Vinterdröm mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Vinterdröm Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 40 cm efter blockning

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom () i slutet av varje varv.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
bmb – bakre maskbågen
fg – föregående
relfmb – relief fast maska bakifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
relhstb – relief halvstolpe bakifrån
relstfr – reliefstolpe framifrån

2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans i givna m/lmb
2 relstfr tills – 2 reilefstolpar framifrån tillsammans om givna maskor
2 relstb tills – 2 relief stolpar bakifrån tillsammans om givna maskor
2 fm tills – 2 fasta maskor virkas tillsammans över två maskor

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb
[-] – upprepa givet antal ggr

Färgschema  

Färg 1 – 406
Färg 2 – 128
Färg 3 – 164

Mönster

1. Färg 1. I en magisk ring görs; [1 hst, 3 lm] 6 ggr. (6 hst, 6 lmb)

2. Sm i lmb, *3 hst i lmb, 3 lm, hö hst, 1 fm i nästa lmb, 3 lm, hö hst*. (3 fm, 9 hst, 12 lmb)

3. *2 hst i första hst, 1 hst i nästa hst, 2 hst i tredje hst, 3 lm, 1 fm i lmb, 3 lm, 1 fm i nästa lmb, 3 lm*.
(15 hst, 6 fm, 9 lmb)

4. Färg 2. Börja i andra lmb av tre på en sida.
*5 st i mittersta lmb på sidan, 5 lm, 5 relfmb om de fem hst, 5 lm*.
(15 st, 15 relhstb, 6 lmb)

5. Färg 3. Stolparna på detta varv virkas om 5-lmb på v 4 och 3-lmb på v 3. Börja om båda lmb efter 5 st i samma lmb.
*6 st om lmb på v 4 och v 3, hö 2 m, 1 fm i tredje relfmb, hö 2 m, 6 st om lmb på v 4 och v 3, 5 fm i de fem st*.
(36 st, 18 fm)

6. *2 st i vardera nästa 12 st, 3 lm, hö 2 m, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hö 2 m*.
(72 st, 3 fm, 6 lmb)

7. Färg 1. Börja om första st av 24 efter en lmb.
*11 relstb, 2 relstb tills om nästa två st, 11 relstb, 2 st tills med en st i lmb före fm och en st i lmb efter fm*.
(66 relstb, 3×2 st tills, 3×2 relstb tills)

8. 1 fm i varje m varvet runt. (72 fm)

9. Färg 2. Börja i valfri m.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samma m, hö 2 m*. (48 st, 24 lmb)

10. Sm i lmb, *(1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, hö 2 st*. 
(72 st, 48 lmb)

11. Färg 3. *2 relstfr tills om sista st i en grupp och första st i nästa grupp, hö lmb, 5 st i nästa st, hö lmb*.
(24×2 relstfr tills, 120 st)

12. Färg 1. *relstfr om 2 relstfr tills, 3 lm, hö 2 m, relfmb om nästa st, 3 lm, hö 2 m*. 
(24 relstfr, 24 relfmb, 48 lmb)

13. 3 hst i varje lmb varvet runt. (144 hst)

14. 1 hst i varje m varvet runt. (144 hst)

15. *3 st, 3 lm, hö 2 m, 1 fm i nästa m, 3 lm, hö 2 m* (på sista upprepningen hö 2 första ggr och 1 m andra ggr). 
(54 st, 18 fm, 36 lmb)

16. Färg 2. Börja om första st av tre.
*3 relstb, 6 st i fm*. (54 relstb, 108 st)

17. Färg 3. Börja om lmb efter fm på v 15.
*3 dst om lmb på v 15, hö relstb, 3 dst om nästa lmb på v 15, hö 1 st, 4 relfmb, hö 1 st*. 
(108 dst, 72 relfmb)

18. 1 hst i varje m varvet runt. (180 hst)

19. Färg 1. Virkas mellan grupperna av dst på v 17.
*5 st om mellanrummet efter den sista dst i en grupp och den första dst i nästa grupp, 10 lm*.
(90 st, 18 lmb)

20. Färg 2. Börja om valfri lmb.
*(2 fm, 3 hst, 5 st, 3 hst, 2 fm) om lmb, 5 relhstb*.
(72 fm, 108 hst, 90 st, 90 relhstb)

21. 1 lm, *4 fm, 3 hst, 3 st i nästa m, 3 hst, 4 fm, hö 1 relhstb, 3 fm, hö 1 relhstb*. 
(198 fm, 108 hst, 54 st)

22. 1 lm, *5 fm, 3 hst, 3 st i nästa m (2:a st av 3 i samma m), 3 hst, 5 fm, hö 1 m, 1 fm, hö 1 m*.
(198 fm, 108 hst, 54 st)

23. Färg 3. Fortsätt i första m på fg varv.
*9 fm, 2 fm i nästa m (2:s st av 3 i samma m), 9 fm, hö 1 m*. (360 fm)

24. Färg 1. Virka i bmb. Börja i en ”dal” mellan två spetsar. I den första och sista maskan på fg v virkas två fm tills.
*2 fm tills över två m, 18 fm*.
(324 fm, 18×2 fm tills)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta mandalan lätt och spänn upp den på blockning för bästa resultat.

#annavirkpanna #winterdreammandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna