fr om stgr på fg v, 2 fm i nästa lmb, 2 lm, hö fm, 1 fm i lmb från v 3 (bakom pic, mellan de fm från v 4), 2 lm, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (42 fm, 12 relfm)

6. (204) Börja i lmb efter fm som gjordes i v 3. *2 hst i lmb, 8 hst i bmb, 2 hst i lmb, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första hst. (72 hst)

7. (282) Börja i mellanrummet mellan hst 2 och 3 som är gjorda i lmb. *(2 st tills, 2 lm, 2 st tills) mellan hst 2 och 3 gjorda i lmb, 5 lm, hö 6 hst, 1 fm i nästa m, 5 lm, hö 6 hst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första hst. (12 stgr, 6 fm)

8. (249) Börja i en fm. *(1 dst, 2 lm, 1 dst, 2 lm, 1 dst, 2 lm, 1 dst) i den fm, 5 lm, hö 5-lmb och stgr, 4 st tills i 2-lmb, 5 lm, hö stgr och 5-lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första dst. (24 dst, 6 stgr)

9. (261) Börja i första 2-lmb i en grupp med 4 dst. *[4 st tills i lmb, 1 lm, 1 relst fr om dst, 1 lm], upprepa [-] 3 ggr, 2 lm, 1 fm i lmb, 3 lm, 1 relfm fr om stgr på fg v, 3 lm, 1 fm i lmb, 3 lm, 1 relst fr om dst, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut.  Avsluta med en sm i första stgr. (18 stgr, 24 relst, 12 fm, 6 relfm)

10. (204) Börja i valfri relfm. *1 relst fr om relfm, 1 st i lmb, 1 st i fm, 1 st i lmb, [1 relst fr om relst, 1 st i lmb, 1 relst fr om stgr, 1 st i lmb], upprepa [-] 3 ggr, 1 relst fr om relst, 1 st i lmb, 1 st i fm, 1 st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (48 relst, 72 st)

11. 1 lm, *4 fm, [1 relst om relst, 1 st i nästa m], upprepa [-] 3 ggr, (1 relst fr, 2 lm, 1 relst fr) om nästa relst, 1 st i nästa m, upprepa [-] 2 ggr, 1 relst fr om relst, 3 fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (48 relst, 42 fm)

12. (282) Börja i en lmb. *(1 fm, pic, 1 fm) i lmb, hö 1 m, 9 fm i bmb, 1 reldst fr om relst på v 10, 2 fm i bmb, 1 reldst fr om samma relst på v 10, 9 fm i bmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (6 pic, 12 reldst, 132 fm)

13. (261) Börja i första fm av de två mellan reldst. *1 fm, pic, 1 fm i nästa m, hö reldst, 9 fm i bmb, 3 lm, hö (fm, pic, fm), 9 fm i bmb, hö reldst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (6 pic, 120 fm)

14. (249) Börja i en lmb. (3 st tills, pic, 3 st tills, pic, 3 st tills) i lmb, 5 lm, hö 4 m, 1 fm i nästa m, 5 lm, hö 4 m, 1 relfm bak om fm, 1 lm, hö pic, 1 relfm bak om nästa fm, 5 lm, hö 4 m, 1 fm i nästa m, 5 lm, hö 4 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första stgr. (12 pic, 12 relfm, 12 fm, 18 stgr)

15. (204) Börja i första fm efter de 3 stgr i samma lmb. *1 fm i fm, 2 lm, reldst fr om reldst på v 12, 2 lm, 3 st tills i 1-lmb, 2 lm, 1 reldst fr om nästa reldst på v 12, 2 lm, 1 fm i fm, 3 lm, 3 st tills i 5-lmb, 4 lm, 1 fm i andra stgr av de 3 i samma lmb, 4 lm, 3 st tills i 5-lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (18 fm, 12 reldst, 18 stgr)

16. *1 hst i fm, 2 hst i lmb, hö reldst, 2 hst i lmb, hö stgr, 2 hst i lmb, hö reldst, 2 hst i lmb, 1 hst i fm, 3 hst i lmb, hö stgr, 4 hst i lmb, hö fm, 4 hst i lmb, hö stgr, 3 hst i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i andra lm av inledande 2. (24 hst / sida)

17. *[1 st, 1 lm, hö 1 m], upprepa [-] 8 ggr, 1 st, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i nästa m, upprepa [-] 3 ggr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 4. (12 st / sida förutom de i hörnen)

18. 1 fm i varje st och lmb fram till de 3 st i hörnet, 1 fm i första st, 1 fm i lmb, 2 lm, 1 fm i andra st, 2 lm, 1 fm i lmb, 1 fm i tredje st, fortsätt sedan med 1 fm i varje st och lmb till nästa hörn. (168 fm)

19. 1 fm i första m, *[pic, fm i nästa m], upprepa [-] 18 ggr, 3pic, hö (lmb, fm, lmb), fm i nästa m, upprepa [-] 8 ggr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm, istället för en fm på sista upprepningen. (174 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din mandala för bästa resultat.

#annavirkpanna #springflingmandala

❤ Anna