Ocean Star mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Ocean Star Mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 48 cm efter blockning

Bra att veta
  • Mandalan kan bubbla sig efter vissa varv, detta rättar till sig.
  • Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st, 4 lm = 1 dst.
  • Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges.
  • Fortsätt med given färg till en ny anges.
  • Totalt antal maskor inom () i slutet av varje varv.
  • Inledande 2 st tills görs; 2 lm + 1 st i angiven m.
  • Inledande 3 st tills görs; 2 lm + 2 st tills i angivna m.
  • Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över.
Virktermer

m – maska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst- halvstolpe 
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
hö – hoppa över
bmb – bakre maskbågen

relfmfr – relief fast maska framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån
2 relstb tills – 2 reliefstolpar bakifrån virkas ihop om angivna maskor

2 st tills – 2 stolpar virkas ihop i samma m/lmb eller över givna m/lmb
3 st tills – 3 stolpar virkas i samma m/lmb.
pic – picot; 3 lm, sm i första lm.

pop – 5 st i samma m, ta bort öglan från virknålen, placera framifrån i första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, dra genom. Stäng med 1 lm (lm räknas inte som en egen m).

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma maska
[-] – upprepningar över flera maskor, görs givet antal gånger
[[-]] – när det finns flera olika upprepningar inom varvet, över flera maskor

Färgschema  

Turkos; Färg 1 – 385, färg 2 – 253, färg 3 – 401, färg 4 – 105

Brun; Färg 1 – 130, färg 2 – 179, färg 3 – 503, färg 4 – 162

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. 2 st i varje m varvet runt. (24 st)

3. Färg 2. *5 st i en m, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 1 m*. (30 st, 6 fm)

4. *2 st, (1 st, 3 lm, 1 st) i nästa m, 2 st, 1 lm, hö fm*. (36 st, 6 3-lmb, 6 1-lmb)

5. Färg 3. *1 fm i 1-lmb, 4 lm, hö 3 st, (2 st, 3 lm, 2 st) i 3-lmb, 4 lm, hö 3 st*. (6 fm, 24 st, 12 4-lmb, 6 3-lmb)

6. 1 lm, *1 fm i fm, (1 fm, 2 hst) i 4-lmb, 2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i 3-lmb, 2 st, (2 hst, 1 fm) i 4-lmb*. (18 fm, 24 hst, 48 st, 6 lmb)

7. Färg 1. Börja i fm efter 2 hst. 
*2 st tills (första st i första fm av 3, hö 1 fm, andra st i sista fm), 3 hst, 3 st, 3 st i lmb, 3 st, 3 hst*. (6×2 st tills, 36 hst, 54 st) 

8. Färg 4. Börja om 2 st tills. 
*1 relfmfr om 2 st tills, 3 lm, hö 2 m, 4 hst, 1 st, 3 st i nästa m (mittersta st av de tre i samma m på fg varv), 1 st, 4 hst, 3 lm, hö 2 m*. (6 relfmfr, 48 hst, 30 st, 12 lmb)

9. Färg 2. Börja i andra m efter relfmfr+lmb. 
*5 hst, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, 5 hst, 3 lm, hö 1 m+lmb, 1 relfmfr om relfmfr, 3 lm, hö lmb+1 m*. (6 relfmfr, 60 hst, 24 st, 6 2-lmb, 12 3-lmb)

10. Färg1. Börja i lmb innan relfmfr. 
*pop i 3-lmb, 1 lm, pop i nästa 3-lmb, 1 lm, [1 st, 1 lm, hö 1 m] 3 ggr, 1 st, 1 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i 2-lmb, 1 lm, upprepa [-] 3 ggr, 1 st, 1 lm*. (12 pop, 60 st, 6 2-lmb, 66 1-lmb)

11. 1 lm, *1 relfmfr om pop, 1 lm, pop i lmb, 1 lm, 1 relfmfr om pop, [1 st i st, 1 st i lmb] 4 ggr, 1 st i st, 3 st i 2-lmb, upprepa [-] 4 ggr, 1 st i st*. 
(12 relfmfr, 12 lmb, 126 st)

12. Färg 3. Börja i relfmfr innan pop. 
*2 st tills med första st i relfmfr innan pop och andra st i relfmfr efter pop, 21 relstb*. (6×2 st tills, 126 relstb)

13. 1 lm, *hö 2 st tills, 10 fm, 2 fm i nästa m (den 11:e fm efter 2 st tills), 10 fm*. (132 fm)

14. 1 lm, *1 fm, 3 lm, hö 1 m*. (66 fm, 66 lmb)

15. Färg 2. Börja i lmb efter fm precis ovanför ett pop. 
*[2 st tills i lmb, 1 lm, hö fm] 5 ggr, (2 st tills, 1 lm, 2 st tills, 1 lm, 2 st tills) i nästa lmb, 1 lm, hö fm, [-] 5 ggr*. (78×2 st tills, 78 lmb)

16. Sm i lmb, *[2 st tills i lmb, 2 lm, hö 2 st tills] 5 ggr, [[(2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i nästa lmb, 2 lm, hö 2 st tills]] 2 ggr, [-] 6 ggr.* (90×2 st tills, 90 lmb)

17. Färg 4. Börja högst upp på en ’spets’, i lmb mellan de första 2 st tills i samma lmb. 
*pop i lmb, 2 lm, pop i nästa lmb, 2 lm, pop i nästa lmb, [1 relstfr om 2 st tills, 2 st i lmb] 12 ggr, 1 relstfr om 2 st tills*. (18 pop, 12 lmb, 78 relstfr, 144 st)

18. Sm i lmb, *pop i lmb, 2 lm, pop i nästa lmb, 2 lm, relfmfr om pop, [fm i relstfr, 3 lm, hö 2 st] 11 ggr, 1 fm i relstfr, 1 relfmfr om pop, 2 lm*. (12 pop, 78 fm, 12 relfmfr, 18 2-lmb, 72 3-lmb)

19. Sm i lmb, *pop i lmb, 2 lm, relfmfr om pop, 2 fm (i relfmfr och fm), [1 fm i lmb, 3 lm, hö fm] 11 ggr, 1 fm i lmb, 2 fm (i fm och relfmfr), relfmfr om pop, 2 lm*. (6 pop, 12 relfmfr, 96 fm, 12 2-lmb, 66 3-lmb)

20. Färg 3. Börja i lmb innan ett pop. 
*1 fm i lmb, 2 lm, hö pop, 1 fm i nästa lmb, 4 fm, 2 hst i vardera nästa tre lmb, 2 st vardera i nästa två lmb, 3 dst i nästa lmb, 2 st vardera i nästa två lmb, 2 hst i vardera nästa tre lmb, 4 fm*. (60 fm, 108 hst, 48 st, 18 dst, 6 lmb)

21. 1 lm, 1 hst i fm, *(1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, 15 hst, 1 st i dst, 2 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa dst, 2 lm, 1 st i nästa dst, 15 hst*. (På sista upprepningen görs 14 hst i stället för 15). (180 hst, 42 st, 12 1-lmb, 18 2-lmb)

22. Färg 1. Börja i första st ovanför ett pop. 
*[1 relstb om st, 2 hst i lmb] 2 ggr, 1 relstb om st, 15 relstb om hst, [1 relstb om st, 3 hst i lmb] 3 ggr, 1 relstb om st, 15 relstb om hst*. (222 relstb, 78 hst)

23. *3 st tills i relstb, 3 lm, hö 2 hst, (3 st tills, 3 lm, 3 st tills) i nästa relstb, 3 lm, hö 2 hst, [3 st tills i nästa relstb, 3 lm, hö 2 relstb] 5 ggr, 3 st tills i nästa relstb, 3 lm, hö 1 relstb+3hst, (1 st, 3 lm, 1 st) i relstb, hö 3 hst, (1 st, 3 lm, 1 st) i nästa relstb, 3 lm, hö 3 hst, hö 3 hst+1 relstb, upprepa [-] 5 ggr*. (84×3 st tills, 24 st, 102 lmb)

24. Färg 2. Börja i 3-lmb i toppen mellan två grupper av 3 st tills i samma lmb
*(3 st, 2 lm, 3 st) i lmb, 2 fm i vardera nästa 7 lmb, (-) i nästa två lmb, 2 fm i vardera nästa 7 lmb*. (108 st, 168 fm, 18 lmb)

25. Färg 3. Börja där fg varv slutade. 
*3 relstb, 3 st i lmb, 3 relstb, 3 lm, hö 1 fm, 12 fm, hö 1 fm, 3 relstb, 3 st i lmb, 2 relstb, 2 relstb tills om nästa två st, 2 relstb, 3 st i lmb, 3 relstb, hö 1 fm, 12 fm, 3 lm, hö 1 fm*. (96 relstb, 6×2 relstb tills, 54 st, 144 fm, 12 lmb)

26. Färg 4. Börja där fg varv slutade. 
*9 fm i bmb, 1 fm i lmb, [pic, 1 lm, hö 1 fm, 1 fm i nästa m] 6 ggr, 7 fm i bmb, hö 1 m, 3 st i nästa m (relstb tills), hö 1 m, 7 fm i bmb, 1 fm i nästa m, [-] 6 ggr (den 6:e ggr görs fm i lmb)*. (222 fm, 36 st, 72 pic, 72 lm)

Fäst trådarna och blocka ditt arbete lätt för bästa resultat.

#annavirkpanna #oceanstarmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna