Dandelia mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Dandelia

Garn: Alize Cotton Gold (100 g / 330 m)
Färg och åtgång: 1 nystan vardera av 2905 (färg A) och 5508 (färg B)
Virknål: 4.5 mm
Storlek ruta:
62*62 cm

Bra att veta
  • Inledande maskor görs som stående m alt. med lm enligt följande; 1 fm = 1 lm, 1 hst = 2 lm, 1 st = 3 lm osv.
  • Varje varv avslutas med en sm i första m om inget annat anges.
  • Totalt antal maskor på varvet anges inom (-) i slutet på varvet.
  • Inledande 3 st tills görs; 2 lm, 2 st tills.
  • Arbetet kan skåla sig men det rättar till sig med blockning.
Virktermer

lm – luftmaska
lmb –
luftmaskbåge
sm –
smygmaska
fm –
fast maska
hö –
hoppa över
nä –
nästa
hst –
halvstolpe
st –
stolpe
dst –
dubbelstolpe
fg –
föregående
bmb – bakre maskbågen
3 st tills – 3 stolpar virkas tillsammans i samma maska/luftmaskbåge
3 relstb tills – 3 reliefstolpar virkas bakifrån, tillsammans om 3 maskor
stgr – stolpgrupp (en grupp av stolpar, reliefstolpar eller liknande)
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relstfr – relief stolpe framifrån
reldstfr – relief dubbelstolpe framifrån
relfmb – relief fast maska bakifrån
relhstb – relief halvstolpe bakifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
crabst – crabstitch; fasta maskor åt höger istället för vänster
*-*
– upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m/lmb
[-]– upprepningar inom ett varv, görs det antal ggr som anges

puff – puffmaska; *Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm (lm räknas inte som en egen m)

X-st – korsade stolpar; hö 1 m, st i nä m, korsa framför den nyss gjorda st och gör en st i den överhoppade m.

Mönster

1. Färg A. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. *1 st, 1 lm*. (12 st, 12 1-lmb)

3. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 1 lm, 1 relstfr om st, 1 lm*. (12 stgr, 12 relstfr, 24 1-lmb)

4. Sm i lmb, *1 hst i lmb, 1 relhstfr om relstfr, 1 hst i lmb, 1 relhstfr om 3 st tills på fg v*. 
(24 hst, 24 relhstfr)

5. Färg B. Börja om valfri m. 
1 relstb om varje m varvet runt. (48 relstb)

6. 1 lm (räknas ej), *1 fm, 3 lm, hö 1 m*. (24 fm, 24 3-lmb)

7. Färg A. Börja i valfri lmb. 
*3 st tills i lmb, 3 lm, hö fm*. (24 stgr, 24 3-lmb)

8. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 1 lm, 1 relstfr om 3 st tills på fg varv, 1 lm*. 
(24 stgr, 24 relstfr, 48 1-lmb)

9. 2 lm (räknas ej), *1 relhstfr om 3 st tills, 1 hst i lmb, 1 relhstfr om relstfr, 1 hst i lmb*.
(48 relshstfr, 48 hst)

10. Färg B. Börja om valfri m. 
1 relstb om varje m varvet runt. (96 relstb)

11. 1 lm (räknas ej), *1 fm, 3 lm, hö 1 m*. (48 fm, 48 3-lmb)

12. Färg A. Börja i valfri lmb. 
*3 st tills i lmb, 2 lm, hö fm*. (48 stgr, 48 2-lmb)

13. Sm i lmb, *3 st tills i lmb, 1 lm, 1 relstfr om 3 st tills på fg varv, 1 lm*. 
(48 stgr, 48 relstfr, 96 1-lmb)

14. 2 lm (räknas ej), *1 relhstfr om 3 st tills, 1 hst i lmb, 1 relhstfr om relstfr, 1 hst i lmb*. 
(96 relshstfr, 96 hst)

