Mönster Snutte Isbjörn / Pattern Polarbear Ragdoll

polarbear ragdoll

ENGLISH at end of the post.

Jag har använt mig av Scheepjes Stone Washed XL. Ska man göra snuttisen till en bebis som kanske gärna har den i munnen så rekommenderar jag att ni istället gör den i Catona som är ett merceriserat 100 % bomullsgarn. Snuttisen blir mindre, men lika fin. Jag har inte testat att använda mig av dubbelt Catona, men det är ju ett alternativ om man vill få den större.

Nästa snuttedjur som kommer komma upp på bloggen är en panda.

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att hänvisa till mönstret eller länka till annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

Mönster Isbjörn Snuttis

Garn: Scheepjes Stone Washed XL 3 nystan 841 Moon Stone,  Catona rester av vitt (105), svart (110) och blått (261) till ögonen.
Virknål: 5 mm
Höjd: 46 cm

Virktermer
lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
sm – smygmaska
hö – hoppa över
2 fm/st tills – (minskning) Virka ihop nästa två maskor.
2i1 – (ökning) Virka 2 fasta maskor i samma maska.

puff – puffmaska. Omslag, stick ner i maskan, dra igenom garnet till en längd som motsvarar en stolpe. Gör detta fyra gånger. Till sist gör ett omslag och dra nålen genom alla nio öglorna. Stäng sedan puffen med en lm.

popcorn – gör 5 stolpar i samma maska, ta ur virknålen, sätt in den mellan stolpe 1 och stolpe 2 och ta på öglan på virknålen igen, dra sedan tillbaka genom stolparna.

Bra att veta
– Siffrorna inom () i slutet av ett varv visar hur många maskor varvet har.
-() inne i varvet betyder att det som står inom () ska utföras x antal gånger. I detta mönstret är det bara x 2, alltså 2 ggr.
– Huvud, armar, ben och ögon virkas runt, utan att avsluta varje varv med en sm. Använd gärna en garnbit eller en markör för att se var varvet börjar.
– Första stolpen är alltid 2 lm med en vanlig stolpe i samma maska. På de varv där det börjar med 2 st tills, innebär detta att man först gör de två lm sen virkas den första stolpen (som görs i samma maska som de två lm) ihop med nästa stolpe.
– Varje varv med stolpar avslutas med en sm i första stolpen, alltså inte i de två lm utan i den första stolpen.

img_5777

Kropp
60 lm, slut till en ring med en sm. Se till att luftmask-kedjan inte är snurrad.

V1-3. 60 stolpar/varv
V4. 2 st tills, 26 st, (2 st tills) x 2, 26 st, 2 st tills.
V5. 14 st, 1 puff, 41 st. (56)
V6. 2 st tills, 11 st, puff, hö 1, 1 st, puff, 10 st, (2 st tills) x 2, 24 st, 2 st tills. (52)
V7. 11 st, puff, hö 1, 3 st, hö 1, puff, 36 st.
V8. 2 st tills, 8 st, puff, hö 1, 5 st, hö 1, puff, 7 st, (2 st tills) x 2, 22 st, 2 st tills.

V9. 8 st, puff, hö 1, 7 st, hö 1, puff, 31 st.
V10. 2 st tills, 5 st, puff, hö 1, 9 st, hö 1, puff, 4 st, (2 st tills) x 2, 20 st, 2 st tills.
V11. 6 st, hö 1, puff, 9 st, hö 1, puff, 27 st.
V12. 2 st tills, 4 st, hö 1, puff, 4 st, puff, 4 st, hö 1, puff, 3 st, (2 st tills) x 2, 18 st, 2 st tills.

V13. 6 st, hö 1, puff, 2 st,puff, hö 1, 1 st, puff, 2 st, puff, hö 1, 25 st. (40)
V14. 2 st tills, 5 st, hö 1, puff, puff, hö 1, 3 st, hö 1, puff, puff, hö 1, 4 st, (2 st tills) x 2, 16 st, 2 st tills.
V15. 7 st, hö 1, 1 st, hö 1, 4 st, hö 1, 1 st, hö 1, 23 st. (36)
V16. 2 st tills, 14 st, (2 st tills) x 2, 14 st, 2 st tills.

V17. 32 st.
V18. 2 st tills, 12 st, (2 st tills) x 2, 12 st, 2 st tills.
V19. 28 st
V20. 2 st tills, 10 st, (2 st tills) x 2, 10 st, 2 st tills.
V21. 24 st
V22. 2 st tills, 8 st, (2 st tills) x 2, 8 st, 2 st tills.
V23. 20 st.

Klipp av garnet men lämna en ganska lång tråd så det går att sy fast huvudet på kroppen.

Fötter (gör 2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
V4-6. 18 fm (18)
V7. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt (12)
V8-10. 12 fm (12)

Virka ihop med 6 fm. Man kan fylla fötterna lite lätt om man vill, gör då detta innan du virkar ihop dem. Klipp av garnet och fäst.

Armar (gör 2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
V4-5. 18 fm (18)
V6. 2 fm, 1 popcorn, 15 fm (18)
V7. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt (12)
V8-18. 12 fm (12)

Fyll med lite stoppning, platta till öppningen och virka ihop med 6 fm. Klipp av garnet och lämna en lång bit att sy fast med.

Huvud
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1 varvet runt (12)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (18)
V4. (2 fm, 2i1) varvet runt (24)
V5. (3 fm, 2i1) varvet runt (30)
V6. (4 fm, 2i1) varvet runt (36)
V7. (5 fm, 2i1) varvet runt (42)
V8. (6 fm, 2i1) varvet runt (48)
V9-16. 48 fm (48)
V17. (6 fm, 2 fm tills) varvet runt (42)
V18. (5 fm, 2 fm tills) varvet runt (36)
V19. (4 fm, 2 fm tills) varvet runt (30)
V20. (3 fm, 2 fm tills) varvet runt (24)

Nästa varv görs endast i den bakre maskbågen,
här är det lagom att börja stoppa huvudet.
V21. (2 fm, 2 fm tills) varvet runt(18)

Nu virkas det i båda maskbågarna igen.
V22. (1 fm, 2 fm tills) varvet runt (12)
V23. 2 fm tills, varvet runt (6)

Fyll huvudet med stoppning, sy ihop hålet och fäst tråden.

Ögon (2 st, görs i Catona)
Med svart – 6 fm i en magisk cirkel, avsluta med en sm i första m.
Med blått – V1. 2i1 varvet runt. V2. 1 fm i de första 6 m, avsluta sedan med en sm i nästa m.
Med vitt – Börja i samma maska som du avslutade förra varvet i. Med det vita ska du göra en fm i resterande 6 maskor på varv 2.

Öron (2 st)
V1. 6 fm i en magisk cirkel (6)
V2. 2i1, varvet runt (12)
V3. (3 fm, 2i1) varvet runt (15)
V4-6. 15 fm / varv

Platta till och virka ihop med 5 fm.

Nos
V1. 7 fm i en magisk cirkel (7)
V2. 2i1, varvet runt (14)
V3. (1 fm, 2i1) varvet runt (21)
V4. (2 fm, 2i1) varvet runt (28)
V5-6. 28 fm / varv

Montering
Stick in benen i öppningen i nederkanten. Placera ut dem där det ser bra ut, men försök få dem lika långt från yttersidorna. Nåla fast benen och sy fast dem när du syr ihop hela nederkanten.
Armarna sydde jag fast ca 1,5 cm från ovankanten på kroppen.
Sy fast öron, nos och ögon där du tycker det passar på huvudet. Brodera sedan nos och ögonfransar. Jag sydde fast nosen mellan rad 9-18 på huvudet. Glöm inte att fylla nosen med lite fyllning innan du syr igen hålet helt.
När du syr ihop kroppen och huvudet använder du dig av de främre maskbågarna från v21 på huvudet.

Klart!

Hittar du någon som inte stämmer eller du har några frågor  så kontakta gärna mig på annavirkpanna@gmail.com eller lämna en kommentar.

❤ Anna

ENGLISH BELOW

I have used Scheepjes Stone Washed XL. If you are making this for a baby that likes to put things in their mouths I would recommend using Catona instead. It’s a 100 % cotton yarn. Of course the ragdoll will be smaller but just as cute. Or try using 2 strands of Catona to make it bigger.

If you use any of my patterns and post in social media, please remember to link back to annavirkpanna.com or direct them to the pattern. I would also love it if you use #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

img_5891

Pattern PolarBear Ragdoll

Yarn: Scheepjes Stone Washed XL, 3 skeins 841 Moon Stone, and leftovers of Scheepjes Catona in white (105), black (110) and blue (261) for the eyes.
Crochet hook: 5 mm
Height : 46 cm

Abbreviations (US terms)
ch – chain
sc – single crochet
dc – double crochet
sl st – slip stitch
sk – skip
2 sc/dc tog – 2 single/double crochet together (decrease)
2in1 – 2 single crochet in the same stitch (increase)

Puff – yarn over, hook into the stitch, pull yarn through and up to a height that’s about a dc. Repeat 4 times in the same stitch. Finally, yarn over and pull the hook through all nine loops. Close with a chain.

Popcorn – 5 dc’s in the same stitch. Take the loop of the hook, place the hook between the first and second dc, put the loop back on the hook and pull through the dc’s.

Good to know
– The numbers in () at the end of a round tells the number of stitches in that round.

– () in a round means that you should repeat the () x times. In this pattern I only use x 2.
– Head, arms, feet, eyes, nose and ears are worked in continuous rounds. Use a stitch marker or a piece of yarn to keep track of the beginning of each round.
– The first dc is always replaced with ch 2, together with a regular dc in the same stitch. In the rounds where you do 2 dc tog, this means you first do the ch 2, then the first real dc togeheter with the dc in the second stitch.
– Each round of dc’s ends with a sl st to the first stitch, NOT in the ch 2.

Body
Ch 60, join with sl st to form a ring. Make sure the chain isn’t twisted.

Rnd 1-3. 60 dc/round
Rnd 4. 2 dc tog, 26 dc, (2 dc tog) x 2, 26 dc, 2 sc tog.
Rnd 5. 14 dc, 1 puff, 41 dc. (56)
Rnd 6. 2 dc tog, 11 dc, puff, sk 1, 1 dc, puff, 10 dc, (2 dc tog) x 2, 24 dc, 2 dc tog (52)
Rnd 7. 11 dc, puff, sk 1, 3 dc, sk 1, puff, 36 dc.
Rnd 8. 2 dc tog, 8 dc, puff, sk 1, 5 dc, sk 1, puff, 7 dc, (2 dc tog) x 2, 22 dc, 2 dc tog.

Rnd 9. 8 dc, puff, sk 1, 7 dc, sk 1, puff, 31 dc.
Rnd 10. 2 dc tog, 5 dc, puff, sk 1, 9 dc, sk 1, puff, 4 dc, (2 dc tog) x 2, 20 dc, 2 dc tog.
Rnd 11. 6 dc, sk 1, puff, 9 dc, sk 1, puff, 27 dc.
Rnd 12. 2 dc tog, 4 dc, sk 1, puff, 4 dc, puff, 4 dc, sk 1, puff, 3 dc, (2 dc tog) x 2, 18 dc, 2 dc tog.

Rnd 13. 6 dc, sk 1, puff, 2 dc, puff, sk 1, 1 dc, puff, 2 dc, puff, sk 1, 25 dc. (40)
Rnd 14. 2 dc tog, 5 dc, sk 1, puff, puff, sk 1, 3 dc, sk 1, puff, puff, sk 1, 4 dc, (2 dc tog) x 2, 16 dc, 2 dc tog.
Rnd 15. 7 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 4 dc, sk 1, 1 dc, sk 1, 23 dc. (36)
Rnd 16. 2 dc tog, 14 dc, (2 dc tog) x 2, 14 dc, 2 dc tog.

Rnd 17. 32 dc.
Rnd 18. 2 dc tog, 12 dc, (2 dc tog) x 2, 12 dc, 2 dc tog.
Rnd 19. 28 dc.
Rnd 20. 2 dc tog, 10 dc, (2 dc tog) x 2, 10 dc, 2 dc tog.
Rnd 21. 24 dc.
Rnd 22. 2 dc tog, 8 dc, (2 dc tog) x 2, 8 dc, 2 dc tog.
Rnd 23. 20 dc

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the head to the body.

Feet (make 2)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1 around (12)
Rnd 3. 1 sc, 2in1, around (18)
Rnd 4-6. 18 sc(18)
Rnd 7. 1 sc, 2 sc tog, around (12)
Rnd 8-10. 12 sc (12)

Flatten and crochet closed with 6 sc. You can put a little bit of stuffing in the feet if you want to, do it before you close them 😉 Cut the yarn and secure it.

Arms (make 2)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4-5. 18 sc (18)
Rnd 6. 2 sc, 1 popcorn, 15 sc (18)
Rnd 7. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
Rnd 8-18. 12 sc (12)

Stuff lightly, flatten the end and crochet closed with 6 sc. Cut the yarn but leave a long tail to attach the arms to the body.

Head
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)

Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (18)
Rnd 4. (2 sc, 2in1) around (24)
Rnd 5. (3 sc, 2in1) around (30)
Rnd 6. (4 sc, 2in1) around (36)
Rnd 7. (5 sc, 2in1) around (42)
Rnd 8. (6 sc, 2in1) around (48)
Rnd 9-16. 48 sc(48)
Rnd 17. (6 sc, 2 sc tog) around (42)
Rnd 18. (5 sc, 2 sc tog) around (36)
Rnd 19. (4 sc, 2 sc tog) around (30)
Rnd 20. (3 sc, 2 sc tog) around (24)

Next round is crocheted in the back loop only. It’s also time to start stuffing the head.
Rnd 21. (2 sc, 2 sc tog) around (18)

And now you crochet in both loops again.
Rnd 22. (1 sc, 2 sc tog) around (12)
Rnd 23. 2 sc tog, around (6)

Stuff the last in the head and sew the opening closed. Secure the end.

Eyes (make 2, using Catona)
With black – 6 sc in a magic circle,  end with a sl st to the first st.
With blue – Rnd 1. 2in1 around (12) Rnd 2. 1 sc in each of the first 6 st. End with a sl st to the seventh stitch.
With white – Begin in the same stich you ended last round. Now crochet 6 sc in the remaining 6 stitches of round 2.

Secure the ends but leave on strand of blue and one white so you can sew the eyes to the head. Don’t forget to do the white stitches in the black.

Ears (make 2)
Rnd 1. 6 sc in a magic circle (6)
Rnd 2. 2in1, around (12)
Rnd 3. (3 sc, 2in1) around (15)
Rnd 4-6. 15 sc / round

Flatten and crochet together with 5 sc. Leave ends long enough so you can sew the ears to the head.

Nose
Rnd 1. 7 sc in a magic circle (7)

Rnd 2. 2in1, around (14)
Rnd 3. (1 sc, 2in1) around (21)
Rnd 4. (2 sc, 2in1) around (28)
Rnd 5-6. 28 sc / round

Cut the yarn but leave a long end so you can sew the nose to the head.

Assembly
Put the feet in the big openening in the bottom of the body. Place them where you think they look good. Sew the whole bottom closed, with the legs in the right places.

Attach the arms 1,5 cm from the top of the body.
Place the ears, nose and eyes where you want them. Embrodery the black nose and the eyebrows/eyeslashes if you want to. I attached the nose between rounds 9-18. Don’t forget to put some stuffing in the nose before closing it.
When you attach the head to the body, use the front loops from round 21 on the head.

Done!

If you find any errors or you have any questions, please leave a comment or contact med at annavirkpanna@gmail.com .

❤ Anna

40 reaktioner till “Mönster Snutte Isbjörn / Pattern Polarbear Ragdoll

 1. Hello Anna, this is a very nice pattern! But unfortunately, the instructions in English are printed in light blue color. After printing it, I realised I can’t read the instructions because it’s too pale! Please would it be possible to change the color for dark blue or black? Thank you in advance for your cooperation on this matter! Helen

  Gilla

 2. I’m a little confused how am I meant to finish off round 4 as once I get to the end of what it says I’m not at the end plus it doesn’t state what to do or how many stitches I should have can you help me please

  Gilla

  1. It’s the body you’re doing? At the end of round 4 you end with a slip stitch to the first stitch, not the chain 2. It’s all under the ”good to know” section. I just realised there’s a 6 missing, så that’s why you’re not at the end. I will fix that right away. Thank you!

   Gilla

 3. Tack för en fin snuttis 🙂
  När jag gör öronen så får jag det inte att stämma, 5 fm i cirkeln men det ska bli 6 maskor totalt o sen 12 på varv 2 o sen 15? På varv 3. Får det inte att stämma. Ska jag börja varje varv med en lm? och sen avsluta med sm i lm? Hoppas på ett snabbt svar, vill göra den färdig 😀

  Gilla

 4. Jättegullig Björn! Har du fler snutte/ragdolls? Ute efter en ängel eg. Men funderar på björnkropp med kombo änglahuvud? Är med i ett nätverk för prematura barn, som tyvärr inte klarar sig. Fick en idé när jag såg din björn

  Gillad av 1 person

  1. Tack så mycket, de snuttisar jag har gjort än så länge finns på bloggen, isbjörn, panda, groda och anka är de som finns om jag minns rätt 🙈 du kan ju alltid använda nallekroppen och själva huvudet. Nu satte du igång kugghjulet i huvudet här på mig 🤔 när jag har tid måste jag sätta mig och se om jag kan få till något änglalikt 👼🏼

   Gilla

 5. Hi, thank you for sharing this pattern! I love it. I’m currently working on the body (first time crocheting in a round), and I’m afraid I’m doing something wrong because my second puff in round 6 appears offset by about 1 stitch from my puff in round 5 – that is, my second puff in round 6 appears 1 stitch too far to the left of my puff in round 5. Am I truly supposed to stitch 1 puff, sk 1, 1 dc, and then stitch the second puff (in round 6)? It looks like my second puff would be in the proper place if I did not obey the sk 1. Any ideas why the second puff might appear off? Thanks in advance for your help!! – Carla

  Gilla

  1. Hi! So happy to hear you like my pattern 🙂 It was so long since I made this so I don’t remember 🙈 but the sk 1 might be the ch 1 that closes the puff 🤔 ignore the sk 1 if that makes your puff be in the right place 👍🏻

   Gilla

 6. I love this polar bear rag doll, however the pattern is not very clear and I have had to make up a lot as I have done it. However, when it comes to the ears….I have no idea what you mean you say

  Flatten and crochet together with 5 sc. Leave it alone long enough to see the ears to the head.

  The ears on your bear are not folded in half, so that can’t be what you mean. So what do you mean flatten the ear? That is difficult to do in the first place…but what and I crocheting together with 5sc?

  Thanks

  Gilla

  1. I mean that you should lay the ears flat, with front and back touching eachother. And then crochet 5 sc along the opening, through both front and back. Leave a long end to fasten the ears to the head.
   Sorry that you don’t feel like the pattern is very clear. I haven’t heard that before with this pattern.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.