Rättslig information

Ansvarig utgivare: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adress: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estland)

Värd: O2switch i Clermond Ferrand

1. Presentation av webbplatsen. I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen plasma-mag.fr om identiteten på de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen: Publikationsansvarig: kontakt Publikationsansvarig är en fysisk person eller en juridisk enhet. Värd: o2switch

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds. Användning av webbplatsen plasma-mag.fr innebär fullt godkännande av de allmänna användningsvillkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, och användare av webbplatsen plasma-mag.fr rekommenderas därför att konsultera dem regelbundet.

3. Immateriella rättigheter och förfalskning. plasma-mag.fr är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, i synnerhet texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

Fotokredit: 123RF, Canva, Pixabay

All reproduktion, framställning, ändring, publicering eller anpassning av hela eller delar av webbplatsens innehåll, oavsett metod eller förfarande, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd.

All obehörig användning av webbplatsen eller av något av dess innehåll betraktas som intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artikel L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter.

4. Hantering av personuppgifter. I Frankrike skyddas personuppgifter i synnerhet av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen plasma-mag.fr kan följande information samlas in: webbadressen till de länkar genom vilka användaren kom åt webbplatsen plasma-mag.fr, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar webbplatsen endast in personlig information om användaren för vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen plasma-mag.fr. Användarna tillhandahåller denna information med full vetskap om fakta, särskilt när de själva anger den. Användare av webbplatsen plasma-mag.fr informeras sedan om huruvida de är skyldiga att tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera och invända mot alla personuppgifter som rör dem genom att göra en skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen som bär innehavarens signatur, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen plasma-mag.fr publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part.

Webbplatsen har inte anmälts till CNIL eftersom den inte samlar in personuppgifter.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

5. Hypertextlänkar och cookies. Webbplatsen plasma-mag.fr innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, men plasma-mag.fr kan inte kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och tar följaktligen inget ansvar i detta avseende.

Att surfa på plasma-mag.fr:s webbplats kan leda till att cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator surfar på en webbplats. De uppgifter som samlas in på detta sätt är avsedda att underlätta senare besök på webbplatsen och används också för att mäta antalet besökare.

Om du vägrar att installera en cookie kan det leda till att du inte får tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

I Internet Explorer: fliken Verktyg (hjulformad ikon uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med Ok.

Firefox: högst upp i webbläsarfönstret klickar du på Firefox-knappen och går sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringsreglerna på: använd personliga inställningar för historik. Slutligen, avmarkera den för att avaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (symboliserad av ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på ”Innehållsinställningar”. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliseras av tre horisontella linjer) i webbläsarens övre högra hörn. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på preferenser. Under fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

6. Amazon Affiliate Links Denna webbplats bekräftar att den deltar i Amazon Partner Programme, ett program som utvecklats för att göra det möjligt för webbplatser att tjäna pengar genom att länka till den officiella Amazon.co.uk-webbplatsen. Besökare är fria att söka oberoende efter Amazon.co.uk-produkter när som helst om de föredrar att inte använda länkarna som tillhandahålls av plasma-mag.co.uk.

7. Tillämplig lag och jurisdiktion. Alla tvister som rör användningen av webbplatsen plasma-mag.fr omfattas av fransk lag. Exklusiv jurisdiktion beviljas de behöriga domstolarna i Lyon.

8. De viktigaste lagarna som berörs. Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknik, filer och medborgerliga friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroendet för den digitala ekonomin.

9. Ordlista. Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personuppgifter: ”information som, i någon form, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).