Circle of Life kofta mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Circle of Life kofta

Garn: Kartopu Cozy Wool Sport Prints, färg H1907, 100 g/280 m
Antal nystan: 7 st
Virknål: 5 mm
Storlek ruta: 112*112 cm
Extra: 4 maskmarkörer

Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
relst fr – reliefstolpe framifrån
relst bak – reliefstolpe bakifrån
 – hoppa över
2 st tills – 2 st virkas ihop över nästa två maskor
2 fm tills – 2 fm virkas ihop över nästa två maskor
V-m – v-maska; 1 st, 2 lm, 1 st i samma m.

pop – popcorn; 5 st i samma m/lmb, ta bort öglan från nålen, placera nålen genom den första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, dra genom, lås med en lm. Denna lm räknas inte som en m.

kors st – hoppa över en maska (bild 1), stolpe i nästa m (bild 2), gå tillbaka och gör en stolpe i den överhoppade maskan. När nästa par korsade ska göras, hoppa över en ovirkad maska. Alltså inte mer än 1 stolpe i varje maska.

Bra att veta
  • Varje varv avslutas med en sm i första maskan, om inget annat anges.
  • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut, om inget annat anges.
  • Instruktioner inom (-) görs i samma m/lmb.
  • I slutet av varje varv finns totala antalet maskor inom (-). 
  • Gömda maskan är första m efter ett hörn, den kan vara lite lätt att missa om man inte är så van att virka.
  • Första maskan på varvet ersätts av lm; fm = 1 lm, hst = 2 lm, st = 3 lm, dst = 4 lm.
  • Mönstret är lätt att anpassa efter annat garn och virknål, men då blir även garnåtgången annorlunda mot min.
  • Vill du göra den mindre kan det vara lämpligt att stanna efter de varv där jag skrivit in min storlek på rutan som notis. Om du avslutar innan mig så se till att göra ett varv med bara stolpar som avslut. Det blir lättare att virka ihop då.
  • Vill du göra den större fortsätter du att upprepa partierna med korsade st och vanliga stolpar tills du har den storleken på rutan du önskar. Se till att avsluta med ett varv vanliga stolpar så blir det lättare att virka ihop.
Mönster

1. 6 fm i en magisk cirkel. Avsluta med en sm i första fm. (6 fm)
2. 2 hst i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i 2:a lm av inledande 2. (12 hst)
3. V-m i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (24 st, 12 2-lmb)
4. Sm i 2-lmb, *(1 fm, 8 lm, 1 fm) i 2-lmb, 1 fm mellan nästa 2 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 fm, 12 8-lmb)
5. Sm till 4:e lm. *1 fm i lmb, 5 lm, hoppa till nästa lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (12 fm, 12 5-lmb)

6. Sm i 5-lmb, *V-m i fm, 4 st om 5-lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (48 st, 12 V-m)
7. *Pop i 2-lmb, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (12 pop, 72 st)
8. *(Relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 relst fr, 12 2-lmb, 72 st)
9. *Relst fr o m relst, (pop, 3 lm, pop) i 2-lmb, relst fr om relst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 pop, 24 relst, 12 3-lmb, 72 st)
10. *(Relst fr, 2 lm, relst fr) om relst+pop, 1 st i lmb, (relst fr, 2 lm, relst fr) om nästa pop+relst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (48 relst, 24 2-lmb, 84 st)

11. Sm i 2-lmb, *pop i 2-lmb, 2 lm, pop i st, 2 lm, pop i 2-lmb, hö relst, 6 st, hö relst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 pop, 24 2-lmb, 72 st)
12. *(Relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 1 lm, 1 st i nästa pop, 1 lm, (relst fr, 2 lm, relst fr) om nästa pop, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (48 relst, 24 2-lmb, 24 1-lmb, 84 st)
13. Sm i 2-lmb, *st i 2-lmb, st i relst, pop i 1-lmb, 2 lm, hö st, pop i 1-lmb, st i relst, st i 2-lmb, hö relst, 6 st, hö relst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 pop, 12 2-lmb, 120 st)

14. Sm i st, *(relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 1 lm, (relst fr, 2 lm, relst fr) om pop, 10 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (48 relst, 24 2-lmb, 12 1-lmb, 120 st)
15. *st i relst, st i 2-lmb, hö relst, pop i 1-lmb, hö relst, st i 2-lmb, st i relst, 10 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm 3:e lm av inledande 3. (12 pop, 168 st)
16. Sm i st, *(relst fr, 1 lm, relst fr) om pop, 14 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (24 relst, 12 1-lmb, 168 st)
17. *St i 1-lmb, st i relst, 14 st, st i relst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (204 st)

Dags att sätta ut markörer för att göra 4 hörn. Jag började räkna på en stolpe gjord i en lmb och sen 9 m fram (10 totalt), där jag satte hörn 1, men det går bra med vilken maska som helst att börja i. 

Sätt en markör i en maska (hörn 1), räkna 50 m, sätt en markör i nästa m (hörn 2), räkna 50 m till, sätt en markör i nästa m (hörn 3), räkna 50 m till (hörn 4), nu ska det finnas 50 m kvar mellan hörn 4 och hörn 1. Börja virka i maskan som är hörn 1.

18. *(1 dst, 2 lm, 1 dst) i samma m, 50 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 4:e lm av inledande 6. (2 dst, 50 relst /sida)
19. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 7 st, 4 hst, 30 fm, 4 hst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (18 st, 8 hst, 30 fm /sida)
20. *3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 9 st, 6 hst, 26 fm, 6 hst, 6 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (22 st, 12 hst, 26 fm /sida)

21. *5 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 13 st, 8 hst, 18 fm, 8 hst, 8 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (30 st, 16 hst, 18 fm /sida)
22. *7 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 18 st, 11 hst, 6 fm, 11 hst, 11 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (40 st, 22 hst, 6 fm /sida)
23. *9 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, 59 fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (70 fm /sida)

24. Första paret kors st på varvet görs så här: 3 lm (=1 st), korsa sedan de 3 lm och gör en stolpe i sista m på fg varv (=första kors st paret). *5 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st (i gömda m), 29 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (34 par kors st, 6 st /sida)
25. *7 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 30 kors st, (första korsande st efter hörnet görs i den gömda m)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (37 par kors st, 4 st /sida)
26. *8 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 30 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (38 par kors st, 6 st /sida)

27. *10 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 31 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (41 par kors st, 4 st /sida)
28. *11 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 31 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (42 par kors st, 6 st /sida)
29. *25 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 65 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (92 st /sida)
30. 2 lm (räknas ej), *26 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 66 relst bak*. Avsluta med en sm i första relst. (92 relst, 2 st /sida)
31. *27 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 67 st*. Avsluta med en sm i första m. (96 st /sida) 

32. *28 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 68 st*. Avsluta med en sm i första m. (98 st /sida)
33. *29 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 69 st*. Avsluta med en sm i första m. (100 st /sida)
34. 2 lm (räknas ej), *30 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 70 relst bak*. Avsluta med en sm i första relst. (100 relst, 2 st /sida)
35. *16 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 35 kors st, (första korsande st efter hörnet görs i den gömda m)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (51 par kors st, 4 st /sida)
36. *17 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 35 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (52 par kors st, 6 st /sida)

37. *19 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 36 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (55 par kors st, 4 st /sida)
38. *20 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 36 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (56 par kors st, 6 st /sida)
39. *22 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 37 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (59 par kors st, 4 st /sida)
40. *46 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 76 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (126 st /sida)
41. *2 lm (räknas ej), *48 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 78 relst bak*. Avsluta med en sm i första relst. (126 relst, 2 st /sida)

Notis: Här mäter min ruta ca 82*82 cm.

42. *49 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 79 st*. Avsluta med en sm i första m. (130 st /sida) 
43. *50 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 80 st*. Avsluta med en sm i första m. (132 st /sida)
44. *51 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 81 st*. Avsluta med en sm i första m. (134 st /sida)
45. 2 lm (räknas ej), *52 relst bak, (1 st, 2 lm, 1 st) i hörn-lmb, 82 relst bak*. Avsluta med en sm i första relst. (134 relst, 2 st /sida)

Notis: Här mäter min ruta ca 90*90 cm.

46. *27 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 41 kors st, (första korsande st efter hörnet görs i den gömda m)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (68 par kors st, 4 st /sida)
47. *28 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 41 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (69 par kors st, 6 st /sida)
48. *30 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 42 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (72 par kors st, 4 st /sida)
49. *31 kors st, 1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 1 st, 42 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (73 par kors st, 6 st /sida)
50. *33 kors st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 43 kors st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (76 par kors st, 4 st /sida)
51. *68 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 88 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (160 st /sida)

Notis: Här mäter min ruta 112*112 cm, det är lagom stort för mig.

Ihopvirkning

Vik in enligt bild nedan. Sätt markör i hörnen (genom båda sidorna), räkna 38 maskor in och sätt markörer där (genom båda sidorna). Om du önskar mindre hål för armarna så sätt markörerna så långt in som det passar.

Virka ihop från rätsidan med smygmaskor i bakre maskbågen. Se nålens placering på bilden nedan. (Det går såklart lika bra att sy ihop eller virka ihop på annat sätt).

Virka runt öppningen

Börja där du virkat ihop sidorna.

1. *1 st i första lmb, 2 st tills (med ett ben i varje lmb), 1 st i andra lmb. Fortsätt med 1 st i varje m till nästa lmb.* Upprepa *-* en gång till. Avsluta med en sm i första st.
2. *1 st, 1 relst fr om nästa st*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första m.
3. *1 st, 1 relst fr om relst*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första m.
4-5. Upprepa v 3.
6. 1 lm, *10 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första fm. (Detta varvet går inte jämnt ut).
7. 1 lm, fortsätt med 1 fm i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i första fm.

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Virka runt armhål

Börja där du virkat ihop kanterna.

1-2. 1 st i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3.
3. 2 lm, 1 st i nästa m (=2 st tills), *1 st i vardera nästa 5 m, 2 st tills över nästa två m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första 2 st tills. (går inte jämnt ut)
4. Upprepa v 2.
5. Upprepa v 3.
6-7. Upprepa v 2.
8. Upprepa v 3.
9. Upprepa v 2.
10. Virka i bmb. 1 fm i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i första fm. 

Klipp av garnet. Fäst trådarna. Se till att du syr ihop det lilla hålet som blir i armhålan. Gör likadant runt andra armhålet.

#annavirkpanna #cirlceoflifecocoon

 Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna