Lilla Grisen / Little Pig

Jag har ju haft planer på att göra flera olika djur som passar ihop med barnvagns elefanten jag gjorde för nåt år sedan. Idag kommer mönster på en enkel liten gris som passar till en barnvagnsmobil. Förhoppningsvis dröjer det inte lika länge innan nästa djur kommer till.

I’ve had plans, for some time now, to make more animals that matches my stroller-mobile Elephant. Today I share the pattern for my Little Pig. Let’s hope it doesn’t take as long for the next animal to be created.

English pattern below Swedish.


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe  ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee 

Buy me a coffee

Lilla Grisen

Garn: La Mia Cottony från Hobium Yarns i grått och rosa.
Virknål: 3 mm
Storlek: ca 10 cm

Bra att veta
* Grisen är gjord med samma bas som min elefant för babymobil, de går därför utmärkt att kombinera i en barnvagnsmobil.
* Mönstret virkas runt i spiral, utan avslutande varv, om inget annat anges. Använd en bit garn i avvikande färg eller en markör för att hålla reda på var varvet börjar/slutar.
* Antal maskor står i slutet av varvet inom (-).
* Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal gånger som anges.
* Instruktioner inom (-) görs i samma maska/luftmaskbåge.
* Armar och ben virkas ihop med kroppen, vill du hellre sy dem på plats så virkar du klart kroppen utan att ta med armar/ben. Sy sedan fast dem på de angivna varven.

Virktermer
mc – magisk cirkel
lm – luftmaska
m – maska
sm – smygmaska
fm – fast maska
v – varv
– hoppa över
fg – föregående
uppr – upprepa
2 ihop – nästa 2 fm virkas ihop (minskning)
2i1 – virka 2 fm i nästa fm (ökning)
bmb – bakre maskbågen

Mönster

Huvud (rosa)
1. 6 fm i en mc. (6)
2. *2i1*, uppr *-* varvet ut. (12)
3. *1 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (18)
4. *2 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (24)
5. *3 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (30)
6. *4 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (36)
7-10. 1 fm i varje m. (36)
11. *4 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (30)
12. 1 fm i varje m. (30)
13. *3 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (24)
14. 1 fm i varje m. (24)
15. *2 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (18)

Börja fylla huvudet och fortsätt under resterande varv.

16. *1 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (12)
17. *2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (6)

Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy ihop öppningen.

Ben (grå och rosa, 2 st)
Börja med grå.
1. 6 fm i en mc. (6)
2. *2i1*, uppr *-* varvet ut. (12)
3. *1 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (18)
4. Virkas i bmb. 1 fm i varje m. (18)

Byt färg till rosa.

5-7. 1 fm i varje m. (18)
8. *1 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (12)

Fyll lätt med vadd.

9-11. 1 fm i varje m. (12)

Platta till öppningen och virka 6 fm tvärsöver så benet stängs.

Armar (grå och rosa, 2 st)
Börja med grå.
1. 6 fm i en mc. (6)
2. *2i1*, uppr *-* varvet ut. (12)
3. Virkas i bmb. 1 fm i varje m. (12)

Byt färg till rosa.

4-6. 1 fm i varje m. (12)

Fyll lätt med vadd.

7. *2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (6)

Platta till öppningen och virka 3 fm tvärsöver så armen stängs.

Kropp (rosa)
1. 6 fm i en mc. (6)
2. *2i1*, uppr *-* varvet ut. (12)
3. *1 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (18)
4. *2 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (24)
På nästa varv virkas benen ihop med kroppen. Ta virknålen genom öglorna på benet, och genom maskan i kroppen, fortsätt som en vanlig fast maska.

5. 3 fm på kroppen, 6 fm genom första benet och kroppen, 6 fm på kroppen, 6 fm genom andra benet och kroppen, 3 fm på kroppen. (24)
6. *3 fm, 2i1*, uppr *-* varvet ut. (30)
7-10. 1 fm i varje m. (30)
11. *3 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (24)
12-13. 1 fm i varje m. (24)
14. *2 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. (18)
Börja fylla kroppen och fortsätt under de sista varven.
På nästa varv virkas armarna ihop med kroppen. Gör likadant som med benen.

15. 6 fm på kroppen, 3 fm genom arm och kropp, 6 fm på kroppen, 3 fm genom arm och kropp. (18)
16.
1 fm i varje m. (18)
17. *1 fm, 2 ihop*, uppr *-* varvet ut. Avsluta med en sm i nästa m. (12)

Klipp av garnet, lämna en lång tråd så kropp och huvud kan sys ihop.

Öron (rosa, gör 2)
Lägg upp 5 lm.
1. Börja i andra lm från nålen, 4 fm. Vänd.
2. 1 lm, 1 fm i varje m. Vänd.
3. 1 lm, hö första m, 3 fm. Vänd.
4. 1 lm, hö första m, 2 fm. Vänd.
5. 1 lm, hö första m, 1 fm.

Klipp av garnet. Lämna en lagom lång tråd så örat kan sys fast på huvudet.

Tryne (rosa)
I en magisk ring virkas;
3 fm, 3 hst, 3 fm, 3 hst. Avsluta med en sm i första m.

Klipp av, lämna en lång tråd att sy fast nosen på huvudet med.

Montering
– Centrera kroppen under huvudet och sy fast.
– Öronen sys fast på sidan av huvudet, mellan varv 4 och 8.
– Nosen sys fast mellan varv 8 och 12, centrerat på huvudet. Brodera dit näsborrar med svart tråd.
– Brodera ögon på huvudet, strax ovanför nosen, med svart tråd.
– För att göra den lilla knorren valde jag att ta 3 trådar och fläta ihop och sedan fästa där bak på grisen.

Nu är lilla grisen redo för äventyr!

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

I min Facebook-grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, är alla välkomna att dela bilder på alster gjorda från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

Glöm inte tagga dina bilder på sociala medier med #annavirkpanna, så jag med får se dina fina alster.

❤ Anna Little Pig

Yarn: La Mia Cottony from Hobium Yarns in grey and pink.
Hook size: 3 mm
Size: appr 10 cm

Good to know
* Crochet in a spiral, without ending each round, if nothing else is told. Use a piece of scrapyarn or a marker to keep track of the beginning/end of the rows.
* Total number of stitches at the end of the round between (-).
* Instructions between *-* is repeated around or the number of times specified.
* Instructions between (-) is made in the same stitch/chainspace.
* Arms and legs are crocheted together with the body, if you prefer you can finish the body without attaching the arms and legs and attach them later.

Abbreviations US
mc – magic circle
ch – chain
st – stitch
slst – slip stitch
sc – single crocet
rnd – round
sk – skip
prev – previous
sc2tog – single crochet next 2 stitches together as one (decrease)
2in1 – 2 sc in next st (increase)
BLO – back loops only

Pattern

Head (pink)
1. 6 sc in a mc. (6)
2. *2in1*, rep *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, rep *-* around. (18)
4. *2 sc, 2in1*, rep *-* around. (24)
5. *3 sc, 2in1*, rep *-* around. (30)
6. *4 sc, 2in1*, rep *-* around. (36)
7-10. 1 sc in each st. (36)
11. *4 sc, sc2tog*, rep *-* around. (30)
12. 1 sc in each st. (30)
13. *3 sc, sc2tog*, rep *-* around. (24)
14. 1 sc in each st. (24)
15. *2 sc, sc2tog*, rep *-* around. (18)
Begin filling the head and continue to do so the last rounds.
16. *1 sc, sc2tog*, rep *-* around. (12)
17. *sc2tog*, rep *-* around. (6)

Cut the yarn, leave a long end to close the opening.

Leg (grey and pink, make 2)
Begin with grey.
1. 6 sc in a mc. (6)
2. *2in1*, rep *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, rep *-* around. (18)
4. In BLO. 1 sc in each st. (18)
Change to pink.
5-7. 1 sc in each st. (18)
8. *1 sc, sc2tog*, rep *-* around. (12)
Stuff lightly.
9-11. 1 sc in each st. (12)

Flatten the leg and crochet 6 sc across to close.

Arm (grey and pink, make 2)
Begin with grey.
1. 6 sc in a mc. (6)
2. *2in1*, rep *-* around. (12)
3. In BLO. 1 sc in each st. (12)
Change to pink.
4-6. 1 sc in each st. (12)
Stuff lightly.
7. *sc2tog*, rep *-* around. (6)

Flatten the arm and crochet 3 sc across to close.

Body (pink)
1. 6 sc in a mc. (6)
2. *2in1*, rep *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1*, rep *-* around. (18)
4. *2 sc, 2in1*, rep *-* around. (24)
Now it’s time to crochet the legs togheter with the body. Place the hook through the stitch on the leg and through the next stitch on the body, finish like a regular sc.
5. 3 sc on the body, 6 sc through first leg and body, 6 sc on the body, 6 sc through second leg and body, 3 sc on the body. (24)
6. *3 sc, 2in1*, rep *-* around. (30)
7-10. 1 sc in each st. (30)
11. *3 sc, sc2tog*, rep *-* around. (24)
12-13. 1 sc in each st. (24)
14. *2 sc, sc2tog*, rep *-* around. (18)
Begin filling the body and continue during the final rounds.
Time to crochet the arms och body together. Do it the same way as you did with the legs and body.
15. 6 sc on the body, 3 sc through first arm and body, 6 sc on the body, 3 sc through second arm and body. (18)
16.
1 sc in each st. (18)
17. *1 sc, sc2tog*, rep *-* around. End with a slst in next st. (12)

Cut the yarn, leave a long end to attach the head to the body.

Ear (pink, make 2)
Ch 5.
1. Begin in second ch from hook, 4 sc. Turn.
2. Ch 1, 1 sc in each st. Turn.
3. Ch 1, sk first st, 3 sc. Turn.
4. Ch 1, sk first st, 2 sc. Turn.
5. Ch 1, sk first st, 1 sc.

Cut the yarn. Leave an end long enough to attach the ear to the head.

Nose (pink)
In a mc crochet;
3 sc, 3 hdc, 3 sc, 3 hdc. End with a slst to first st.

Cut the yarn. Leave an end long enough to attach the nose to the head.

Assembly
– Center the body under the head and attach it.
– Attach the ears to the sides of the head, between row 4 and row 8.
– Attach the nose between row 8 and row 12, in the center of the head. Embroider nostrils with black.
– Embroider eyes on the head, just above the nose, with black.
– To make the tail I took 3 strands of pink yarn and twisted them together. Then I attached them to the back of the pig.

Now your little pig is ready for adventure!

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

In my Facebook group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, you can ask questions about my patterns, share pictures of your work with my patterns or just hang out with other AnnaVirkpanna fans 😉

Don’t forget to tag me in your pictures on social media, and use #annavirkpanna, so I can find and see your work.

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.