Granny Ampel / Plantholder

När jag testvirkade Karin / Virklust Poppy ampel blev jag så sugen på att göra en egen variant. Egentligen har jag lite annat att göra som borde gå före men jag kunde inte släppa tanken så jag letade upp lite garn som kunde passa och började virka.
Jag har en tendens att krångla till saker och ting lite mer än vad som behövs, därför valde jag att göra en väldigt enkel ampel som påminner lite om mormors-rute tekniken.
För att snofsa till min ampel lite gjorde jag en enkel tassel och fäste undertill. Tanken var att sätta några snygga pärlor på tasseln men det visade sig att jag inte hade några som var stora nog 😉

Ge gärna mönstret lite kärlek på Ravelry ->

I recently tested Karin / Virklust plantholder Poppy and got so inspired that I decided to design a plantholder myself.
Since I have a thing for making things more complicated then they need to be I forced myself to keep my plantholder clean and simple. It reminds me of a grannysquare in disguise as a plantholder 😀
To make it a little bit fancier I made a tassel and attached underneath. I wanted to put some beads on the tassel but I didn’t have beads big enough 😉

I’d be happy if you add your project to my Ravelry ->

English pattern below the Swedish.

Hartelijk dank aan Wendy de Vries die in het Nederlands heeft vertaald ❤
Pattern in Nederlands can be downloaded here (pdf)


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Granny Ampel

Garn: Kartopu Cotton Mix, 1 nystan i färgen Mustard 2166S (blir rester)
Virknål: 3,5 mm

Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
st – stolpe
bmb – bakre maskbågen
stgr – stolpgrupp
lmk – luftmask-kedja
3 st tills – 3 st virkas tillsammans i samma lmb eller över tre maskor

Bra att veta

 • 3 st tills i början på ett varv virkas så här: 2 lm, 2 st tills.
 • 1 lm / 3 lm ersätter första fm / st på ett varv.
 • Totalt antal maskor inom (-) i slutet på varvet.
 • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som anges.
 • Instruktioner inom (-) i varvet görs i samma m/lmb.
 • Varven avslutas med en sm i 3:e lm om inget annat anges.
Mönster

1. 12 st i en magisk ring. (12 st)
2. 5 lm (=1 st, 2 lm), *st i nästa m, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (12 st, 12 lmb)
3. 4 lm (=1 st, 1 lm), *1 st i lmb, 1 lm, 1 st i st, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 4. (24 st, 24 lmb)
4. 5 lm (=1 st, 2 lm), hö lmb, *1 st i st, 2 lm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (24 st, 24 lmb)
5. *1 st i st, 2 st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. (72 st)
6. Virkas i bmb. 1 fm i varje m varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (72 fm)
7. 2 lm, 2 st tills över nästa två m (=3 st tills), 3 lm, *3 st tills över nästa 3 m, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. (24 stgr, 24 lmb)
8. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 3 lm, hö stgr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. (24 stgr, 24 lmb)
9. Som varv 8.
10. 1 lm, *3 fm i lmb, hö stgr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (72 fm)
11. Som varv 7.

Nästa varv delas in i 3 delar, som blir basen för upphängningen.

12. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 7 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
13. Sm i lmb. *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 6 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
14. Sm i lmb. *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 5 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
15. Sm i lmb. *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 4 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
16. Sm i lmb. *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 3 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
17. Sm i lmb. *3 st tills i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 2 ggr totalt, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
18. Sm i lmb. 3 st tills i lmb, 3 lm, 3 st tills i nästa lmb, 1 lm. Vänd.
19. Sm i lmb, 3 st tills i lmb, 45 lm, sm i varje lm tillbaka längs lmk.

Klipp av garnet. På bilden nedan är första upphängningsdelen klar.

Del 2 och 3 till upphängningen

Se till att du har rätsidan mot dig, börja i första lediga lmb på varv 11 (se bild nedan) och upprepa varv 12-19 två gånger till, så du får tre upphängningsdelar. Fäst alla trådarna.

Nu ska du virka ihop de tre lmk så ampeln går att hänga upp. Börja med en ögla på virknålen, gör 1 fm i toppen på en lmk, 1 fm i toppen på nästa lmk och 1 fm i tredje lmk. Avsluta med en sm i första m.

Fortsätt resten av upphängningen med 50 lm. En sm i 15:e lm från nålen, en sm i varje lm längs lmk. Avsluta med en sm ner mellan två av fm på ihopvirkningen. Klipp av garnet och fäst trådarna. Som avslut gjorde jag en tassel och fäste i mitten under ampeln.

Jag hoppas du tycker om din nya Granny ampel!

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign
❤ Anna


Granny Plantholder

Yarn: Kartopu Cotton Mix, 1 ball in color Mustard 2166S (will leave leftovers)
Hook size: 3,5 mm

Abbreviations US

ch – chain
chsp – chainspace
slst – slipstitch
dc – double crochet
sc – single crochet
BLO – back loops only
st/sts – stitch/stitches
rep – repeat
beg – beginning
dc3tog – double crochet 3 together across the next 3 stitches or in a chsp

Good to know
 • Ch2, dc2tog replaces dc3tog in the beginning of a round.
 • Ch1/ch3 to replace first sc/dc on a round.
 • Total number of stitches between (-) at the end of the round.
 • Instructions between *-* is repeated around or the number of times specified.
 • Instructions between (-) in a round is made in the same st/chsp.
 • End the round with a slst in 3rd ch of beg 3, if nothing else is told.
Pattern

1. 12 dc in a magic ring. (12 dc)
2. Ch5 (=1 dc, ch2), *dc in next st, ch2*, rep *-* around. End with a slst in 3rd ch of beg 5. (12 dc, 12 chsp)
3. Ch4 (=1 dc, ch1), *1 dc in chsp, ch1, 1 dc in next dc, ch1*, rep *-* around. End with a slst in 3rd ch of beg 4. (24 dc, 24 chsp)
4. Ch5 (=1 dc, ch2), skip chsp, *1 dc in dc, ch2, skip chsp*, rep *-* around. End with a slst in 3rd ch of beg 5. (24 dc, 24 chsp)
5. *1 dc in dc, 2 dc in chsp*, rep *-* around. (72 dc)
6. In BLO. 1 sc in each st around. End with a slst in first st. (72 sc)
7. Ch2, dc2tog across next two sts (=dc3tog), ch3, *dc3tog across next 3 sts, ch3*, rep *-* around. End with a slst in top of dc2tog. (24 dc3tog, 24 chsp)
8. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3, sk dc group*, rep*-* around. End with a slst in top of first dc3tog. (24 dc3tog, 24 chsp)
9. As round 8.
10. Ch1, *3 sc in chsp, skip dc group*, rep *-* around. End with a slst in first st. (72 sc)
11. As round 7.

On the next round it’s time to separate the round into three parts, these will be the the base of the hanger. Turn the work after each row.

12. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep *-* 7 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (8 dc3tog)
13. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep *-* 6 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (7 dc3tog)
14. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep *-* 5 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (6 dc3tog)
15. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep*-* 4 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (5 dc3tog)
16. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep *-* 3 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (4 dc3tog)
17. Slst in chsp, *dc3tog in chsp, ch 3*, rep *-* 2 times, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (3 dc3tog)
18. Slst in chsp, dc3tog in chsp, ch 3, dc3tog in next chsp, ch1. Turn. (2 dc3tog)
19. Slst in chsp, dc3tog in chsp, ch45, slst in each ch back to the top of dc3tog. Cut the yarn. On the pictures below the first part, of three, for the hanger is done.

Part 2 and 3 for the hanger

Make sure you have the right side facing you. Begin in the first free chsp on row 11 (se picture below), repeat rows 12-19 two more times. Now you will have all three parts for the hanger. Secure all ends.

Time to crochet all three parts together to make one hanger. Start with a loop on the hook, 1 sc in top of one “hanger-part”, 1 sc in next hanger and 1 sc in the last hanger. End with a slst in the first st. Do NOT cut the yarn.

Ch 50, slst in 15th ch from the hook. Continue with one sc in each ch back to the 3 sc. End with a slst between two sc. Cut the yarn and secure the ends. To finish my planthanger, I made a tassel and attached in the center underneath.

I hope you enjoy your new Granny planthanger!

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns/pdf´s with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign

❤ Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.