Tarot rutan mönster

Tarot rutan

Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Tarot rutan

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek
: 14*14 cm

Bra att veta
  • I slutet på varje varv står antalet maskor inom (-).
  • Första maskan på varvet kan göras som en stående maska eller ersättas med lm enligt; 1 lm – 1 fm, 3 lm – 1 st
  • Avsluta varven med en sm i första m, om inget annat anges.
  • Inledande 4 st tills görs med 2 lm+3 st tills.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
m – maska
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
fg – föregående
relstfr – reliefstolpe framifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
4 st tills – 3 stolpar tillsammans
pic – picot; 3 lm, sm i första lm
puff – puffmaska; Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm (den lm räknas inte som en maska).
*-* – upprepas varvet ut
(-) – görs i samma maska

Färgschema

Färg 1 – 128
Färg 2 – 246
Färg 3 – 394

Mönster

(Färg 1). 7 lm, slut till en cirkel med en sm i första lm.
1. *1 puff, 4 lm*, upprepa *-* 4 ggr totalt.
(4 puff, 4 4-lmb)

2. (Färg 2). Börja i en lmb. *5 st om lmb, relstfr om puff*.
(4 relstfr, 20 st)

3. Sm i 2:a st. *4 st, (relstfr, 3 lm, relstfr) om samma relst på fg v, hö 1 st*.
(16 st, 8 relstfr, 4 3-lmb)

4. (Färg 3). Börja i en lmb. *(puff, 2 lm, puff) om lmb, 8 lm, hö alla m fram till nästa lmb*.
(8 puff, 4 2-lmb, 4 8-lmb)

5. (Färg 2). *4 st tills över de fyra st på v 3 (framför lmb på v 4), 6 lm, (2 fm, 1 pic, 2 fm) i 2-lmb mellan 2 puff på v 4, 6 lm*.
(4 4 st tills, 8 6-lmb, 16 fm, 4 pic)

6. *5 st om 6-lmb, 3 lm, sm i pic, 3 lm, 5 st om nästa 6-lmb, puff i toppen av 4 st tills*.
(40 st, 8 3-lmb, 4 sm, 4 puff)

7. (Färg 1). Börja om den första av fem st efter en puff. *5 relstb, 2 st om lmb, 2 lm, reldstfr om sm/pic, 2 lm, 2 st om nästa lmb, 5 relstb, relstfr om puff*.
(40 relstb, 16 st, 8 2-lmb, 4 relstfr, 4 reldstfr)

8. (Färg 3). Börja i första st på sidan. *7 relstb, 1 relstfr om relst från fg v, 7 relstb, 2 st om lmb, (relstfr, 3 lm, relstfr) om reldst, 2 st om nästa lmb,, *.
(56 relstb, 16 st, 12 relstfr, 4 3-lmb)

9. *18 hst, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i hörn-lmb, 3 hst*.
(92 hst, 4 2-lmb)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din ruta för bästa resultat!

#annavirkpanna #tarotrutan

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna