Vere Flos mandala mönster


Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

coffee_small

Vere Flos mandala
Vere Flos mandala

Garn: Scheepjes Catona
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: ca 38 cm

Bra att veta
  • Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges.
  • Fortsätt md angiven färg till en ny ges.
  • Inledande m på varven görs som en stående m, men kan ersättas med lm;
    1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st
  • Mandalan kan bubbla sig en del, detta rättar till sig vid blockning.
  • Inledande st tills ersätts första st med 2 lm.
  • I slutet av varje varv finns totalt antal maskor inom (-).
Virktermer

lm – luftmaska
m – maska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
hst – halvstolpe
st – stolpe
hö – hoppa över
relfmfr – relief fast maska framifrån
relhstfr – relief halvstolpe framifrån
relstb – reliefstolpe bakifrån

2 st tills – 2 stolpar tillsammans i samma m/lmb eller över givna maskor
3 st tills – 3 stolpar tillsammans i samma lmb
pop – popcorn; 5 st i samma m, ta bort öglan från virknålen, placera virknålen framifrån genom första st, sätt tillbaka öglan på virknålen, dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en egen m).
pic – picot; 3 lm, sm i första lm.

*-* – upprepas varvet runt
(-) – görs i samma m
[-] – upprepas givet antal ggr inom ett varv

Färgschema

Färg 1 – 208                        Färg 2 – 128
Färg 3 – 222                         Färg 4 – 412

Mönster

1. Färg 1. 12 st i en magisk ring. (12 st)

2. Färg 2. Börja i valfri m. 
*1 st, 1 lm, pop i nästa m, 1 lm*. (6 st, 6 pop, 12 lmb)

3. Färg 3. Börja i valfri st.
*5 st i st, 2 lm, relfmfr om pop, 2 lm*. (30 st, 6 relfmfr, 12 lmb)

4. *|1 st i st, 1 lm] 4 ggr, 1 st i sista st, hö lmb+relfmfr+lmb*. (30 st, 24 lmb)

5. Sm i lmb, *[3 st tills I lmb, 2 lm, hö st] 3 ggr, 3 st tills I lmb, hö 2 st*. 
(24×3 st tills, 18 lmb)

6. Färg 2. Börja i lmb mellan första och andra 3 st tills av fyra. 
*[(2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i lmb, hö 3 st tills] 3 ggr, 2 lm, hö 3 st tills, 1 fm mellan de två grupperna av 3 st tills, 2 lm, hö 3 st tills*.
(36×2 st tills, 6 fm, 30 lmb)

7. Färg 4. Börja i valfri fm.
*(1 st, 2 lm, 1 st) i fm, 4 lm, hö 2-lmb+2 st tills+2-lmb+2 st tills, 1 fm mellan de 2 st tills grupperna, 4 lm, hö 2 st tills+2-lmb+2 st tills, 1 fm mellan de 2 st tills grupperna, 4 lm, hö 2 st tills+2-lmb+2 st tills+2-lmb*.
(12 st, 12 fm, 6×2-lmb, 18×4-lmb)

8. Färg 3. Börja i valfri 2-lmb.
*pop i 2-lmb, 5 lm, 1 fm i fm, 4 lm, hö lmb, 1 fm i fm, 5 lm, hö lmb*.
(6 pop, 12 fm, 6×4-lmb, 12×5-lmb)

9. Färg 1. Börja om ett pop.
*3 relhstfr om pop, 15 lm, hoppa till nästa pop*.
(18 relhstfr, 6 lmb)

10. Färg 4. Virka om både lmb på varv 8 och varv 9. Börja om lmb efter ett pop.
*6 st i lmb, hö fm, (3 st tills, 2 lm, 3 st tills) i nästa lmb, hö fm, 6 st i nästa lmb, 2 lm, sm i pop bakom de tre relhstfr, 2 lm*.
(72 st, 12×3 st tills, 6 sm, 18 lmb)

11. Färg 2. Börja i lmb före sm.
*2 st tills med första st i lmb före sm och andra st i lmb efter sm, 6 hst, 2 lm, hö 3 st tills, pop i 2-lmb, 2 lm, hö 3 st tills, 6 hst*.
(6×2 st tills, 72 hst, 6 pop, 12 lmb)

12. *5 st i 2 st tills, 3 lm, hö 3 hst, 3 fm, 2 fm i lmb, 1 lm, hö pop, 2 fm i lmb, 3 fm, 3 lm, hö 3 hst*.
(30 st, 60 fm, 12×3-lmb, 6×1-lmb)

13. Färg 3. Börja om första st av fem i en m.
*(1 relstb, 1 lm) 4 ggr, 1 relstb om sista st, 3 lm, hö lmb, 5 st, 1 st i 1-lmb, 5 st, 3 lm, hö lmb*.
(30 relstb, 66 st, 12×3-lmb, 24×1-lmb)

14. Färg 4. Börja i den andra st av elva i en grupp.
*9 fm, 2 lm, hö 1 m, (2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i 3-lmb, [1 relstb om relstb, 1 st i 1-lmb] 4 ggr, 1 relstb om relstb, (2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i 3-lmb, 2 lm, hö 1 m*.
(30 relstb, 54 fm, 24×2 st tills, 24 st, 12 lmb)

15. Färg 1. Börja i andra fm av nio i en grupp.
*7 fm, 4 lm, hö 1 fm+lmb+2 st tills, pop i lmb, 4 lm, hö 2 st tills+1 relstb, 7 fm, 4 lm, hö 1 relstb+2 st tills, pop i lmb, 4 lm, hö 2 st tills+lmb+1 fm*.
(84 fm, 12 pop, 24 lmb)

16. Färg 4. Börja i andra fm av sju.
*5 fm, 5 lm, hö 1 fm+lmb, 1 relfmfr om pop, 5 lm, hö lmb+1 fm*.
(60 fm, 12 relfmfr, 24 lmb)

17. Färg 2. Börja i andra fm av fem.
*3 fm, 3 lm, hö 1 fm, 1 fm om både lmb på v 16 och v 15, 3 lm, 1 fm i relfmfr, 3 lm, 1 fm om både lmb på v 16 och v 15, 3 lm, hö 1 fm*.
(72 fm, 48 lmb)

18. Färg 3. Börja i andra fm av tre.
*1 fm i mittersta fm, [4 lm, hö 1 fm, 1 fm i lmb] 4 ggr, 4 lm, hö 1 fm*.
(60 fm, 60 lmb)

19. Sm i lmb. *(2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i lmb, 2 lm, 1 fm i nästa lmb, 2 lm*.
(60×2 st tills, 60 fm, 90 lmb)

20. Färg 4. Börja i en lmb mellan 2 st tills och 2 st tills.
*(1 st, 3 lm, 1 st) i lmb, 2 lm, 2 st tills i fm, 2 lm*.
(60 st, 60×3-lmb, 60×2 st tills, 120×2-lmb)

21. Färg 2. Börja i en lmb mellan två stolpar.
*(2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i lmb, 2 lm, 1 relfmfr om 2 st tills, 2 lm*.
(60×2 st tills, 60 relfmfr, 180 lmb)

22. Färg 1. Börja i en relfmfr.
*(1 fm, 2 lm, 1 fm) i relfmfr, 4 lm, (2 st, 1 pic, 2 st) i lmb mellan 2 st tills, 4 lm*.
(60 fm, 30 pic, 30×2-lmb, 60×4-lmb, 120 st)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka ditt arbete för bästa resultat.

#annavirkpanna #vereflosmandala

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

❤ Anna