Sweet Briar mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Sweet Briar mandala

Annas Version
Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: ca 42 cm efter blockning
Färgschema
Färg 1 – vit 105
Färg 2 – rosa 519
Färg 3 – grå 074

Karins version
Garn: Schachenmayr Catania
Virknål: 3.0 mm
Storlek: ca 42 cm efter blockning
Färgschema
Färg 1: 285 Acid lime
Färg 2: 287 Hot pink
Färg 3: 384 Blue iris

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Varven börjar med en stående maska, det går bra att ersätta den med luftmaskor enligt; 1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Totalt antal maskor finns inom ( ) i slutet på varje varv.
  • Mandalan kan bubbla sig efter vissa varv, detta rättar till sig vid blockning.
  • Fortsätt med angiven färg tills ny färg anges.
Virktermer

m – maska
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
ggr – gånger
fg – föregående
v – varv
bmb – bakre maskbågen

relfmfr – relief fast maska framifrån
relfmb – relief fast maska bakifrån
relstfr
 – reliefstolpe framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån

2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans i angivna maskor eller i samma lmb
2 relstfr tills
 – 2 reliefstolpar framifrån virkas tillsammans om angivna maskor
picot – 3 lm, sm i första lm

*-*
 – upprepas varvet ut
[-] – upprepningar inom varvet, görs det antal ggr som anges
(-) – görs i samma m/lmb

Mönster

1. Färg 1. I en magisk ring görs; 
*
2 st, 3 lm*, totalt 6 ggr. 
(12 st, 6 3-lmb)

2. *1 fm i lmb, 3 lm, 2 relstfr, 3 lm*.
(6 fm, 12 3-lmb, 12 relstfr)

3. Färg 2. Börja i en lmb före en fm.
*1 fm i lmb, 4 lm, 1 fm i nästa lmb, 2 relstfr tills om de två relstfr på fg v*.
(6×2 relstfr tills, 12 fm, 6 4-lmb)

4. Sm till och i lmb.
*5 st i lmb, 1 fm i fm, 1 fm i 2 relstfr tills, 1 fm i fm*.
(30 st, 18 fm)

5. Färg 3. Börja i andra fm i en grupp på tre.
*5 dst i fm, 2 lm, hö 1 fm+2 st, 1 fm i tredje st i en grupp på fem, 2 lm, hö 2 st+1 fm*.
(30 dst, 6 fm, 12 2-lmb)

6. Färg 1. Börja om första dst i en grupp på fem. 
*[1 relstb, 1 lm] totalt 4 ggr, 1 relstb, 3 lm, 1 relhstfr om fm på fg v, 3 lm*.
(30 relstb, 6 relhstfr, 12 3-lmb, 24 1-lmb)

7. Färg 2. Börja i första relstb i en grupp på fem. 
*1 relstfr, 2 lm, 1 relstfr, 2 lm, 1 reldstfr, 2 lm, 1 relstfr, 2 lm, 1 relstfr, 1 lm, 1 fm i relhstfr, 1 lm*.
(6 fm, 24 relstfr, 6 reldstfr, 12 1-lmb, 24 2-lmb)

8. *1 st i relstfr, 1 lm, 1 st i lmb, 1 lm, 1 st i relstfr, 1 lm, 1 st i lmb, 1 lm, (1 st, 3 lm, 1 st) i reldstfr, 1 lm, 1 st i lmb, 1 lm, 1 st i relstfr, 1 lm, 1 st i lmb, 1 lm, 1 st i relstfr, 2 st tills med första st i lmb före fm på fg v och andra st i lmb efter fm på fg v*.
(60 st, 6×2 st tills, 6 3-lmb, 36 1-lmb)

9. Färg 3. Börja i valfri 3-lmb.
*(2 st tills, 3 lm, 2 st tills) i 3-lmb, [1 lm, hö 1 st, 2 st tills i lmb] totalt 4 ggr, 1 lm, hö 1 st, 2 st tills med första st om mellanrummet före 2 st tills och andra st om mellanrummet efter 2 st tills, upprepa [-] 4 ggr, 1 lm, hö 1 st*.
(66×2 st tills, 6 3-lmb, 60 1-lmb)

10. Färg 1. Börja i valfri 3-lmb. 
*3 st i 3-lmb, [1 relstfr om 2 st tills på fg v, 1 st i lmb]*, upprepa [-*] till maskan innan nästa 3-lmb, 1 relstfr om 2 st tills på fg v*.
(78 st, 66 relstfr)

11. *1 fm i första st av tre i en 3-lmb, 1 relhstfr om nästa st, 1 fm, 5 lm, hö (relstfr+st+relstfr), 1 fm i nästa st, 5 lm, hö (relstfr+st+relstfr), 7 fm, 5 lm, hö (relstfr+st+relstfr), 1 fm i nästa st, 5 lm, hö (relstfr+st+relstfr)*.
(66 fm, 6 relhstfr, 24 5-lmb)

12. Färg 3. Börja i fjärde fm av sju i en grupp.
*1 fm, 3 lm, hö 2 m, 1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm, 1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm, 1 fm i fm, (1 relstfr, 2 lm, 1 relstfr) om relhstfr på fg v, 1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm, 1 fm i fm, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm, 1 fm i fm, 3 lm, hö 2 m*.
(66 fm, 60 3-lmb, 12 relstfr, 6 2-lmb) 

13. Sm till mitten på lmb.
*1 fm om lmb, 3 lm, hoppa till nästa lmb*.
(66 fm, 66 3-lmb)

14. Färg 2. Börja i en lmb före den fasta maskan som är gjord i lmb mellan relstfr på v 12.
*2 hst i lmb, 2 relstfr tills om de två relstfr på v 12, 2 hst i vardera nästa 9 lmb*. 
(132 hst, 6×2 relstfr tills)

15. Virkas i bmb.
1 st i bmb i varje m, förutom i 2 relstfr tills då det görs 2 st i bmb.
(144 st)

16. Färg 3. Börja räkna i maskan efter de två st i samma m.
*5 dst mellan st 11 och 12, 3 lm, hö 3 st, [1 fm i nästa m, 3 lm, hö 2 m] totalt 6 ggr, 1 fm i nästa m, 3 lm, hö 2 m*.
(30 dst, 35 fm, 48 3-lmb)

17. Färg 1. Börja om första dst av fem i en grupp.
*[relstb, 1 lm] totalt 4 ggr, 1 relstb, 4 lm, hö lmb+fm, [2 st tills i nästa lmb, 3 lm] totalt 5ggr, 2 st tills i nästa lmb, 4 lm, hö fm+lmb*.
(30 relstb, 24 1-lmb, 12 4-lmb, 36×2 st tills, 30 2-lmb)

18. Färg 2. Börja om första relstb av fem.
*[1 relstb, 2 lm] totalt 5 ggr, [1 fm om nästa lmb, 4 lm] totalt 6 ggr, 1 fm om nästa lmb, 2 lm*. 
(30 relstb, 36 2-lmb, 36 4-lmb, 42 fm)

19. 1 lm, *[1 relfmfr om relstb, 2 fm om lmb] totalt 5 ggr, [4 fm om nästa lmb] totalt 6 ggr, 2 fm om nästa lmb*. 
(30 relfmfr, 216 fm)

20. Färg 3. Börja i första relfmfr av fem.
*15 fm i bmb, 1 relstfr om fm på v 18, [4 lm, hö 4 fm på fg v, 1 relstfr om nästa fm på v 18] totalt 6 ggr, 2 fm i bmb*.
(102 fm, 42 relstfr, 36 4-lmb)

21. Färg 2. Börja i första fm av sjutton.
*17 fm i bmb, 1 relfmfr om relstfr, [5 fm om lmb, 1 relfmfr om relstfr] totalt 6 ggr *.
(282 fm, 42 relfmfr)

22. Färg 1. Börja i första relfmfr efter de sjutton fm i bmb.
*[1 st i relfmfr, hö 2 m, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m, hö 2 m] totalt 6 ggr, 1 st i relfmfr, hö 2 m, [(1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m, hö 2 m] totalt 5 ggr*. 
(174 st, 66 2-lmb)

23. 1 lm, *[1 fm i st, hö 1 st, 5 st om lmb, hö 1 st] totalt 6 ggr, 1 fm i nästa st, hö 1 st, [5 st om lmb, hö 2 st, 1 fm i nästa lmb, hö 2 st] totalt 2 ggr, 5 st om nästa lmb, hö 1 st*.
(270 st, 54 fm)

24. Färg 3. Börja om första st av fem i valfri grupp. 
*5 relfmb, picot, hö fm*. (270 relfmb, 54 picot)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#sweetbriarmandala #annavirkpanna #virklust

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna & Karin