Varifrån kommer nyårslöftena och varför ger vi dem?

Image

Nyårslöftenas historia

Traditionen med nyårslöften går längre tillbaka än man kanske tror. Den uppstod i det forntida Mesopotamien för cirka 4 000 år sedan. Babylonierna lovade att betala sina skulder och lämna tillbaka lånade saker i början av det nya året. Trots de genomgripande förändringarna i vårt moderna samhälle är löften i början av ett nytt år en sedvänja som har hållit i sig.

Varför ger vi nyårslöften?

Anledningarna till att människor ger nyårslöften är komplexa och många, och stöds av olika motivationsteorier. Här är några möjliga drivkrafter bakom denna urgamla tradition:

 • Behovet av en nystart: Årsskiftet ses ofta som en nystart, där gamla misstag och misslyckanden tillhör det gångna året och nya möjligheter öppnar sig.
 • Sociala förväntningar: Att fatta beslut har blivit en social norm, vilket innebär att det är förväntat att man sätter upp mål för det nya året.
 • Autonom motivation: Att arbeta med något som i sig är tillfredsställande, t.ex. en personlig hobby eller passion, kan uppmuntra människor att fatta beslut.
 • Vetenskapen bakom framgång och misslyckande

  En studie som publicerades i Journal of Clinical Psychology visar dock att endast ca 46% av de personer som avger ett nyårslöfte lyckas uppnå det. En möjlig förklaring till detta är Self-Determination Theory (SDT), som säger att inre motivation och psykologiska behov är viktiga för att uppnå mål.

  Hur gör man för att lyckas med sina nyårslöften?

  Fitnessjätten Fitbit gjorde lite efterforskningar och kom fram till några tips för att fatta effektiva beslut:

  • Gör dina mål S.M.A.R.T. (specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda)
  • Dela dina föresatser med andra för att få socialt stöd
  • Börja i liten skala och bygg upp gradvis
  • Påminn dig själv om dina mål
  • Förvänta dig återfall och lär dig hur du återhämtar dig

  Ofta ställda frågor (FAQ)

  Varför misslyckas vi ofta med att uppfylla våra nyårslöften?

  Bristande självkontroll, orealistiska mål och brist på förberedelser är de främsta orsakerna till att man misslyckas med att uppfylla sina nyårslöften.

  Vilka är de vanligaste nyårslöftena?

  Enligt en undersökning av YouGovär de mest populära föresatserna att äta hälsosammare/hålla en diet (48 %), motionera mer (59 %) och spara pengar (44 %).

  Nyårslöftenas historia och motiv är fascinerande, men det är fortfarande en utmaning att lyckas med dem. Självförvaltning, förmågan att sätta upp realistiska mål och grundliga förberedelser spelar en avgörande roll för att uppnå dessa föresatser. Det är viktigt att ta små steg, söka socialt stöd och utveckla motståndskraft för att övervinna återfall. Ett slående resultat är att de vanligaste föresatserna är relaterade till hälsa, ekonomi och välbefinnande.

  En intressant undersökning av misslyckade nyårslöften belyser vikten av inre motivation och behovet av att ha realistiska förväntningar. Även om det nya året är en naturlig punkt för reflektion är det viktigt att förbli flexibel och göra ständiga justeringar i strävan efter personlig utveckling. Med ett holistiskt synsätt kan nyårslöften fungera som en guide till ett framgångsrikt och tillfredsställande år.

  När är den bästa tiden att sätta igång med dina nyårslöften?

  Det finns ingen perfekt tidpunkt, men att sätta upp föresatser i början av året kan bidra till en stark och nystartad start. Det är dock viktigt att vara flexibel och beredd att justera sin strategi under årets gång.

  De senaste artiklarna

  Du kanske också är intresserad av

  Dela med dig av detta:
  • Hem
  • Livsstil
  • Varifrån kommer nyårslöftena och varför ger vi dem?