15. Färg B. Varvet virkas endas om de vanliga hst, börja i valfri hst. 
*2 relstb tills om nästa två vanliga hst (hö relhstfr mellan), 2 lm, hö relhstfr*. 
(48 relstb tills, 48 2-lmb)

16. 1 lm, *1 relfmfr om 2 relstb tills, 3 fm om 2-lmb*. (48 relfmfr, 144 fm)

17. 1 lm, *1 fm i relfmfr, 4 lm, hö 3 m*. (48 fm, 48 4-lmb)

18. Färg A. Börja i valfri lmb. 
*3 st tills i lmb, 4 lm, hö fm, 1 fm i lmb, 4 lm, hö fm*. 
(24 stgr, 24 fm, 48 4-lmb)

** På varven nedan räknas inte de 2 lm i början, de är bara för att du ska komma upp i höjd för att göra en relstfr. När du ska göra en relstfr om den relstfr som har 2 lm intill sig så se till att du gör relst om både de 2 lm och den första relstfr på varvet. **

19. 2 lm, *1 relstfr om stgr på fg varv, 1 lm, hö lmb, 5 st i fm, 1 lm, hö lmb*.
(24 relstfr, 24 stgr med 5 st i varje, 48 1-lmb)

20. 2 lm, *1 relstfr om relstfr på fg v, 1 lm, hö 2 st, 5 st i nä m, 1 lm, hö 2 st*.
(24 relstfr, 24 stgr med 5 st i varje, 48 1-lmb)

21. 2 lm, *1 relstfr om relstfr på fg v, 1 lm, hö 2 st, 5 st i nä m, 1 lm, hö 2 st*.
(24 relstfr, 24 stgr med 5 st i varje, 48 1-lmb)

22. Färg B. Börja i valfri relstfr. 
*5 st i relstfr, 2 lm, hö 2-lmb och 2 st, 1 fm i 3:e st av 5, 2 lm, hö 2 st och 2-lmb*.
(24 stgr med 5 st i varje, 24 fm, 48 2-lmb)

23. 2 sm, *5 st i 3:e st, 3 lm, hö 2 st och 2-lmb, fm i fm, 3 lm, hö 2-lmb och 2 st*.
(24 stgr med 5 st i varje, 24 fm, 48 3-lmb)

24. 2 sm, *5 st i 3:e st, 3 lm, hö 2 st och 3-lmb, fm i fm, 3 lm, hö 3-lmb och 2 st*.
(24 stgr med 5 st i varje, 24 fm, 48 3-lmb)

** Härifrån skriver jag bara antal maskor / sida istället för hela varvets totala antal. Hörn-lmb skrivs inte ut. **

25. 2 sm, *(2 st, 2 lm, 2 st) i 3:e st, [5 lm, hö 2 st och 3-lmb, 2 st tills i fm, 5 lm, hö 3-lmb och 2 st, fm i 3:e st], upprepa [-] 5 ggr tot, 5 lm, hö 2 st och 3-lmb, 2 st tills i fm, 5 lm, hö 3-lmb och 2 st*.
(6 2 st tills, 5 fm, 4 st, 12 5-lmb / sida)

26. *2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, 2 st, [5 st i 5-lmb, hö 2 st tills, 5 st i 5-lmb, hö fm], upprepa [-] 5 ggr tot, 5 st i 5-lmb, hö 2 st tills, 5 st i 5-lmb*. (68 st)

27. Färg A. Börja i en hörn-lmb. 
*(2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 9 relstb, 15 relhstb, 20 relfmb, 15 relhstb, 9 relstb*. (4 st, 18 relstb, 30 relhstb, 20 relfmb)

28. 1 lm, *2 fm, (2 fm, 2 lm, 2 fm) i hörn-lmb, 2 fm, 3 hst, 17 st, 8 hst, 12 fm, 8 hst, 17 st, 3 hst. (34 st, 22 hst, 20 fm) 

29. 1 lm, 4 fm, *(1 fm, 2 lm, 1 fm), 76 fm*, på sista upprepningen görs 72 fm istället för 76. (78 fm)

30. Färg B. Börja i en hörn-lmb. 
*(1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, hö 1 m, 10 fm i bmb, hö 1 m, [1 fm, 3 lm, hö 2 m], upprepa [-] 18 ggr tot, 1 fm, hö 1 m, 10 fm i bmb*.
(41 fm, 18 3-lmb)

31. Färg A. Börja i en hörn-lmb. 
*(1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, hö 1 m, 11 fm i bmb, 3 lm, [1 fm i lmb, 3 lm, hö fm], upprepa [-] 17 ggr tot, 1 fm i lmb, 3 lm, 11 fm i bmb, hö 1 m*.
(42 fm, 19 3-lmb)

32. Färg B. Börja i en hörn-lmb. 
*(1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, hö 1 m, 11 fm i bmb, 3 lm, hö lmb och fm, [1 fm i lmb, 3 lm, hö fm], upprepa [-] 16 ggr tot, 1 fm i lmb, 3 lm, hö fm och lmb, 11 fm i bmb, hö 1 m. 
(41 fm, 18 3-lmb)

33. Färg A. Börja i en hörn-lmb. 
*(1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, 12 fm i bmb, 3 fm i lmb, [1 fm i fm, 2 fm i lmb], upprepa [-] 16 ggr tot, 1 fm i fm, 3 fm i lmb, 12 fm i bmb*,
(81 fm)

34. Sm till hörn-lmb, *(1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb, 1 fm i varje m till nästa hörn*. (83 fm)

35. Färg B. Börja i en hörn-lmb. När första X-st görs i en omgång på detta varvet hoppar du över 2 m. Eftersom det först ska hoppas över en maska enligt mönstret, sen består X-st av två maskor där du först hoppar över en maska, gör en stolpe och sen korsar den gjorda stolpen och gör en stolpe i den maskan du hoppade över.
*(2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, hö 1 m, 7 X-st, 1 lm, hö 1 m, [puff i nä m, 1 lm, hö 2 m], upprepa [-] 17 ggr tot, puff i nä m, 1 lm, hö 1 m, 7 X-st*.
(4 st, 14 X-st, 18 puffm, 19 1-lmb)

36. *2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 2 st, 7 X-st, [puff i lmb, 1 lm, hö puff], upprepa [-] 18 ggr tot, puff i lmb, 7 X-st*.
(8 st, 14 X-st, 19 puffm, 18 1-lmb)

37. *4 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 4 st, 7 X-st, [1 lm, hö puff, puff i lmb], upprepa [-] 18 ggr tot, 1 lm, hö puff, 7 X-st.
(12 st, 14 X-st, 18 puffm, 19 1-lmb)

38. Färg A. Börja i en hörn-lmb. 
*(2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, hö 1 m, 19 st, [2 st i lmb, relstfr om puffm], upprepa [-] 18 ggr, 1 st i lmb, 20 st*.
(80 st, 18 relstfr)

39. 1 fm i varje m varvet runt, i hörn-lmb görs (1 fm, 2 lm, 1 fm). (100 fm)

Babyfilt

40. Färg B. Börja i en hörn-lmb. 2 crabst i hörn-lmb, 1 crabst i varje m varvet runt. 

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka din ruta för bästa resultat.

Kudde

Det finns flera olika sätt att göra en kudde av rutan. Jag valde att vika rutan enligt bilden nedan. Virka ihop de invikta sidorna med smygmaskor i bakre maskbågen. Vill du kunna öppna kudden och ta ut innerkudden så lämna en flik ovirkad, sy fast en knapp i mitten, stoppa i en kudde och stäng fliken genom att använda en hörn-lmb som knapphål. Behöver du inte kunna öppna kudden virkar du helt enkelt ihop sista fliken på samma sätt som de andra.

#annavirkpanna #dandeliapillow #dandeliablanket

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna